Oorsuizen en infuustherapie

Tinnitus of oorsuizen is een vervelende aandoening waarbij de patiënt een continue gebrom, gefluit of gepiep hoort. Dit constante achtergrondgeluid drijft sommige mensen tot wanhoop, en bovendien verslechtert hun gehoor door het oorsuizen. Er is een breed scala aan oorzaken voor het ontstaan van tinnitus. Voorbeelden zijn het hebben van een te hoge bloeddruk of teveel stress en de ziekte van Ménière. Maar ook een ongeluk kan een goedhorend persoon in één klap veranderen in een tinnituspatiënt.

Medicatie is meestal niet zinvol. Als het vermoeden bestaan dat de tinnitus door stress veroorzaakt wordt kunnen antidepressiva voorgeschreven worden, en bij een te hoge bloeddruk zijn bloeddrukverlagers een goede kandidaat om het oorsuizen te verminderen of zelfs helemaal weg te nemen. Maar bij de meeste patiënten is het helemaal niet duidelijk hoe de tinnitus ontstaan is, het is er gewoon ineens. In Nederland is er vaak geen enkele behandeling mogelijk, maar in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk wordt gebruik gemaakt van een omstreden techniek; de infuustherapie.

Infuustherapie
De infuustherapie bestaat uit de dagelijkse toediening van medicijnen met behulp van een infuus gedurende een periode van twee weken. Welke medicatie er precies in het infuus zit verschilt van  kliniek tot kliniek, maar in ieder geval zit er een ontstekingsremmer in, vaak een corticosteroïde zoals prednisolon of lidocaïne (beide zogenaamde bijnierschorshormonen). Daarnaast wordt vaak een doorbloedingsverbeteraar zoals Trental toegediend. Het is bij de infuustherapie van het grootste belang dat het zo snel mogelijk gebeurt, het liefst binnen twee weken nadat het oorsuizen begonnen is, maar in ieder geval in de eerste drie maanden. Na die drie maanden is er namelijk sprake van chronische tinnitus en wordt een behandeling met behulp van infuustherapie niet meer als zinvol gezien.

Wetenschappelijk bewijs
Over de werkzaamheid van deze therapie, die in Duitsland lange tijd als standaardbehandeling bij tinnitus gold, verschillen de meningen. Op het internet zijn veel verhalen te vinden van patiënten die erg veel baat hebben gehad bij een infuusbehandeling. Veel Nederlanders reizen speciaal naar Duitsland af omdat de behandeling daar wel aangeboden wordt en in Nederland niet. Sinds kort wordt de behandeling door de Duitse ziektenkostenverzekeringen echter niet meer vergoed. Dat maakt voor Nederlanders niet uit, want die hebben sowieso geen recht op een vergoeding in Duitsland, maar de reden waarom de behandeling niet meer vergoed wordt is wel van belang. Er is namelijk onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat de methode werkt.

Bij een onderzoek naar de werkzaamheid van lidocaïne bijvoorbeeld bleek dat 40% van de proefpersonen een vermindering van het oorsuizen waarnamen na de toediening van lidocaïne, maar dat 30% juist een verergering van de klachten kreeg. Daarnaast waren er veel bijwerkingen. Een ander onderzoek keek naar de werkzaamheid van prednisolon, en de uitkomst van dat onderzoek was juist positief; bij de tinnituspatiënten die in de week waarin ze het oorsuizen voor het eerst gehoord hadden behandeld waren met prednisolon, verminderde het. Bij de patiënten die geen medicatie gekregen hadden veranderde er niets.

Het lijkt erop dat het te simpel is om te zeggen dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de werkzaamheid van de infuustherapie, misschien is de juiste soort en hoeveelheid medicatie wel iets dat in de toekomst beter afgesteld moet worden. Er zijn veel mensen die al langer last hebben van oorsuizen die zouden willen dat ze eerder van deze therapie gehoord hadden. Want zelfs al is er geen garantie op succes, het is toch de moeite van het proberen waard om van deze vervelende aandoening af te komen.