Objectieve en subjectieve tinnitus

Er zijn 3 verschillende soorten tinntus: Objectieve, pulsatieve en subjectieve tinnitus. Lees in dit artikel de onderlinge verschillenden van deze vormen van oorsuizen. Daarnaast zal je tips kunnen lezen om het geheel onder controle te krijgen.