NIEUW!

Natuurlijke doorbraak om je cholesterolgehalte met overheerlijke weekmenu's te verlagen

De gevaren van cholesterolverlagende ‘statine’

Voor mensen die een hoog cholesterol hadden was het toentertijd fantastisch nieuws: Door het gebruik van statines kon het cholesterol met maar liefst 50% verlaagd worden. Ook de artsen waren enthousiast! Maar gedurende het gebruik werd het enthousiasme behoorlijk gedempt door de indrukwekkende lijst met bijwerkingen en de vele schandalen omtrent statines.

Wat is Cholesterol?

Cholesterol is een stof die erg belangrijk is voor het aanmaken van gal, hormonen en de celwanden. Daarbij is het een belangrijk component voor de constructie van het zenuwstelsel. Je kunt je voorstellen dat geen, of té weinig, cholesterol problemen kan geven. Overigens geeft een té hoog niveau cholesterol ook problemen in verband met hart- en vaatziekten. Algemene stelregel is: Hoog Cholesterol = Verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Om dit artikel over statines beter te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk dat je weet dat er twee soorten cholesterol bestaan:

Over het algemeen zijn er twee soorten cholesterol: De LDL-cholesterol (oftewel de ‘slechte’ cholesterol) en HDL-cholesterol (oftewel de ‘goede’ cholesterol). De LDL-cholesterol, de slechte cholesterol, heeft de eigenschap om zich heel gemakkelijk te hechten aan beschadigde plekken van bloedvaten. Hierdoor neemt het risico toe voor vernauwing, en later verstopping, van bloedvaten. Dit kan weer leiden tot problemen in de vorm van een hartinfarct of een herseninfarct.

De HDL-cholesterol, de goede cholesterol, heeft als prettige eigenschap dat het de LDL-cholesterol aan zich bindt waarna het afgevoerd wordt naar de lever voor verdere afbraak. Daarna verlaat dit het lichaam via de ontlasting. Het mag duidelijk zijn dat als er meer LDL dan HDL in het bloed aanwezig is, dat alle slechte cholesterol niet afgevoerd kan worden. Let wel, ons lichaam heeft beide soorten nodig, ondanks de aanduiding ‘slecht’ en ‘goed’, maar wel in de juiste verhouding.

De geschiedenis van cholesterolverlagers

Het is inmiddels zo’n 30 jaar geleden dat Akira Endo, een biochemicus uit Japan, een wonderlijke ontdekking deed: Hij maakte vanuit schimmels een middel wat cholesterolverlagend zou werken. Hoewel dit nieuwe medicijn prima werkte en ontzettend veel mogelijkheden had, werd het met een dikke rode streep afgekeurd omdat het té ernstige bijwerkingen zou hebben.

De biochemicus zelf, en andere wetenschappers over de hele wereld, gingen onvermoeid door met het verder ontwikkelen van dit medicijn, met name om de bijwerkingen te elimineren of in ieder geval te verminderen tot een ‘aanvaardbaar’ niveau. 15 jaar na intensief onderzoek werd het medicijn voor het eerst klinisch getest.

Hieruit bleek dat het middel inderdaad de kans op een hartziekte heel sterk verlaagd. Overigens richtte de test zich alléén op secundaire preventie. Dit wil zeggen bij mensen die reeds een hart last gehad hebben van een hartinfarct en de medicijnen dus moeten voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren.

In een latere klinische test concentreerden de onderzoekers zich met name op mannen die nooit eerder last hadden gehad van een hartinfarct of ander gerelateerd probleem. Ook hier waren de resultaten erg positief: De kans op hart- en vaatziekten namen fors af.

Met name door deze resultaten namen de statines een enorme vlucht en werd het al snel een standaard procedure bij een behandeling en de voorkoming van hart- en vaatziekten.

Hoe cholesterolverlagers werken

Een groot deel van de cholesterol in het lichaam wordt aangemaakt door het lichaam zelf. Het andere deel komt in je lichaam via je eten. Op het moment dat je een cholesterolverlager inneemt, wordt de werking van het eiwit HMG-CoA sterk afgeremd. Dit eiwit is voor het lichaam van essentieel belang voor de productie van cholesterol.

De verminderde werking van dit eiwit resulteert vrijwel direct in een tekort aan cholesterol in het lichaam. Als reactie hierop gaat de lever LDL-cholesterol (de ‘slechte’ cholesterol) uit het bloed halen waardoor het algemene niveau aan cholesterol in het bloed gaat dalen.

Deze daling van het slechte cholesterol is natuurlijk fantastisch nieuws., mede door het feit dat de eerste resultaten na een week al meetbaar zijn. Het cholesterol kan in een periode van 4-6 weken soms wel dalen met 50%. De resultaten die behaald kunnen worden door andere risicofactoren aan te pakken (betere voeding, overgewicht aanpakken, meer bewegen) staan volledig in de schaduw van de 50% die je kunt behalen met een cholesterol verlagend pilletje.

Cholesterol

De bijwerkingen

Maar… zoals altijd is er ook een keerzijde aan de medaille. Ondanks de fantastische resultaten, is het middel ook erg omstreden, met name door de indrukwekkende lijst met ‘mogelijke’ bijwerkingen. Hoewel de fabrikanten zeggen dat de mogelijke bijwerkingen zelden voorkomen, zijn er toch veel (voormalige) gebruikers die andere ervaringen hebben.

Mede hierdoor hebben statines een erg negatieve naam gekregen, en veel mensen geven er de voorkeur aan om de verlaging van het cholesterol op een andere, meer natuurlijke, manier op te lossen, dan met statines met de daarbij behorende kans op bijwerkingen.

Om je een idee te geven over de mogelijke bijwerkingen, hierbij even een opsomming zoals ze vermeld staan in de bijsluiter van Atorvastatine (bron wikipedia en Mutschler):

 • Bijwerkingen in het maag- en darmstelsel (verstopping, winderigheid, verstoorde spijsvertering, misselijkheid, diarree, gebrek aan eetlust, braken)
 • Bijwerkingen in de bloed- en lymfevaten (tekort aan bloedplaatjes, trombocytopenie)
 • Bijwerkingen met betrekking tot het immuunsysteem (anafylaxie)
 • Verstoring van het hormoonsysteem (haaruitval, verstoring glucosespiegel, ontsteking van de alvleesklier)
 • Psychische stoornissen (slapeloosheid, geheugenverlies)
 • Bijwerkingen in het zenuwstelsel (hoofdpijn, duizeligheid, jeuk, pijn aan armen en benen door zenuwaandoeningen (perifere neuropathie)
 • Bijwerkingen aan lever en gal (hepatitis gepaard gaande met geelzucht)
 • Bijwerkingen aan de huid (huiduitslag, galbulten, allergische reacties, ademhalingsmoeilijkheden)
 • Bijwerkingen aan de skeletspieren (spier- en gewrichtspijn, spieraandoeningen, afbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van de urine)
 • Impotentie
 • Algemene lichaamszwakte
 • Pijn op de borst
 • Rugpijn
 • Vochtophoping in armen en benen
 • Een algemeen gevoel van onbehagen
 • Gewichtstoename

Altijd veel ‘gedoe’ over statines

Ondanks het feit dat de, overigens door de fabrikanten gefinancierde, onderzoeken positieve resultaten geven, zijn er steeds meer goed onderbouwde onderzoeken die het tegendeel bewijzen. Ook wordt niet altijd de waarheid verteld door de fabrikanten, en worden zelfs dodelijke bijwerkingen volledig verzwegen.

Een hele ernstige zaak die zich afspeelde in januari 2005 illustreert dit: Door de Codecommissie Geneesmiddelenreclame werd de medicijnenfabrikant Pfizer veroordeelt omdat ze in de reclame voor Atorvastatine hadden gezegd dat dit medicijn, als we naar de bijwerkingen kijken, net zo veilig zou zijn als een placebo. Daarbij kwam nog het ernstige feit dat de fabrikant had verzwegen dat Rabdomyolyse (een potentieel dodelijke aandoening) één van de bijwerkingen van Atorvastatine was.

Daarnaast is er een geval bekend over Cerivastatine van de medicijnfabrikant Baycol. Deze werd heel snel van de markt gehaald omdat er maar liefst 31 patiënten waren overleden aan Myopathie. Ook is bekend geworden dat het gebruik van statines de ziekte van Parkinson kan opleveren, een zeer ernstige ziekte aan het zenuwstelsel. Uit een onderzoek bij patiënten die de ziekte van Parkinson hadden gekregen naar aanleiding van het gebruik van statines, bleek dat al deze patiënten een extreem hoog cholesterolgehalte hadden: Maar liefst 300% van de normale waarde.

Ook is inmiddels duidelijk geworden dat het gebruik van statines de kans op diabetes fors verhoogt. Een bijwerking die je vaak niet terug vindt in de bijsluiters.

In 2004 werden er nieuwe richtlijnen uitgegeven voor het behandelen van mensen met een hoog cholesterolgehalte. Op deze manier konden meer patiënten behandeld worden. Klein detail is het feit dat van de negen commissieleden die deze richtlijnen bepaalden, er maar liefst 8 financiële connecties hadden met de farmaceutische industrie. De commerciële belangen zijn gigantisch, gezien het feit dat de wereldwijde omzet van statines meer dan 29 miljard dollar bedraagt. Jazeker, dat is een bedrag met 9 nullen: 29.000.000.000 dollar!

De Amerikaanse Food and Drug Administration, de FDA, kwam in 2012 met waarschuwingen voor het gebruik van statines in het algemeen. Volgens de FDA zou er een verhoogde kans bestaan op het krijgen van spierverslapping, diabetes type 2, verwarring, geheugenverlies en leverschade. Ondanks het werk van de farmaceutische lobbyisten die daar werkzaam zijn, werd toch deze waarschuwing uitgegeven. Dat geeft voor mij aan dat er toch wel iets aan de hand is.

Cholesterol

Dus, geen statines meer?

Het gaat een beetje te ver om nu maar te stellen dat iedereen de statines maar de rug moet toekeren. We moeten niet vergeten dat statines onbetwist goed werk doen door het cholesterol te verlagen, waardoor de kans op hart- en vaatziektes beduidend minder wordt. Overigens wordt deze stelling ook in twijfel genomen door nieuwe onderzoeken, maar dat gaat voor nu even te ver om hierop in te gaan.

Dat statines bijwerkingen hebben is ook een onweerlegbaar feit. Juist daarom zouden artsen in eerste instantie moeten proberen om de cholesterol te verlagen op een natuurlijke manier. Ok, gaat wat minder snel, maar heeft in ieder geval géén bijwerkingen. En als er dan toch statines gebruikt moeten worden, dan is het zaak om de patiënt regelmatig te controleren op de eventuele bijwerkingen, zodat tijdig ingegrepen kan worden. Ook is het een feit dat sommige bijwerkingen weer verdwijnen door het wisselen van fabrikant. De ene statine is de andere niet, en iedere soort reageert weer anders op een ander lichaam.

Ok, je kunt dus wisselen en het medicijn zoeken wat het beste bij jouw lichaam past. Probleem hierbij is de vergoeding door het ziekenfonds. Alleen generieke statines worden vergoed, dus als de patiënt andere statines niet zelf kan betalen, wordt het een stuk lastiger.

Conclusie

Het is niet verstandig om statines dan maar op het strafbankje te zetten, want er zitten ook positieve kanten aan. Maar voordat je statines gaat gebruiken, moet je eerst ALLE andere mogelijkheden toegepast hebben. Gebruik statines alleen als er verder geen opties meer zijn, en laat jezelf dan regelmatig controleren op eventuele bijwerkingen.

Heb je last van een te hoog cholesterol en zou je dit graag op natuurlijke wijze willen verlagen? Zonder de vervelende en soms gevaarlijke bijwerkingen van medicatie? Speciaal voor jou heb ik een op wetenschappelijke studies gebaseerd programma ontwikkeld. Klik hier voor de Cholesterol Omlaag Methode!

Anderen bekeken ook:

Wat doet alcohol met je cholesterol?
Fructose, een ongezonde natuurlijke zoetstof voor je cholesterol
Zout verhoogd/verlaagd je cholesterol?
Cholesterol test: Je eigen cholesterol meten
Linzen en groenten stoofpot

Over de auteur:

Robert Jan Hendriks

Robert Jan Hendriks (RJ) is de oprichter en drijvende kracht achter OptimaleGezondheid. Zijn missie is om Nederland gezonder te maken door middel van kleine slimme aanpassingen in je leefstijl! Hij heeft zelf jarenlang te kampen gehad met gezondheidsklachten en helpt mensen naar een gezonder leven via de blog, trainingen, workshops en boeken.

Lees verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

 1. Na het lezen van het boek De Cholesterol leugen van hartchirurg Hartenbach (beknopte samenvatting hier: http://www.gezondbeterworden.nl/digitaal-tijdschrift/de-cholesterol-leugen.html) ben ik direct gestopt met het slikken van statines, en voel me stukken beter, zowel mentaal als fysiek. Wat mij vooral stoort in de media en voorlichtingsites, ook de uwe, is het hardnekkig blijven gebruiken van de termen als slecht en goed cholesterol en dat een te hoog cholesterolgehalte bijdraagt aan hart- en vaatziektes. Uit zijn onderzoek naar de samenstelling van plaque in de aderen bij zijn patiënten, bleek de aanwezigheid van cholesterol max. 1% te belopen, en dus verwaarloosbaar als veroorzaker van een hartinfarct. Het zou immers merkwaardig zijn dat een lichaamseigen stof veroorzaker kan zijn voor de vernieling van je eigen hart. Onderzoeken rammelen aan alle kanten en toch wordt iedereen wordt maar volgepropt met deze rommel, zonder enige noodzaak. Slechte zaak voor de burger, goed voor de farmacie-industie

 2. 15 jr heb ik geweigerd statines te slikken.Resultaat, hartinfarct mijn aderen waren helemaal verkalkt.
  Het assortiment aan pillen is dramatisch. Zelfs statines verhoogt naar 80 mg.
  ik ben nu een lopende zombi.
  Funcioneer niet helder.
  Dit heeft volgens mij niets met de 5 stents te maken
  Groet

  1. Mijn moeder heeft 15 jaar statines geslikt. Resultaat? Een hartaanval.
   En aderen die voor 99% verstopt zitten met als gevolg een resem stents.
   Het is erfelijk, maar die rommel slik ik niet.

 3. Met een cholesterolgehalte van slechts 4,2, kreeg ik onder andere preventief statines voorgeschreven na een herseninfarct. Mijn verlies aan spierkracht en structurele vermoeidheid werd toegeschreven aan het infarct. Ik ben echter op die fronten aanzienlijk opgeknapt nadat ik opgehouden ben die medicijnen te slikken en mijn cholesterolgehalte is nog schommelt nog steeds om de 4,5. Bovendien krijg je standaard een maagbeschermer bij die er voor zorgt dat niet alle enzymen verantwoordelijk voor de spijsvertering niet optimaal ingezet kunnen worden.

  Ik ben dat ook nog eens spontaan afgevallen na het staken van beide medicijnen. Met 12 kilo minder ben ik nu weer op het voor mij ideale gewicht.

  1. Paar weken terug ook een kortstondige verstopping gehad in een hersenadertje waardoor ik geurende 20 à 40 seconden de helft van mijn zicht kwijt was, geen pijn, geen gevolgen. Onderzoeken hebben niets aan 't licht gebracht. Wel moet ik nu bloedverdunner en cholesterolverlagende medicatie nemen nl. Atorvastatine. Mijn cholesterol bedraagt doorgaans rond de 220 (hier spreken jullie van 4,2 en 4,5 - weet niet met wat dit overeenstemt). Maagbeschermer moet ik al verschillende jaren nemen, productie van maagzuur te hoog.
   Bijwerkingen kan ik alsnog niet vaststellen en ik hoop dat 't zo blijft.
   Is stoppen met de voorgeschreven medicatie niet een risico om opnieuw "ergens" een verstopping te krijgen met veel grotere gevolgen ? Moeilijk allemaal..........;

 4. Ik schrik hier even van.
  Na aeen infarct 6 jaar geleden heb ik inmiddels simvastatine gekregen en later vanwege hoog cholesterol, Atorvastatine. Dit gebruik ik nu bijna een jaar.

  Momenteel heb ik last van,
  Gewichtstoename 135kg bij 1.76mtr.
  Jeuk,
  Huiduitslag met name in mijn gezicht,
  Rugpijn
  Enorme vochtophoping in mijn onderbenen.
  Als ik me uitrek komt er een soort van deken over me heen, alsof ik totaal buiten mezelf treed. Ik kan het niet anders omschrijven. Daarna kom ik weer langzaam terug in mijn bewustzijn.
  Het lijkt op flauwvallen, maar dan net niet.
  Ook heb ik enorme tinitus, maar dat kan van andere medicatie komen.

  Impotentie is er ook vaak, de lust wel, maar het gevoel onder is gewoon mat.
  En zo vaak op teleurstelling uitgelopen dat ik niet eens meer durf.

  Ook de ademhaling is vaak zwaar en met een piep aan het eind van uitademen.

  Elk wondje ontsteekt enorm, in de afgelopen 6 weken heb ik 3 antibiotica kuren gehad.

  En als laatste maar zeker ook het vervelendste, ik krijg steeds vaker spierverkrampingen.
  Vorige week zó erg, het betrof de tri-cep van mijn linkerarm dit hield ongeveer een half uur aan. Ik gilde het uit van pijn en wist me geen raad meer.
  Warme kraan, rekken, ontspannen. Niks hielp.

  Van alles, behalve het laatste met de spierverkrampingen, is melding gemaakt en onderzocht.
  Alles blijkt goed.
  Ondertussen is de kwaliteit van leven ver te zoeken.

  1. Mijn huisarts heeft me verteld dat als ik spierkrampen krijg, ik DIRECT contact moet opnemen en moet stoppen met de simvastatine. Ik hoop dat je inmiddels bij je huisarts bent geweest?

 5. Mijn vader slikt al meer dan 30 jaar cholesterol verlagers,ondanks mijn waarschuwing voor het krijgen van dementie van het spul,toch blijven slikken.
  Hij is nu 83, en zijn geheugen is.........tottaal WEG ! zijn vèèl ouder zussen tot de laatste dag nog goed bij de pinken,ze slikten het spul niet.
  Dokters schrijven het voor als zijnde snoep,mijn vriend kreeg het voorgeschreven,zijn cholesterol is maar 185! (hij slikt het niet hoor)
  Dokters moeten leren meer verantwoordelijkheid te nemen , en zich niet blindelings te vertrouwen op wat de verkoper vd medicatie hun wijsmaakt,ze moeten ook eens leren naar de bijwerkingen te kijken wat ze zelden doen.Als je alles genoeg onderzoekt wordt duidelijk dat héél die hoge cholesterol mythe gigantisch wordt opbeblazen door de belanghebbende.

 6. Je zou ook eens kunnen stoppen je vol te proppen met suikerproducten, het zit tegenwoordig letterlijk overal in.
  Mensen worden dik en ziek van suiker en andere snelle koolhydraten. Men geeft dierlijk vet en cholesterol altijd de schuld, terwijl dierlijk vet en eieren enz. juist vol met noodzakelijke mineralen en vitaminen zit en al sinds mensenheugenis gegeten worden.
  De grootste verandering de afgelopen eeuw is dat men begonnen is met suiker, bloemproducten en plantaardige olie. We krijgen al genoeg koolhydraten uit aardappels en natuurlijke suikers.

 7. Jammer om te horen dat cholesterolverlagers (statines) de oorzaak zijn van alle mogelijk (vage) klachten die er zijn en dat een ieders klachten direct gewijt worden aan cholesterolverlagers. Ik ben bang dat er een niet genuanceerd verhaal verteld wordt en dat alleen de nadruk ligt op de nadelige effecten van statines. Het feit dat deze middelen het risico op nieuwe of een hernieuwde uiting van hart- en vaatziekten verlagen met circa 25-30% wordt niet genoemd. Dit betekent dat het dus dat niet alle hartinfarcten en beroertes worden voorkomen.
  Ik ben groot voorstander om de leefstijl aan te passen en gezonder te maken. Een statine helpt echter ook om gezonder oud te worden. Statines blijven echter preventieve medicatie en van de meerderheid van de mensen die het gebruiken heeft een enkel er winst bij. Daarom moet je altijd, GOED VOORGELICHT, kiezen of de voordelen opwegen tegen de nadelen zoals mogelijke bijwerkingen. Het enige wat je kan doen bij bijwerkingen is eens 4 weken stoppen met de statine en kijken of de klachten wegtrekken, en indien weggetrokken opnieuw te starten om te beoordelen of de klachten werkelijk door de statine komen.

  1. Idd Melvin.Pff ik twijfel nu zelf ook om het te gaan nemen ! Ik heb hier voor al 2 gehad en had ook bijwerkingen ! Nu was me suiker te hoog en me slechte cholesterol ook nu weer een andere gekregen. Maar ik wil Dr ook bij zeggen heb Dr laAtse tijd ook niet goed zitten eten ! Nu twijfel ik om om ze in te nemen of aan kijken met me voeding ik twijfel zo pfff

 8. Ik slik nu ook sinds 3 maanden cholesterol verlagers en ik voel me depressief en ik heb erge titinus ik weet niet of het van dit medicijn komt wie heeft er ervaring mee graag zou ik dat weten

  1. Dat ligt helemaal aan het type statine. Zelf heb ik al lange tijd tinnitus en ik let altijd erg goed op welke medicijnen in verband worden gebracht met tinnitus Meestal zoek ik dat op Amerikaanse sites.

  2. Statines zelf kunnen klachten geven maar ze zorgen ook nog eens voor allerlei voedingstekorten, zoals Q10, omega 3, vitamine A, D E en K. Sowieso zijn de dagelijkse voeding plus wat voedingssupplementen belangrijk. Onder andere ook magnesium. Laat je advisere.

 9. Statines zijn voor mij níet goed! Die spierproblemen die veel mense hebben had ik ook,ik ben met statines gestopt. 3 soorten geprobeerd! Bovendien is er ook het verhaal van de "Cholesterol Mythe."

 10. Ik slikte al 8 jaar statinre zonder enige probleem. Maar plotseling ( ik ben 74) kreeg ik van allerlei problemen. Zoals geheugenverlies spierkrampen in schouders, ellebogen, en polsen .Toen ik voorgaande reakties las van bijwerkingen ben ik onmiddelijk gestopt met statines De huisarts diverse malen geraadpleegd zonder resultaat. (ouderdom, slijtage) Ik vraag me af of een huisarts niets weet van bijwerkingen van statines, ondanks allerlei publikaties hierover

  1. Natuurlijk is je arts hiervan op de hoogte. Maar helaas worden deze bijwerkingen nog té veel gebagatelliseerd. Ook spelen commercieel belangen natuurlijk een rol....

 11. Ik was langzaam achtertuit aan het gaan met geheugen en ook gevoelloosheid in vingers en tenen. Gestopt met medicijnen (o.a. symvastatine) en zie na 2 weken gaat het een heel stuk beter. Ook bloeddruk nu super en met mediucijnen niet omlaag te krijgen.

  1. Wat een mooi resultaat!

   Dank voor het delen van jouw ervaring.

   (Voor diegene die ook willen stoppen met statines, wil ik hier wel even bij aantekenen dat je nooit 'zomaar' moet stoppen met medicijnen. Overleg dit altijd met je behandelend arts.)

   1. Vandaag heb ik van de huisarts ook de raad gekregen om te stoppen met Simvastatine, daar ik deze al meer dan een jaar in neem, en de laatste maanden ik na gewone arbeid in de tuin met wel wat drukke periodes van zwaar werk ik telkens gewrichtspijnen aan schouders,handen voeten had en telkens opzwelden,(op carportunnel getest geen oorzaken te vinden). Nu las ik vandaag de bijsluiter van Simvastatine en blijkt dat er nog ergere en kwalijker aandoeningen zich kunnen voordoen.En men sprak altijd maar van artrose of reuma.Enfin ik hoop na een week of twee u te kunnen melden of het al dan niet door deze medicatie de oorzaak was. Ondertussen een botscan laten doen en een rheumatholoog raadplegen.

 12. Ik ben blij dat zoveel mensen tot inzicht komen om die rattezooi van statinus te laten voor wat het is. En het is een schande voor de medici dat ze die rotzooi voor blijven schrijven uit winstbejag en onwetendheid. Remedie? Ga bewegen, eet gezond en matig je alcoholgebruik. En lees het boek eens van dr. Walter Hartenbach: "De chlolesterolleugen", en je weet wat je moet weten, een eyeopener!

 13. Na een bypass operatie 4 nieuwe aders om mijn hart ook stevig aan de simvastanine 80 mg per dag plus een ondersteuning die goed er voor zorgde dat mijn darmen overuren maakte om samen met mijn lever dit af te breken. Nu aan 2 pillen 40 mg per dag op eigen verzoek en een andere cardioloog, de eerdte recepten werden uitgeschreven door iemand die wilde promoveren op dit braakmiddel, cholesterol is gedaald van 8 naar 2

 14. Vorig jaar een oproep om mijn bloed te testen op cholesterol. Ik gebruik al 15 jaar een Pravastatine als middel tegen een te hoog cholesterol na een hartinfarct in 2002. Ik moest simvastanine gaan gebruiken, men vond het cholesterolgehalte te hoog. Het middel sloeg aan en ik kreeg meteen problemen met de bovenarmspieren.Weer 6 maanden verder werden de bijwerkingen erger. Men dacht aan spierreuma. Na een bloedtest werd men wakker. Het zou wel eens aan de cholesterolverlager kunnen liggen. Mijn opstart na liggen en zitten is geen pretje. We zijn gestopt met de boosdoener en op verzoek 3 maanden niets behalve dagelijks Q10, een bloedverdunner en een maagbeschermer. Het staninegif moet eerst mijn lichaam uit en dan gaan we verder kijken.

  1. En hoe is het verder gegaan? Ik ben nu 7 weken gestopt met Crestor na 15 jaar lang ernstige spierpijnen te hebben gehad en een gewichtstoename van 22 Kg. Nu na 7 weken, ben ik ondertussen 7 kg afgevallen en voorlopig geen spierpijn. Dus ik ben voorzichtig optimistisch, maar ik heb als kind 2 herseninfarcten gehad, dus ben ook wel een beetje bang. Na 3 maanden stop, gaan we het cholesterolgehalte terug controleren en dan zullen we zien wat we doen.

 15. In 2016 geopereerd aan een aneurysma in mijn knieholte, ik kreeg direct simvastatine voorgeschreven. Dan behoor je direct tot de risicogroep. Maar ik voel mij niet senang bij dit middel en wordt regelmatig wakker met een drukkend gevoel op de borst. Nu valt het mij op dat de ene wetenschapper dit zegt en de ander dat, het internet inmiddels afgestroopt. Mijn arts zegt: doorslikken. Geen touw aan vast te knopen. Ik word er niet goed van, wat nu? Wel of niet slikken?

  1. Heb je wel eens een second opinion overwogen?
   Wat je ook doet, doe dit ALTIJD in overleg met je behandelend arts. Probeer hier met je arts over te praten.

  1. Ik weet niet of er een vergiftiging kan spelen. Denk vooral ontregelingen in de biochemie van je lichaam. Zo zorgen statines voor allerlei voedingstekorten in je lichaam, onder andere Q0 en vitamine D.

   1. Dank je Janneke, maar ik ben echt opziek naar info over wat er gebeurt na ernstige statine vergiftiging met aandoeningen aan spieren/hersenen/zenuwen. Hoe uitzonderlijk dat ook is. Dus als daar enigszins maar iets over te vinden is.. nog steeds met spoed!

 16. Mijn cholesterol schommelt rond de 300 wat uiteraard zeer hoog is. Ook ik kreeg 40 mg Atorvastatine voorgeschreven en mijn cholestorol is super nu. Maar de bijwerkingen my God. Ik ben op 3 maanden 8 kg bij gekomen en mijn geheugen is een zeef. Ik eet heel gezond want ik ga al een hele tijd naar een voedselconsulente. Bij mij is het een genetische aanleg volgens de dokter. Ik ben er wel mee gestopt sinds gisteren want geen enkel hemd of broek past me nog.

  1. hallo ik gebruik ook nu statines al 3 manden en innens mijn lever waarde zijn an de hooge kant , kan diet komen om de statines ?/

   1. Mijn leverwaardes zijn altijd iets verhoogd ivm medicatie voor epilepsie maar afgelopen week kreeg ik een verontrustend telefoontje van mijn huisarts die mijn uitslagen van het bloed binnen had en daar ben ik toch wel van geschrokke. Mijn ASAT was 34 en nu 452, mijn ALAT was 59 en nu 627. Overleg met neuroloog en direct doorverwezen naar internist, gelijk stoppen met statine en helemaal geen pijnstillers meer slikken. Vooral paracetamol wordt onschuldig genoemd maar daar gaat je lever dus echt van kapot. Woensdag as bloed prikken en maar hopen dat het allemaal weer in orde komt maar zowel de huisarts als mijn neuroloog waren echt geschrokken van zo'n verhoging en nu ik lees van andere bijwerkingen kan het zijn dat ik daar ook last van heb maar omdat ik spierreuma en artrose heb heb ik daar niet veel aandacht aan besteed.

 17. Simvastatine is pure rotzooi.Ja,het werkt goed.Het verlaagd de chlorestorol Maar de gevolgen zijn niet zo leuk.Chlorestorol is het smeermiddel van ons lichaam.Wat doet statines.Het verlaagd de aanmaak van chlorestorol in de lever,maar verlaagd ook gelijk de aanmaak van Q10,het imuum systeem van ons lichaam.Statines kunnen bloeddruk verhogen.Diabetes 2 veroorzaken.(poly)neuropathie veroorzaken om er zomaar een paar te noemen.Als alternatief is er Ezeltrol met weinig bijwerking of nog beter Lijnzaadolie.Laat je ook geen Lipitor of crestor aanpraten,Allemaal dezelfde rommel.

 18. Heb sinds bloedpropje bij oog, pravastatine clopidrogel en maagbeschermend pantoprazol. Na 3 weken langdurig darmproblemen en na enkele maanden geen smaak meer? Paar weken met pravastatine gestopt leek iets beter te gaan. Advies arts toch weer pravastatine. Heb nu rode bier gist ontdekt, mag ik 2 mnd. Proberen ben benieuwd! Geen smaak en een metaalachtige smaak is heel irritant . Hoop dat het beter gaat. Al die rot medicijnen het onrwricht je lichaam!

 19. Pot jandosie nogesantoe!!! Hoe moet ik de bijwerkingen controleren als ik al die verschijnselen al heb?
  Spierpijn, gewrichtspijn, spierkrampen, pijn en zwaktegevoel in de borstkas!!! Hoge bloeddruk,
  allemaal medicijnen, niks aan te doen? Is toch nie normaal ze?

  1. Vraag ik me ook af. Ik heb Polyneuropathie en er wordt gezegd door een verminderde nierfunctie, maar het staat ook in de bijsluiters van statines als bijwerking.

 20. Ik ben gisteren gestopt met atorvastatine voelde mij vandaag wat beter maar vanavond werd het weer slechter Toch probeer ik het nog een week vol te houden

 21. ik gebruik heel wat medicijnen eidegend op statine en mijn suiker krijgen ze maar niet op peil zo is die 4 en ineens kanhij 10 of hoger zijn kan dat de werking van de medicijnen zijn.

  1. Er kan inderdaad een verband zijn, Corrie.
   Overleg dit even met je behandelend arts voor eventueel andere medicijnen.
   Ook zijn er natuurlijke vervangers voor staties, maar ook dit moet je overleggen met je arts.
   In ieder geval nooit zomaar in één keer stoppen!

 22. Ik ben 12 april 2018 begonnen met het gebruik van 10 mg Simvastatine met als doel het LDL gehalte in mijn bloed te verlagen,
  Binnen 2 maanden was mijn LDL verminderd van circa 4,5 naar circa 2,3. Prachtig snel resultaat zou je zeggen.
  18 sptember 2018 is mijn bloed op diverse waarden getest. Allemaal keurige waarden, behalve de Gamma GT en ALAT waarden.
  Deze waren een jaar geleden respectievelijk 55 en 16. Nu, schrik niet, 773 en 85!!!!!!! Ik drink al anderhalf jaar geen druppel alcohol.
  Ik eet gezond, voel me gezond. Het enige wat het laatste jaar is veranderd is dat ik Simvastatine ben gaan gebruiken

 23. Ik ben jarenn geleden gestopt met statines vanwegen spierpijn, langzaam aan is mijn kracht conditi achteruitgegaan, kan nu niet meer werken, voorhene vas ik bere sterk,,wat moet ik nu doen, ook andere bijwerkingen hoor, als ik het toen had geweten had ik die rommel nooit geslikt.

 24. Men heeft hartritmestoornissen en veel te hoge cholesterol vastgesteld. Coronarografie toonde aan dit ik grote slagadervernauwingen heb. Asaflow 80 mg en Simvastatine 40 mg dien ik te nemen voor de rest van mijn leven.

  Ondertussen neem ik die "produkten" gedurende 1,5 jaar. Het gevolg is oa dat mijn darmflora volledig verstoord is. Voorheen had ik ongeveer elke dag een zeer goede stoelgang, ook heb ik nog meer dan vroeger maaglast;
  Mijn neef neemt voor zeer hoge cholesterol rode gist rijst, .Arterin. Is dat een afdoende vervanger en hoe zit het met de bijwerkingen.

  Patrick Ostyn

  1. dag

   vandaag zelfde prognose en zelfd medicatie gekregen en stents
   hoe is t met u ? nu
   ik twijfel dat ik die statine wel ga innemen

 25. Ik gebruik al 7 jaar Atorvastatine van Pfizer en heb ook de nodige bijwerkingen. Omdat de zorgverzekeraars de mond niet vol krijgen moet ik nu Atorvastatine van Xiromed gaan gebruiken. Heeft hier iemand ervaring mee?

 26. Na een hartinfarct moet ik sinds twee jaar geleden een hele rits medicijnen slikken, waaronder cholesterolverlagers.
  Op een gegeven moment was m'n 'slechte' cholesterol 1.8, voorbeeldig dus.
  Ik dacht dat ik dan wel kon stoppen met die pillen, maar volgens de cardioloog moest ik doorgaan omdat het na een hartinfarct zo laag mogelijk moest zijn.
  Ik had- en heb- m'n bedenkingen hierbij, volgens mij heeft een mens cholesterol nodig en het slechte deel was erg laag.
  Dan maar zonder dat m'n cardioloog het ermee eens is, ik slik ze niet meer.
  Temeer omdat m'n geheugen er ook niet beter op werd.
  Geen idee of de toename van m'n gewicht (18 kg.) mede veroorzaakt is door cholesterolverlagers, feit is wel dat ik nog steeds last heb van spierkramp.
  Alsof de spieren in m'n linkerbeen te kort zijn.
  Afschuwelijk, wat een helse pijn.
  Wel is de kramp in m'n kuiten sterk afgenomen, je weet je gewoon geen raad, maar die kramp kan ook veroorzaakt worden door een onbalans in het kaliumgehalte.

  Bij mij is het te hoog, dat betekent geen bananen, spinazie, tomaten, etc.
  Het vervelende is dat er niet wordt gekeken of het is verbeterd en dus zit je zeker een half jaar met die beperkingen zonder dat je weet of het nog nodig is.
  Zoutloos (zoutarm mag niet), beperkte vochtinname (anderhalve liter per dag in totaal, dus met voeding erbij), al die medicijnen, al die kilo's meer, een dikke buik zodat ik veel van m'n kleding niet meer kan dragen, hartfalen, COPD, zeer snel buiten adem, al met al best een pakketje om te dragen.

  Mijn gewicht kan binnen een kwartier 3 kg. meer zijn, geen peil op te trekken.
  Al die zaken belemmeren me zeer, daarom wil ik dan ook absoluut geen pillen slikken waarvan je nog meer mankementen krijgt.
  Ook eet ik niet meer zoutloos, ik heb het een jaar braaf gedaan, maar ik ben ervan overtuigd dat een mens zout nodig heeft.
  Ik heb geen zout aangeschaft, maar eet nu wel producten waar zout in zit.
  Smaakt 100 keer beter en m'n bloeddruk is nu goed, terwijl het in de zoutloze periode te hoog was.
  Ook meet ik niet meer af tot anderhalve liter vocht per dag, ik let wel op, ik werd soms 's nachts wakker van een kurkdroge mond/keel en hoefde 's ochtends soms niet eens te plassen.
  En daarbij was de kleur van de urine heel donker, dat kon niet goed zijn.
  Er was ook sprake van een verslechterde nierfunctie.
  En dat is nu bijgetrokken! dus het is niet zo dat je altijd alles moet doen zoals een arts dat voorschrijft, niemand kent je lichaam beter dan jijzelf.
  Ik luister heus wel naar adviezen, maar als ik denk dat het niet klopt, dan volg ik m'n eigen koers.
  Iedereen is weer anders, het is niet zo dat een protocol voor ons allemaal hetzelfde werkt en daar gaat de medische wereld wel teveel vanuit.

 27. Gevaarlijk om zo een belangerijk medicijn zo af te kraken en mensen te demotiveren om het te gebruiken. De bijwerkingen zijn zelden en vaak te counteren door 200mg Q10 te nemen. Als je dokter je adviseert om statine te gebruiken dan raad ik je aan om het gewoon te nemen. Het red levens.

 28. Heb last van overgewicht en krijg er geen ons af. Ik train twee maal per week en ik wandel en fiets en werk in de tuin.
  En ik eet gezond en drink alleen maar water.
  Nu las ik in het blad Plus dat simvastatine ook overgewicht kan veroorzaken. Toch maar weer eens de bijsluiter gelezen en ik schrok mij een hoedje. Ik las over opvliegers en heel veel bijwerkingen. Ik stop er mee en hoop mijn oude gewicht weer terug te krijgen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
5 Shares
Tweet
Pin5
Share