Cellulitis Behandelen

Behandeling van cellulitis

Cellulitis behandeling

Misschien heb je wat rode plekken op je huid en kom je er maar niet uit wat het is. Het is verstandig om de rode plek door een arts te laten bekijken. Op die manier kun je er achter komen of het heftig is. In dit artikel bespreek ik de diagnose stelling van cellulitis/cellulite en de behandeling er van.

Hoe wordt cellulitis vastgesteld?

Ten eerste is het van cruciaal belang voor de arts om onderscheid te maken of de ontsteking het gevolg is van een infectie. De geschiedenis en een lichamelijk onderzoek kunnen in dit geval aanwijzingen geven. In sommige gevallen kun je een verhoogde concentratie witte bloedcellen meten. Een concentratie van bacteriën kunnen ook van waarde zijn.In veel gevallen van cellulitis is de concentratie van bacteriën te laag om te meten.

Wanneer het moeilijk of onmogelijk is om onderscheid te maken of de ontsteking het gevolg is van een infectie geven dokters soms een behandeling van antibiotica voor het geval het toch een ontsteking is. Als de aandoening niet reageert, kan het moeten worden aangepakt door de verschillende methoden die ontwikkeld zijn voor onbesmette ontstekingen. Bijvoorbeeld, als men denkt dat de ontsteking te wijten is  aan een auto-immuunziekte dan kan de behandeling met een corticosteroïd.

Waarmee wordt cellulitis behandeld?

Oraal, topicaal (toegepast op de huid) of intraveneuze antibiotica kunnen worden gebruikt om cellulitis te behandelen. De omvang van de infectie en de locatie worden gebruikt om te bepalen welk type antibiotica wordt gebruikt.

Antibiotica, zoals derivaten van penicilline of andere vormen van antibiotica die effectief zijn tegen de verantwoordelijke bacteriën, worden gebruikt om cellulitis te behandelen. Als de bacterie resistent blijkt te zijn tegen de gekozen antibiotica of als de patiënt allergisch is voor penicilline kan de antibiotica vervangen worden door een andere die geschikter is.

In veel gevallen vereist de behandeling toediening van intraveneuze antibiotica in een ziekenhuis, omdat orale antibiotica wellicht niet altijd voldoende doordringt tot de ontsteking om de schade effectief te verwijderen. In bepaalde gevallen kan intraveneuze antibiotica thuis worden toegediend.
1.     Orale medicatie:
Orale antibiotica omvatten penicilline of een soortgelijk geneesmiddel, zoals dicloxacilline. Voor mensen die allergisch zijn voor penicilline, kan een cefalosporine, erytromycine of vancomycine worden gebruikt.
2.     Topische medicatie:
In sommige gevallen word antibiotica voorgeschreven die je verspreid over de huid (topische antibiotica) deze kan worden gebruikt om milde cellulitis te behandelen.
3.     Intraveneuse medicatie:
Intraveneuze antibiotica kan nafcillin, levofloxacine of cefalosporine zijn.

In alle gevallen kiezen artsen voor een behandeling op basis van vele factoren met inbegrip van de locatie en de omvang van de infectie, de aard van de bacteriën die de infectie veroorzaakt heeft en de algemene gezondheidstoestand van de patiënt.

Hoe is de behandeling bij kinderen?

De behandeling voor kinderen is afhankelijk van hun leeftijd en welk deel van het lichaam is besmet. Een antibioticum wordt meestal intraveneus toegediend. Bij cellulitis in het gezicht bij jonge kinderen vereist onmiddellijke behandeling en vaak reageert deze vorm goed op antibiotica.

Het voorkomen van een herhaling van cellulitis
Cellulitis heeft de neiging om zich opnieuw voor te doen bij mensen met bepaalde medische aandoeningen die kunnen leiden tot afbraak van de huid, zoals oedeem (vochtophoping), schimmel- of bacteriële infecties, diabetes of perifeer arterieel vaatlijden.

Als je last hebt van oedeem zijn steunkousen en een goede hygiëne van de huid goed om cellulitis te verminderen of herhaling van cellulitis tegen te gaan.

Als ja vaak schimmelinfecties hebt kan regelmatig gebruik van antischimmel middelen helpen tegen de terugkeer van cellulitis.

Als je een zeer hoog risico hebt voor terugkerende cellulitis kan het nemen van preventieve antibiotica kan helpen.

Thuis behandeling van cellulitis

  • Neem al je medicijnen zoals voorgeschreven.
  • Verzorg je huid. Elke maatregel voorkomt dat de schade aan jouw huid zal toenemen of terugkomen.
  • Verhoog jouw aangedane been of arm om de zwelling te verminderen.
  • Toepassing van warme kompressen op het getroffen gebied.
  • Gebruik pijnstillers als dat nodig is.
  • Gebruik steunkousen om de vloeistof ophoping te voorkomen.
  • Een studie wees uit dat de ontsteking veroorzaakt door tenen tegen elkaar te wrijven(teen-web intertrigo) een oorzaak kan zijn van cellulitis in het. Deze studie toonde aan dat de behandeling van deze ontsteking van de huid cellulitis kan voorkomen
De snelste en meest effectieve cellulite behandeling: Het Cellulite Verdwijn Programma!