• feiten en cijfers over alcohol

Alcohol special deel 1: De feiten en cijfers

2016-11-21T09:37:24+01:00november 21st, 2012|Alcohol|0 Reacties

Laatste update: door

Alcohol special deel 1: De feiten en cijfers

Het gebruik van alcohol is al sinds jaar en dag een onderwerp van discussie. Met name het, soms overmatig, gebruik van alcohol door jongeren kan altijd op veel media-aandacht rekenen. Dit laatste wordt natuurlijk altijd in verband gebracht met de minimum leeftijd waarop een jongere alcohol kan kopen. Maar is het nu allemaal zo ernstig als de media ons voorspiegelen? Laten we eens naar wat feiten en cijfers kijken.

Alcoholgebruik in Nederland

Nederland is al van oudsher een land geweest waar alcoholgebruik door de samenleving breed wordt geaccepteerd. Als je de statistieken nakijkt, val je van de ene verbazing in de andere: Wist je dat we in 2009 per persoon maar liefst 73 liter bier, 22 liter wijn en 4 liter gedistilleerd opdronken? Dit klinkt heel erg veel, maar gelukkig is er een dalende trend waarneembaar. In de tweede helft van de zeventiger jaren en in de tachtiger jaren was de consumptie het grootst, waarna een lichte daling werd ingezet. Deze lichte daling zien we nu nog steeds in de statistieken verschijnen.

Als we alleen even naar de bierconsumptie kijken, dronken we in 2008 nog bijna 79 liter bier. In 2009 was dit gedaald naar 73 liter per persoon. Daarentegen is de wijnconsumptie licht gestegen van 17,5 liter per persoon in 1997, naar bijna 22 liter in 2009. Deze stijging kan een gevolg zijn van het feit dat wijn tegenwoordig ‘hip’ en beter betaalbaar is. Bier is ‘cool’, maar wordt veel geassocieerd met overmatig gebruik, terwijl wijn meer in verband wordt gebracht met ‘klasse’ en lekker eten.

Uit een meting van het Nederlands Prevalentie Onderzoek uit 2009 bleek dat ongeveer 84% van de ondervraagden, tussen de 15 en 64 jaar, in het afgelopen jaar alcohol had gedronken. In de jaren daarvoor was dit nog 85%. Een hele lichte daling dus. Maar dit zegt nog niks over het percentage zware drinkers en probleemdrinkers. 32% van de ondervraagden hadden in het afgelopen half jaar wel eens 6 of meer glazen alcohol per dag gedronken, het zogenaamde ‘binge-drinken’. Als je dit vergelijkt met de gemeten 40% in 2001 en de gemeten 35% in 2005, zien we hier een forse daling.

We kunnen hier ook een duidelijke scheiding maken in alcoholgebruik op het platteland en in stedelijke gebieden. Over het algemeen is de alcoholinname op het platteland hoger dan die in de stedelijke gebieden.

Nederland versus Europa

Volgens metingen van de Europese Commissie, beweegt Nederland zich in de hoge middenmoot voor wat betreft het alcoholgebruik per persoon. Over het algemeen heeft in 2009 ongeveer 76% van de Europese bevolking van 15 jaar en ouder in het afgelopen jaar alcohol gedronken. Dit is vergelijkbaar met de meting in 2006. Toch zijn er grote verschillen tussen de verschillende landen waar te nemen. In de bovenmoot zitten Denemarken (93%) en