Gezondheidsklachten

Laatste Update: 27 februari 2017

Alles over buikgriep + 30 huismiddeltjes

Alles over buikgriep + 29 huismiddeltjes

Alles over buikgriepBuikgriep is een ontsteking van het slijmvlies van de maag en de dunne- en dikke darm. De meeste gevallen zijn besmettelijk, hoewel Buikgriep ook kan optreden na inname van medicijnen en chemische toxines. Het kan via voedsel, water of van persoon tot persoon worden overgedragen. In Europa krijgen elk jaar naar schatting 1 op de 6 mensen ziekten, die wordt overgedragen door voedsel.

De symptomen zijn onder meer een gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, diarree en buikpijn. De diagnose wordt klinisch gedaan of door het testen van de ontlasting, hoewel PCR en immuuntesten ook in toenemende mate worden gebruikt. De behandeling is symptomatisch, hoewel sommige parasitaire en bacteriële infecties een specifieke anti-infectieuze therapie vereisen.

Buikgriep is meestal ongemakkelijk, maar gaat vanzelf weer over. Het vochtverlies is doorgaans niet veel meer dan een raar ongemak voor doorgaans gezonde volwassenen, maar kan ernstig zijn voor erg jonge kinderen, bejaarden of verzwakte personen, die ernstige bijkomende ziekten hebben.

Wereldwijd sterven er elk jaar naar schatting 1,5 miljoen kinderen aan besmettelijke Buikgriep; hoewel dit aantal hoog is, is dit nog maar de helft tot een kwart van wat dat vroeger was. Verbeteringen in vele delen van de wereld van de waterzuivering, en het juiste gebruik van orale rehydratie therapie voor kinderen met diarree, zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor deze daling.

Wat zijn de oorzaken van Buikgriep

Er zijn vele manieren waarop Buikgriep kan worden verspreid:

 • contact met iemand die het virus heeft;
 • besmet voedsel of water;
 • ongewassen handen nadat je naar het toilet bent geweest of een luier hebt verschoond.

De meest voorkomende oorzaak van Buikgriep is een virus. De Buikgriep griep kan worden veroorzaakt door verschillende soorten virussen. De belangrijkste soorten zijn het rotavirus en het norovirus.

 • Het rotavirus is wereldwijd bij zuigelingen en bij jonge kinderen de meest voorkomende oorzaak van diarree.
 • Het norovirus is de meest voorkomende oorzaak van ernstige Buikgriep en ook van door voedsel overgedragen ziekte-uitbraken.

Hoewel het niet zo vaak gebeurt, kunnen bacteriën zoals E. coli en salmonella ook leiden tot buikgriep. Salmonella en Campylobacter bacteriën zijn in Europa de meest voorkomende oorzaken van bacteriële Buikgriep en worden meestal verspreid door ongaar pluimvee of eieren. Salmonella kan ook via reptielen, die als huisdieren worden gehouden, of levend pluimvee, worden verspreid.

Een andere bacterie, Shigella, wordt vaak doorgegeven op crèches. Het wordt meestal van persoon tot persoon verspreid en veelvoorkomende bronnen van besmetting zijn besmet voedsel en drinkwater.

Parasieten kunnen ook Buikgriep veroorzaken, maar dit is niet zo heel gebruikelijk. Je kunt organismen zoals Giarda en Cryptosporidium in verontreinigde zwembaden oplopen, of door het drinken van besmet water.

Voor de liefhebbers, gaan we hier nog even wat dieper op in:

Virussen

Zoals we net al gezien hebben, zijn er twee soorten virussen die een buikgriep kunnen veroorzaken:

 • Het rotavirus
 • Het norovirus

Een virus is de meest voorkomende oorzaak van Buikgriep. Ze besmet enterocyten in de dunne darm. Het resultaat is osmotische diarree. Diarree is waterig. Inflammatoire diarree (dysenterie), met fecale WBC en RBC of grof bloed is vrij zeldzaam. Vier categorieën van virussen veroorzaken de meeste Buikgriep: rotavirus en voornamelijk het norovirus (voorheen ook wel het Norwalk virus genoemd) zorgen voor de meerderheid van virale Buikgriep, gevolgd door het astrovirus en het enterische adenovirus.

 • Het rotavirus is de meest voorkomende oorzaak van sporadische, ernstige, dehydraterende diarree bij jonge kinderen (piekincidentie, 3-15 maanden). Het rotavirus is zeer besmettelijk; de meeste infecties treden op door de fecaal-orale route. Volwassenen kunnen worden besmet na nauw contact met een besmet kind. De ziekte is bij volwassenen over het algemeen mild. De incubatietijd is 1-3 dagen. In gematigde klimaten treden de meeste infecties in de winter op.
 • Het norovirus besmet het meest de oudere kinderen en volwassenen. Infecties komen het hele jaar door voor, maar 80% treedt op van november tot april. Het norovirus is de belangrijkste oorzaak van sporadische virale Buikgriep bij volwassenen en van epidemische virale Buikgriep in alle leeftijdsgroepen; het wordt overgedragen door besmet voedsel en water. De overdraging van persoon tot persoon komt voor omdat het virus zeer besmettelijk is. Dit virus veroorzaakt de meeste gevallen van Buikgriep epidemieën in relatief afgesloten ruimtes of leefgemeenschappen. Denk hierbij maar eens aan cruiseschepen en verpleeghuizen. De incubatietijd is 24-48 uur.
 • Het astrovirus kan mensen van alle leeftijden besmetten, maar meestal infecteert het zuigelingen en jonge kinderen. De infectie komt het meest voor in de winter. De transmissie is door de fecaal-orale route. De incubatietijd is 3-4 dagen.
 • Adenovirussen is de vierde meest voorkomende oorzaak van virale Buikgriep. Infecties komen het hele jaar door, met een lichte stijging in de zomer. Kinderen, jonger dan 2 jaar, worden vooral getroffen. De transmissie is ook door de fecaal-orale route. De incubatietijd is 3 tot 10 dagen.

Bacteriën

De bacteriën die het meest betrokken zijn bij buikgriep:

 • Salmonella
 • Campylobacter
 • Shigella
 • Escherichia coli (vooral serotype O157:H7)
 • Clostridium difficile

Bacteriële Buikgriep komt minder vaak voor dan virale Buikgriep. Bacteriën veroorzaken, door verschillende mechanismen, Buikgriep. Bepaalde soorten (bijvoorbeeld Vibrio cholerae, enterotoxische stammen van E. coli) hechten zich, zonder invasie, aan het darmslijmvlies en produceren enterotoxinen. Deze toxines beïnvloeden de intestinale absorptie en de uitscheiding van elektrolyten en vocht door het stimuleren van adenylaatcyclase, wat resulteert in waterige diarree. C. difficile produceert eenzelfde toxine.

Sommige bacteriën (zoals Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens - zie Clostridium perfringens voedselvergiftiging) produceren een exotoxine, dat wordt ingenomen met besmet voedsel. De exotoxine kan Buikgriep zonder bacteriële infectie veroorzaken. Deze toxines leiden in het algemeen binnen 12 uur na de inname van het besmette voedsel tot acute misselijkheid, braken en diarree. De symptomen verminderen binnen 36 uur.

Andere bacteriën (bijvoorbeeld Shigella, Salmonella, Campylobacter, sommige E. coli subtypen) dringen het slijmvlies binnen van de dunne darm of de dikke darm en veroorzaken microscopische verzwering, bloeding, afscheiding van eiwitrijke vloeistof en uitscheiding van elektrolyten en vocht. Het invasieve proces en de resultaten daarvan kunnen voorkomen of het organisme wel of geen enterotoxine produceert. De resulterende diarree bevat WBC en RBC en soms ook grof bloed.

Salmonella en Campylobacter zijn de meest voorkomende bacteriële oorzaken van diarree. Beide infecties worden meestal verkregen door het eten van onvoldoende verhit pluimvee, maar gepasteuriseerde melk is ook een mogelijke bron. Campylobacter wordt zo nu en dan ook overgedragen via honden of katten met diarree. Salmonella kan worden overgedragen door het eten van onvoldoende verhitte eieren of door contact met reptielen, vogels en amfibieën. Shigella is een van de drie meest voorkomende bacteriële oorzaken van diarree en wordt meestal overgebracht van persoon tot persoon, hoewel het ook door voedsel kan worden overgedragen

Verschillende subtypen van E. coli veroorzaken ook diarree. De epidemiologie en klinische verschijnselen variëren sterk en zijn afhankelijk van het subtype:

 • Enterohemorragische E. coli is in klinisch opzicht het meest significante subtype. Het produceert Shiga-toxine, die bloederige diarree (hemorragische colitis) veroorzaakt. E. coli O157:H7 is de meest voorkomende stam van dit subtype. Ongaar gehakt, ongepasteuriseerde melk, sap en verontreinigd water zijn mogelijke bronnen. Transmissie van persoon tot persoon komt veel voor op locaties van kinderdagverblijven. Uitbraken in verband met blootstelling aan water in recreatieve settings (zoals zwembaden, meren, waterparken) zijn ook gemeld.
 • Enterotoxigene E. coli produceert twee toxines (één daarvan is vergelijkbaar met cholera toxine), die een waterige diarree veroorzaakt. Dit subtype is de meest voorkomende oorzaak van diarree bij reizigers, die een bezoekje brengen aan ontwikkelingslanden.

Parasieten

De parasieten die in de meeste gevallen betrokken kunnen zijn bij het ontstaan van buikgriep:

 • Giardia
 • Cryptosporidium

Bepaalde intestinale parasieten, met name Giardia intestinalis, hechten zich aan of dringen door het darmslijmvlies waardoor misselijkheid, braken, diarree en algehele malaise optreedt. Giardiasis komt over de hele wereld voor. De infectie kan chronisch worden en leiden tot het malabsorptiesyndroom. Het wordt meestal verworven via persoon-tot-persoon transmissie (vaak in kinderdagverblijven) of door het drinken van verontreinigd water.

Cryptosporidium Parvum veroorzaakt een waterige diarree, die soms gepaard gaat met buikkrampen, misselijkheid en braken. Bij gezonde mensen gaat de ziekte na ongeveer twee weken vanzelf weer over. Voor immuun-gecompromitteerde patiënten kan de ziekte ernstig zijn, omdat er aanzienlijke elektrolyt- en vochtverlies ontstaat. Cryptosporidium wordt meestal via besmet water verkregen. Het kan niet gemakkelijk gedood worden door chloor en is de meest voorkomende oorzaak van recreatieve watergedragen ziekten in de VS en goed voor ongeveer driekwart van de uitbraken.

Symptomen van buikgriep

Hoewel het vaak een buikgriep wordt genoemd, is Buikgriep niet hetzelfde als de ‘gewone’ griep. De echte griep (influenza) heeft alleen effect op je ademhalingssysteem - je neus, je keel en de longen. Buikgriep heeft effect op de darmen, waardoor je symptomen krijgt zoals:

 • waterige, meestal niet-bloederige diarree - bloederige diarree betekent meestal dat je een andere, meer ernstige infectie hebt;
 • misselijkheid, braken of beiden;
 • af en toe spierpijn of hoofdpijn;
 • lage koorts;
 • maagkrampen en pijn.

Afhankelijk van de oorzaak, kunnen de symptomen van virale Buikgriep binnen 1-3 dagen, nadat je besmet bent, verschijnen en ze kunnen variëren van mild tot ernstig. De symptomen duren meestal slechts één of twee dagen, maar af en toe kan het wel zo lang als 10 dagen aanhouden.

Omdat de symptomen vergelijkbaar zijn, is het makkelijk om virale diarree te verwarren met diarree die wordt veroorzaakt door bacteriën, zoals Clostridium difficile, Salmonella en E. Coli of parasieten zoals Giardia.

Wanneer moet je naar je huisarts?

Als je een volwassene bent, bel dan je arts als:

 • je niet in staat bent om vloeistoffen voor 24 uur binnen te houden;
 • je al meer dan twee dagen moet overgeven;
 • je bloed moet overgeven;
 • je uitgedroogd bent - tekenen van uitdroging zijn overmatige dorst, een droge mond, donkergele urine of weinig of geen urine en ernstige zwakte, duizeligheid of licht in het hoofd;
 • je bloed in je ontlasting hebt;
 • je boven de 40˚ C koorts hebt.

Raadpleeg meteen je arts als je kind:

 • koorts van 38,9˚ C of hoger heeft;
 • lusteloos of erg prikkelbaar lijkt;
 • veel ongemak of pijn ervaart;
 • bloederige diarree heeft;
 • uitgedroogd lijkt- let op tekenen van uitdroging bij zieke baby's en kinderen door het vergelijken van hoeveel ze drinken en plassen met hoeveel normaal voor hen is.

Als je een baby hebt, bedenk je dan dat spugen een alledaagse gebeurtenis voor je baby kan zijn, maar dat braken dat beslist niet is. Baby’s braken door een verscheidenheid van redenen, waarvan vele medische aandacht nodig hebben.

Bel meteen een kinderarts als je baby:

 • al meer dan enkele uren braakt;
 • al in geen zes uur een natte luier heeft gehad;
 • bloederige ontlasting of ernstige diarree heeft;
 • een ingevallen zachte plek (fontanel) op de bovenkant van zijn of haar hoofdje heeft;
 • een droge mond heeft of zonder tranen huilt;
 • ongewoon slaperig of suf is of niet reageert.

De diagnose van buikgriep

Andere maag- en darmaandoeningen, die soortgelijke symptomen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld appendicitis, cholecystitis, colitis ulcerosa moeten worden uitgesloten. Bevindingen die duiden op Buikgriep zijn onder andere overvloedige, waterige diarree, inname van mogelijk besmet voedsel (met name tijdens een bekende uitbraak), onbehandeld oppervlaktewater of een andere bekende trigger, een recente vakantie of contact met bepaalde dieren of soortgelijke zieke mensen.

Coli O157:H7-geïnduceerde diarree staat erom bekend dat het hemorragisch is, in plaats van een besmettelijke proces, en zich manifesteert maag-darmbloedingen met weinig of geen ontlasting. Het hemolytisch-uremisch syndroom kan hiervan het gevolg zijn, zoals blijkt uit nierfalen en hemolytische anemie (zie trombotische trombocytopenische purpura (TTP) en het hemolytisch-uremisch syndroom (HUS)). Recent oraal gebruik van antibiotica (binnen 3 maanden) moet alarmbellen doen rinkelen voor een C. difficile infectie. Ongeveer een kwart van de patiënten met een C. difficile infectie heeft echter geen historie van een recent gebruik van antibiotica.

Ontlastingsonderzoek

Als een rectaal onderzoek occult bloed aangeeft of als een waterige diarree aanhoudt >48 uur, is een ontlastingsonderzoek (fecale WBC's, eicellen, parasieten) en cultuur gewenst. Voor de diagnose van Giardia of cryptosporidiose wordt er gekeken middels een enzym immuuntest naar antigenen in de ontlasting omdat dit een hogere gevoeligheid heeft. Het rotavirus en adenovirus enterische infecties kunnen worden gediagnosticeerd met behulp van commercieel verkrijgbare testen, die snel het virusantigeen in de ontlasting aangeven, maar deze testen worden meestal slechts gedaan om een uitbraak te documenteren. Het norovirus kan worden gedetecteerd door PCR in referentielaboratoria; deze test wordt soms een bij immuungecompromitteerde patiënten gebruikt om de oorzaak van een aanhoudende diarree te bepalen.

Alle patiënten met een grove bloederige diarree moeten worden getest op E. coli O157:H7, evenals patiënten met een niet-bloederige diarree tijdens een bekende uitbraak. Specifieke culturen moet worden aangevraagd, omdat dit organisme niet wordt gedetecteerd tijdens standaard ontlastingsonderzoeken. Als alternatief kan ook een snelle enzym test voor de detectie van het Shiga toxine in ontlasting worden gedaan; een positieve test geeft een infectie met E. coli O157:H7 aan of één van de andere typen E. coli. Een snelle enzym test is echter minder gevoelig als een kweekje. PCR wordt gebruikt om Shiga toxine in sommige gebieden te detecteren.

Volwassenen met een grove bloederige diarree moeten meestal een sigmoïdoscopie met kweken en biopsie krijgen. Het uiterlijk van het colon slijmvlies kan helpen bij het vaststellen van amoebendysenterie, shigellose en een E. coli O157:H7 infectie, hoewel colitis ulcerosa dezelfde laesies veroorzaken.

Patiënten met een recent verleden van antibiotica of andere risicofactoren voor C. difficile infectie (bijv. ontstekingsdarmziekte, gebruik van protonpompremmers) moeten een ontlastingsonderzoek voor C. difficile toxine ondergaan, maar proeven moeten ook worden uitgevoerd bij patiënten met een significante ziekte, zelfs wanneer deze risicofactoren afwezig zijn omdat ongeveer 25% van de gevallen van een C. difficile infectie bij mensen voorkomt zonder geïdentificeerde risicofactoren. Vroeger werden er enzym immuuntesten voor toxine A en B gebruikt voor de diagnose van een C. difficile infectie. Maar er is echter aangetoond dat nucleïnezuur amplificatietesten gericht een van de C. difficile toxine genen of hun regulator kunnen opspeuren en deze diagnosetesten verdienen nu de voorkeur.

Mogelijke complicaties

Bacteriële Buikgriep infecties veroorzaken bij gezonde volwassenen zelden complicaties en duren meestal minder dan een week. Oudere volwassenen of zeer jonge kinderen zijn kwetsbaarder voor de symptomen van Buikgriep en lopen een hoger risico op complicaties. Deze personen moeten nauwlettend worden gecontroleerd omdat ze medische zorg nodig hebben.

Complicaties van deze infecties omvatten hoge koorts, spierpijn en onvermogen om de stoelgang te beheersen. Sommige bacteriële infecties kunnen ook nierfalen, bloeding in je darmen en bloedarmoede veroorzaken.

Als sommige ernstige infecties onbehandeld blijven, kan dit voor schade aan de hersenen zorgen en de dood tot gevolg hebben. Ga snel op zoek naar de behandeling van bacteriële Buikgriep om zo het risico van het hebben van deze complicaties te verminderen.

29 huismiddeltjes tegen Buikgriep

Buikgriep kan je behoorlijk uitputten. Wanneer je wordt getroffen zul je automatisch stoppen met het eten van zwaar voedsel en zul je vooral veel vloeistoffen drinken en bedrust nemen. Dit is verstandig, maar je kunt je herstel bespoedigen door de integratie van een aantal huismiddeltjes. Je zult gedurende drie tot vier dagen uit de running zijn, maar dit kun je verlichten met natuurlijke remedies, die je waarschijnlijk al wel in je keuken hebt liggen.

Hier zijn de beste 29 huismiddeltjes tegen Buikgriep, die je kunt gebruiken als je op de een of andere manier een buikgriep hebt opgelopen.

Buikgriep 1: Bedrust

Er is geen twijfel over mogelijk dat de beste behandeling voor Buikgriep bedrust is. Je moet het liefste de hele dag in bed blijven, omdat je je als gevolg van de frequente diarree zwak en wankel zult voelen. Natuurlijk kun je, als gevolg van de diarree en het braken, ook moeilijk het huis verlaten, maar dat is weer een heel ander verhaal.

Buikgriep 2: Zelfgemaakte ORS

Om uitdroging te voorkomen, moet je een elektrolyt formulering drinken. Je kunt dit zelf thuis maken. Los vijf theelepels suiker op in een glas water. Voeg een snufje zout toe en roer goed door. Je kunt de smaak beter maken door er een kneepje citroen aan toe te voegen. Blijf nippen van deze drank om het verloren vocht en de verloren mineralen te vervangen.

Buikgriep 3: IJskompres

Je kunt je pijn verlichten door een zak met ijs op je buik en op je keel te leggen. Bij Buikgriep zul je maagkrampen hebben en door het braken kan je keel ook rauw en pijnlijk aanvoelen. Het ijskompres zal niet alleen het ongemak wegnemen, maar zal ook het frequente braken verminderen. Laat het ijskompres niet langer dan 20 minuten op je buik of op je keel liggen.

Buikgriep 4: IJsklontjes

Een gevaarlijke bijwerking van buikgriep is uitdroging. Maar als je je afschuwelijk voelt, zul je waarschijnlijk niet in staat zijn om iets in je maag te houden - zelfs geen kleine slokjes water. Wat je dan kunt doen is het nemen van een ijsklontje of twee. Zuig op een paar ijsklontjes om gehydrateerd te blijven.

Buikgriep 5: Vloeistoffen

Als je diarree hebt of moet overgeven, moet je de hoeveelheid die je drinkt verhogen. Voor volwassenen één kopje vocht per uur. Drink het langzaam zodat je het ook binnen kunt houden. Water kan niet voldoende zijn, dus probeer ook sportdranken of een heldere bouillon te drinken. Vermijd cafeïne, suikerhoudende en koolzuurhoudende dranken, omdat deze de diarree erger kunnen maken.

Buikgriep 6: Zuiveringszout

Zuiveringszout staat bekend om zijn antibacteriële eigenschap. Je kunt het consumeren om de infectie te verlichten. Los in een glas schoon water een snufje zuiveringszout op. Drink dit water regelmatig om je maag-darmkanaal te kalmeren en verlichting van de symptomen te krijgen.

Buikgriep 7: Kamille

Kamille heeft anti-inflammatoire en antibacteriële eigenschappen. Het werkt ook kalmerend en het helpt je te ontspannen, iets wat heerlijk kan zijn wanneer je moe en gestrest bent als gevolg van je ziekte. Je kunt ook voor wat verlichting kamillethee drinken. In het geval dat je hiervoor allergisch bent, kun je hetzelfde effect bereiken met ambrosiathee, maar drink deze thee wel met de nodige voorzichtigheid. Overdrijf het gebruik van deze natuurlijke remedie voor Buikgriep niet.

Buikgriep 8: Munt

Munt wordt al eeuwenlang gebruikt om meerdere maagkwalen te genezen. Je kunt ook gebruikmaken van kattenkruid, wat in Noord-Amerika gemakkelijk verkrijgbaar is. Je kunt pepermunt, wintergroen, citroenmelisse of munt gebruiken, die allemaal deel uitmaken van de mint familie.

Alles over buikgriep

Munt heeft antibacteriële eigenschappen en het helpt je om je heerlijk te ontspannen. Het is ook een krampstillend en mild kalmerend middel. Maak milde muntthee en drink het langzaam om de symptomen van Buikgriep te verlichten. Zet de thee en consumeer het eventueel met een theelepel honing, omdat honing ook antibacteriële eigenschappen heeft.

Buikgriep 9: Citroen

Wanneer je een maagkwaal hebt, kun je beter geen zure vruchten eten. Maar citroen is hierop een uitzondering. Probeer een theelepel verse citroensap toe te voegen aan een glas water. Citroensap kan de ziekteverwekkers, waardoor je diarree krijgt, elimineren. Het is ook rijk aan vitamine C, wat je zal helpen om je immuniteit te verbeteren, zodat je lichaam beter tegen de buikgriep kan vechten.

Buikgriep 10: Banaan

Er is wetenschappelijk bewezen dat bananen diarree kunnen stoppen. Deze vrucht is makkelijk te verteren en kan je lichaam vitale magnesium en kalium geven, die het nodig heeft om het evenwicht van elektrolyten in je lichaam te behouden en om je hart goed te laten functioneren.

Buikgriep 11: Bouillons en soepen

Omdat je als je buikgriep hebt moeite zult hebben om vaste stoffen te eten, is de beste manier om verlies van vocht tegen te gaan en je zwakte te verminderen voedende bouillon en soepen te drinken. Dit is echt troost-eten, waardoor je je niet alleen fysiek, maar ook emotioneel beter zult voelen. Voeg een snufje zout aan je bouillon toe, omdat dat zal helpen om de elektrolyten, die je verliest als gevolg van diarree en braken, weer aan te vullen.

Buikgriep 12: Rijstwater

Kook wat rijst in een pan met een diepe bodem. Giet de rijst af en zet het water opzij om het te laten afkoelen. Drink elk uur een kopje rijstwater om de gevolgen van diarree te verlichten. Je kunt het rijstwater lekkerder maken door er een beetje kaneelpoeder en honing aan toe te voegen. Als je last hebt van misselijkheid, gebruik dan gemberpoeder in plaats van kaneel.

Buikgriep 13: Appelmoes

Blijf uit de buurt van verse appels, omdat ze je diarree kunnen verergeren. In plaats daarvan kun je wat appelmoes eten, wat een van de effectieve remedies tegen Buikgriep is. De moes bevat pectine, wat een in water oplosbare vezel is en de ontlasting zal binden, waardoor de diarree zal verminderen.

Buikgriep 14: Toast en crackers

Als je last van je maag hebt en de misselijkheid wilt verminderen, probeer dan droge toast en crackers te eten. Zodra je maag niet meer zo van streek is zul je in staat zijn om bouillons, soepen en kruidenthee te drinken wat je herstel zal bespoedigen.

Buikgriep 15: Kurkuma

Kurkuma wordt al lange tijd vanwege zijn antibacteriële en helende eigenschappen in veel Aziatische culturen gebruikt. Voeg een snufje kurkuma toe aan je soep of rijstwater en het zal de bacteriën, waardoor je Buikgriep hebt, doden.

Buikgriep 16: Knoflook

Bij sommige mensen kan de sterke, penetrante geur van knoflook de misselijkheid en braken juist verergeren. Als je de geur wel kunt verdragen, profiteer dan van de antibacteriële eigenschappen van knoflook. Het zal je maag en darmen kalmeren en zorgen voor verlichting van de aanhoudende krampen. Hak een teentje verse knoflook fijn en voeg deze toe aan een theelepel honing. Gewoon oppeuzelen en doorslikken.

Buikgriep 17: Natuurlijke yoghurt

Je pijnlijke en ontstoken maagdarmkanaal heeft behoefte aan goede bacteriën om snel te genezen en om de normale spijsvertering weer te kunnen hervatten. Je kunt de goede bacteriën weer aanvullen door de consumptie van natuurlijke yoghurt. Je kunt de smaak verbeteren door het toevoegen van appelmoes, bosbessen en/of bananen aan de yoghurt. Je kunt als je dat wilt ook honing toevoegen.

Buikgriep 18: Kefir

Net zoals yoghurt is deze gefermenteerde melk rijk aan probiotica, waardoor je de goede bacteriën in je darmen weer kunt aanvullen.

Buikgriep 19: Bosbessen

Al eeuwenlang maken mensen gebruik van gedroogde bosbessen om diarree bij kinderen te verlichten. Het heeft een hoog vezelgehalte en is rijk aan antioxidanten. Bosbessen bevatten een stof, genaamd anthocyanoside, die E. coli bacteriën, waarvan bekend is dat het verscheidene maaginfecties kan veroorzaken, kan doden. Bosbessen helpen ook om vocht vast te houden en zo de frequentie van diarree te verminderen.

Buikgriep 20: Warme kruik

Als je last hebt van extreme pijn en krampen, kun je dit verlichten door het aanbrengen van een warme kruik op je buik. Het zal tijdelijke verlichting bieden, maar die momenten van opluchting zullen als een geschenk uit de hemel voelen!

Buikgriep 21: Gember

Gember heeft anti-inflammatoire eigenschappen en kan misselijkheid verlichten. Maak milde gemberthee en zoet deze met een beetje honing. Honing heeft antibacteriële eigenschappen, die je zullen helpen om de bacteriën, die de Buikgriep veroorzaken, te vernietigen. Drink de thee langzaam op om het binnen te houden en om zo verlichting te krijgen. Je kunt ook op een stukje verse gemberwortel kauwen, om zo de misselijkheid te verlichten. Als je verse gember hebt, kun je dat ook gebruiken om er thee van te trekken en het daarna op te drinken.

Buikgriep 22: Rooibosthee

Ook wel bekend als rode thee, kan Rooibosthee je maagdarmkanaal kalmeren en voor verlichting van de krampen zorgen. Zet de thee en laat deze 15 tot 20 minuten trekken, voordat je het met wat honing consumeert.

Buikgriep 23: Kokoswater

Ga op zoek naar een jonge kokosnoot en drink het water. Deze vloeistof zit boordevol met vitale voedingsstoffen en zouten, die uitdroging voorkomen. Probeer op regelmatige tijdstippen het kokoswater te drinken, om zo je maag te kalmeren.

Buikgriep 24: Chia zaden

Chia zaden hebben het vermogen om vocht op te nemen en je ontlasting te binden, waardoor het je diarree zal verlichten. Meng de zaden met wat natuurlijke yoghurt en laat het een tijdje staan. Je zult zien dat de zaden een geleiachtig laagje krijgen. Wanneer dit gebeurt, kun je de yoghurt consumeren of er een smoothie met een banaan van maken en het opdrinken.

Buikgriep 25: Karwijzaadthee

Zodra je misselijkheid en het braken weer onder controle is, kun je wat karwijzaadthee drinken om je buikpijn en krampen te verlichten. Doe een eetlepel van de zaden in een kopje kokend water. Dek het af en laat het voor ongeveer 10 minuten staan. Giet het af en drink het op. Zorg ervoor dat je de thee langzaam opdrinkt.

Buikgriep 26: Marjolein

Marjolein is een ander kruid dat je kunt gebruiken om de pijn in je maag en in je spieren te verlichten. Neem een theelepel verse marjolein en doe dit in een kopje of in een mok kokend water en laat het ongeveer 10 minuten trekken. Drink, voor het beste resultaat, de marjoleinthee drie keer per dag.

Buikgriep 27: Citroengras

De aromatische oliën in citroengras hebben anti-inflammatoire en antibacteriële eigenschappen. Je kunt gebruikmaken van deze eigenschappen om je pijn te verlichten. Laat wat citroengras in kokend water trekken. Zorg ervoor dat je het glas of de mok afdekt, om de aromatische oliën te behouden. Wacht minstens drie minuten. Voeg ook wat honing toe aan de thee, die je hebt getrokken van het citroengras. Drink het warm op voor onmiddellijke verlichting.

Buikgriep 28: Appelazijn

Hoe misselijkmakend het ook mag klinken, je zult verbaasd zijn hoe effectief appelazijn is voor de behandeling van je Buikgriep. Het kan de misselijkheid verlichten en het braken stoppen. Het zal je ook ontdoen van gas en een opgeblazen gevoel. Meng twee theelepels van de azijn in een glas water en drink het op. De verdunde appelazijn zal meteen beginnen te werken en binnen 15 tot 20 minuten zul je je al een stuk beter voelen.

Buikgriep 29: Probiotische supplementen

Misselijkheid, braken en diarree bij een buikgriep komt door de ophoping van "slechte bacteriën" in de dikke darm en het spijsverteringskanaal. Vaak veroorzaakt antibiotica deze symptomen, omdat antibiotica zowel de goede als de slechte bacteriën in je lichaam doden. Probiotica, organismen die worden gebruikt om de goede bacteriën in je darmen weer aan te vullen, kunnen je spijsvertering weer in balans brengen. Bespreek met je arts het gebruik van probiotische supplementen, want er zijn drie specifieke types die het beste werken bij een buikgriep.

Zaken om te onthouden

Het is noodzakelijk om, als je misselijk bent en moet braken, uit de buurt te blijven van vaste stoffen. Het belangrijkste is, voordat je begint met eten, om eerst weer controle over je misselijkheid en diarree te krijgen. Consumeer in plaats daarvan bouillons, elektrolyt drankjes en kruidenthee. Zodra de diarree en het braken zijn gestopt, kun je weer rustig beginnen met het eten van licht voedsel. Je zult uitgehongerd zijn en misschien te hard van stapel lopen. Begin met een eenvoudig, vetvrij dieet en eet vooral dingen zoals toast, soep, crackers, gewone gekookte rijst en yoghurt. Dit zal je maagdarmkanaal de kans geven om te genezen en te herstellen.

Ook moet je, wanneer je last hebt van Buikgriep, geen melk en vruchtensappen consumeren. De suiker en het melkzuur in deze dranken zullen je maag nog verder irriteren en de symptomen verergeren.

Zodra de diarree en het braken verminderen, kun je je pijnlijke en vermoeide spieren verlichten door een warm bad te nemen of een warme douche. Het zal je verfrissen en het zal ook je pijnlijke spieren verlichten. Neem geen bad terwijl je nog last hebt van diarree, omdat het warme water als een spierverslapper zal werken en je bad dan een behoorlijk vies bad kan worden.

Tot slot…

Als de symptomen, zelfs na het proberen van deze huismiddeltjes tegen buikgriep, langer dan 2 tot 3 dagen aanhouden, is het belangrijk om een arts te raadplegen. Je zou onnodige risico's kunnen lopen als je dit niet doet. Als je voorgeschreven medicijnen gebruikt, probeer deze huismiddeltjes dan niet zonder overleg met je arts. De remedies tegen Buikgriep kunnen interfereren met de effectiviteit van de medicatie, of tot ongewenste interacties leiden.

Bronnen

www.webmd.com/children/features/the-truth-about-stomach-flu

www.health.com/health/gallery/0,,20568435,00.html

www.medicalnewstoday.com/articles/310481.php

www.medicinenet.com/is_the_stomach_flu_gastroenteritis_contagious/article.htm

Afvallen kan ook makkelijk zijn!

Ontdek het geheim om 5-10 kilo puur overtollig buikvet kwijt te raken in minder dan 28 dagen tijd


OVER DE AUTEUR:

Robert Jan Hendriks

Robert Jan Hendriks (RJ) is de oprichter en drijvende kracht achter OptimaleGezondheid. Zijn missie is om Nederland gezonder te maken door middel van kleine slimme aanpassingen in je leefstijl! Hij heeft zelf jarenlang te kampen gehad met gezondheidsklachten en helpt mensen naar een gezonder leven via de blog, trainingen, workshops en boeken.


Aanbevolen artikelen voor jou: 


Laat hieronder een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Anderen bekeken ook: 

11 Shares
Tweet
Pin11
Share