Zelfvertrouwen

Laatste Update: 29 mei 2018

9 tips om assertiever te worden

Als het gaat om onze zakelijke en persoonlijke relaties, denk ik dat veel van de problemen waar te aardige mensen tegenaan lopen kunnen worden opgelost door assertiever te worden. Aardige mensen zijn geweldig. Ze zijn aardig en gemakkelijk in de omgang. Ze zijn leuk om bij in de buurt te zijn (althans voor een tijdje). Ze geven je ook een beter gevoel over jezelf.

Maar dat aardig zijn, kan ook heel vervelend zijn omdat aardige mensen soms ook liegen. Ze vertellen je dingen over jou, die niet waar zijn, maar ze doen dat omdat ze je niet willen kwetsen. Ze zeggen geen dingen tegen je, die ze zouden moeten zeggen, omdat ze geen problemen willen. Veel van hun acties worden ook nog eens door hun eigenbelang geleid. Daarmee bedoel ik dat hun vriendelijkheid meer te maken heeft met hoe anderen over hen denken - en dan vooral door hun bezorgdheid dat andere mensen hen niet leuk vinden - dan dat het te maken heeft met oprechte zorg en interesse in de ander.

Er moet een prijs betaald worden om aardig gevonden te worden

 • De aardige persoon leeft zijn leven niet tot het uiterste. Ze hebben de regie niet zelf in handen. Hun levensloop wordt vaak door andere mensen bepaald. Ze ‘gaan mee’ met de menigte. En ze willen voldoen aan de eisen van anderen en gaan dan mee in hun grillen om zo maar 'aardig te zijn'.
 • De relaties van de aardige persoon zijn meestal minder intiem en bevredigend dan ze eigenlijk verlangen. Echte bevredigende relaties vereisen twee mensen die op diep interpersoonlijke niveaus met elkaar omgaan. De aardige persoon kan dat niet en onderdrukt, in zijn poging om zich te conformeren aan het beeld dat de andere persoon verlangt of verwacht, zijn eigen uniekheid. Ze verliezen hun zelf en verliezen zo die eigenschap waardoor ze echt kunnen liefhebben. Hun relaties worden dan 'kennissen' in plaats van blijvende vriendschappen.
 • De aardige persoon verliest de genegenheid, die andere mensen voor hen hebben. Wanneer iemand onderdanig is in een relatie, heeft die voortgezette kwaliteit een psychologisch effect op de andere persoon. Ze beginnen zich schuldig te voelen omdat ze altijd hun zin krijgen en dit resulteert dan weer in gevoelens van medelijden, irritatie en afkeer van de 'aardige' persoon.
 • De genegenheid van de aardige persoon ten opzichte van anderen neigt na verloop van tijd af te nemen. Door het onderdrukken van hun eigen gevoelens, om zo aan de eisen van andere mensen te kunnen voldoen, begint de aardige persoon ook wrok te ontwikkelen. Als je begint met jezelf voor de mensen van wie je houdt op te offeren, zul je eindigen met degenen, aan wie je jezelf hebt opgeofferd, te haten.

Voordat ik beschuldigd word van het feit dat ik alle mensen over één kam scheer, wil ik wel een onderscheid maken. Niet alle 'aardige' mensen passen in het plaatje dat ik net heb geschetst. Veel aardige mensen zijn ook oprecht, zorgzaam en écht geïnteresseerd in andere mensen. In plaats van deze mensen als gewoon 'leuk' te karakteriseren, zou ik waarschijnlijk de actie van het ‘aardig zijn’ op zichzelf moeten bekritiseren.

Ik denk dat er een enorm verschil bestaat tussen aardig zijn om gewoon aardig te zijn (om bijvoorbeeld geen conflict veroorzaken) en de mensen die écht goed zijn. Een kenmerk van goedheid omvat aardig zijn, maar het gaat veel dieper. Gewoon aardig zijn, is een façade die zich voordoet als goed, maar de diepte ervan niet bereikt.

Als we gewoon aardig zijn, vertellen we anderen om onze eigen integriteit te behouden en onze relaties te verbeteren niet de dingen, die we eigenlijk zouden moeten zeggen. Als iemand bijvoorbeeld iets doet dat ons pijn doet, vertellen we het niet omdat we aardig willen zijn of omdat we willen dat ze ons leuk vinden. Wanneer iemands acties (of het gebrek daaraan) ons team begint te vernietigen, kan aardigheid ons verhinderen om hen te confronteren met wat ze doen en zal het probleem zich uitbreiden.

Als we echter echt goed zijn, als we echt om de ander geven, durven we wel te zeggen wat we zouden moeten zeggen. We durven dan voor onszelf op te komen als iemand ons pijn doet of ons team in de problemen brengt. We durven dan te zeggen wat er gezegd moet worden en dat doen we dan niet alleen voor onszelf maar omdat we om de ander geven en deze echt willen helpen om verder te groeien.

De voordelen om assertiever worden

Het probleem is dat aardige mensen vaak ook écht aardig zijn. Aardige mensen vinden het leuk om aardig te zijn. Aardige mensen hebben vaak moeite om moeilijke dingen te zeggen en te doen omdat ze geloven dat door het zeggen of het doen van die dingen, ze niet langer aardig gevonden zullen worden. Assertiviteit is de oplossing om aardige mensen te helpen bij de overgang van aardig zijn naar goed zijn.

Eén van de dingen dat assertief zijn doet en gewoon aardig zijn niet doet, is dat het ons toestaat om binnen onze relaties dingen te kunnen zeggen en te doen wat het zinvoller, rijker en bevredigender zal maken. De beste relaties zijn die waarbij we tot elkaar komen als gelijken en waarbij we het beste in de ander erkennen maar ook hun zwakheden en beperkingen kunnen benoemen. Tegelijkertijd zullen we zo ook onze eigen sterke en zwakke punten gaan begrijpen. Door deze uitdagingen en obstakels samen te laten werken, worden onze relaties zinvol. En dat kun je niet doen als je gewoon de hele tijd maar aardig wilt blijven.

Assertiever worden kan ons de middelen geven, die we nodig hebben om met andere mensen in ons leven verder te komen, om de dingen te zeggen die we moeten zeggen en om de dingen te doen die we moeten doen om ons leven te verrijken en misschien zelfs deze planeet wel een beetje beter zal maken. Assertiviteit stelt ons in staat om echt goed te zijn en niet alleen maar aardig.

Assertiviteit versus agressiviteit

Nu moet er wel even worden gezegd dat er een verschil bestaat tussen assertiviteit en agressiviteit. Agressieve mensen kunnen aardige mensen domineren. Je ziet dit in disfunctionele relaties. Agressieve mensen zeggen, ongeacht de consequenties of de schade die ze kunnen aanrichten, gewoon wat ze willen. Ze maken zich geen zorgen om de ander, maar willen gewoon hun eigen weg gaan en hun gevoel uiten. Je zou deze agressieve mensen kunnen zien als een tweejarige, die een driftbui krijgt om zijn zin door te drijven. Zo zitten sommige agressieve mensen in elkaar maar anderen zijn juist pestkoppen, die om hun eigen doelen te bereiken, intimidatietactieken gebruiken.

Sommige van deze mensen realiseren zich misschien niet wat ze doen en handelen uit gewoonte of uit conditionering (misschien is dat normaal in de omgeving waarin ze zijn opgegroeid). In deze gevallen kan assertiviteit hen helpen te leren zien wat ze doen en hoe dit andere mensen in hun leven pijn doet en ook hoe het hun relaties belast. Assertief zijn voor dit soort mensen is, als we echt om hen geven, nodig omdat dit de enige manier is om ze de realiteit van hun acties te laten inzien. Op een zorgzame en strategische manier de waarheid aan hen vertellen is misschien het enige dat hen kan helpen om uit hun intimidatietactiek te groeien en een bijdragend en functioneel lid van de organisatie, de relatie en de samenleving in het algemeen te worden.

Andere mensen zijn agressief omdat ze dit willen zijn. Ze intimideren en pesten doelbewust om anderen te domineren en zichzelf aan de top van de dominantiehiërarchie te positioneren. Je kunt dit soort mensen als ‘kwaadaardig’ karakteriseren en dan vooral als je hun motivatie kent om te doen wat ze doen. In deze gevallen is assertiviteit zelfs nog belangrijker omdat het je in staat stelt om voor jezelf op te komen en te weigeren te worden gedomineerd door een agressieve persoon. Assertiviteit biedt je de middelen om je eigen waardigheid te beschermen en om op te komen voor je rechten. Assertiviteit handhaaft en bouwt in dit geval jouw integriteit.

Hoe moet je assertiever worden?

Maar hoe worden we dan assertiever? Hier zijn vier stappen die aardige mensen echt kunnen helpen om te groeien en om ze de vaardigheid van assertiviteit onder de knie te laten krijgen.

 1. Ontwikkel zelfvertrouwen

Eén van de beperkingen, die aardige mensen vaak hebben en wat kan voorkomen dat ze assertiever worden, heeft te maken met hun eigen zelfvertrouwen. Een laag zelfbeeld kan voorkomen dat we assertief zijn.

We willen niet dat mensen ons niet aardig vinden.

Maar als we onze eigenwaarde laten bepalen door wat andere mensen over ons denken, laten we ze ons bestaan ​​definiëren. Wanneer we verslaafd zijn aan de meningen van anderen, voorkomt het wat filosofen ‘onze authentieke manier van bestaan’ zouden kunnen noemen. We zijn dan niet trouw aan onszelf.

Om verder te gaan en niet te worden tegengehouden door de mening van andere mensen moeten we de moed hebben om de realiteit te onderzoeken. Je moet wat betreft je eigenwaarde een realiteitscheck uitvoeren en bekijken hoeveel je eigenlijk je leven laat bepalen door de meningen van andere mensen. Pas als je een tekortkoming herkent, kun je beginnen met het opbouwen van je eigen zelfvertrouwen

Wanneer je een beter zelfbeeld hebt en een grotere zelfwaarde hebt, doen de meningen van andere mensen er niet zoveel toe. Wanneer je een groter vertrouwen in jezelf ontwikkelt, kun je, zonder de angst te hebben voor wat andere mensen zouden denken, handelen, zeggen en doen wat er moet gebeuren.

 1. Waardeer de andere persoon

Een andere reden waarom we niet de dingen zeggen en doen, die we zouden moeten doen, is dat we ons echt niets aantrekken van de ander. Denk er eens over na. Als iemand die je kent iets doet waarvan je weet dat het slecht voor ze is, zou je het hem dan niet moeten vertellen als je echt om hem geeft? We horen vaak het cliché dat 'echte' vrienden de waarheid vertellen - echte vrienden zullen je als je moet worden teruggeroepen dat ook echt doen. Helaas hebben veel mensen geen ‘echte’ vrienden of die vrienden houden niet echt van hen.

Wanneer je iemand echt waardeert, vind je die persoon echt belangrijk. Wanneer je echt om iemand geeft, geef je meer om hun leven en hun toekomst dan om de vraag of hun gevoelens gekwetst zullen worden of dat ze je niet zullen mogen omdat je hen de waarheid vertelt. Het oprecht waarderen van iemand betekent dat dat je hun belangen voor je eigen ongemak stelt.

Plaats jezelf ook eens in hun schoenen. Als je jezelf de vernietiging in zou helpen zou je dan, zelfs als het betekende dat je boos of beledigd zou zijn door die waarheid, niet willen dat je vrienden eerlijk tegen je waren? De meesten van ons zouden daar ‘ja’ op zeggen, toch? De meesten van ons willen dat onze vrienden de waarheid spreken.

Natuurlijk zijn er ook mensen die liever liegen. Sommige mensen willen de waarheid over zichzelf liever niet weten omdat het kennen van die waarheid reflectie, actie en misschien zelfs een belangrijke levensverandering vereist. Veel mensen zouden liever in ontkenning leven en dat is jammer.

Maar het feit blijft dat het echt waarderen van iemand anders - echt geven om hun leven en om hun toekomst - de voorwaarde is voor assertiviteit. Dat betekent dus soms dat je iemand echt de waarheid moet zeggen.

 1. Moed hebben

Deze kwaliteit is misschien wel het belangrijkste obstakel om te overwinnen. De meeste aardige mensen zouden zeggen dat ze zelfvertrouwen hebben. De meeste aardige mensen zouden zeggen dat ze andere mensen inderdaad waarderen. Maar toch ze zijn bang. En als we eerlijk zijn, zijn moeilijke gesprekken ook best eng. Wie weet wat er gaat gebeuren? Wie weet hoe de andere persoon zal reageren? Zullen ze ons nog steeds wel aardig vinden? Gaat onze relatie door? Wie weet wat er gebeurt als het allemaal voorbij is?

Deze onzekerheid kan leiden tot angst, die ons verlamt en ons verhindert om dingen te doen en te zeggen, die we zouden moeten doen en zeggen. De enige manier om angst te overwinnen, is met moed. Moed hebben als je hart zwak lijkt. Dat is pas echt moed. Raap jezelf bijeen op momenten dat je dat eigenlijk niet kunt. Dat is moed. Om in het heetst van de strijd toch die strijd aan te gaan. Dat is moed.

Moed is de deugd, die nodig is bij elke andere deugd. Met andere woorden, wanneer we deugdzaam willen zijn, kost het moed. Eerlijkheid vereist moed. Integriteit vereist moed. Karakter vereist moed. En in dit geval vereist assertiviteit ook moed.

 1. Assertiviteitstechnieken implementeren

Een manier die je kan helpen om de angst, die vaak assertiviteit voorkomt te overwinnen, is het aanleren van enkele technieken die assertiviteit een beetje gemakkelijker maken. Hier zijn er drie technieken, die je kunnen helpen

Leer personaliseren

Personaliseren betekent dat je je communicatie vanuit je eigen perspectief inbeeldt in plaats van deze aan iemand anders toe te schrijven. Dit betekent woorden gebruiken vanuit een ‘ik-perspectief’. Dus in plaats van te zeggen "Je bent een eikel!",zeg je: "Ik voel me niet gerespecteerd als je op die manier tegen me praat."

De woorden die we zeggen en hoe we ze zeggen hebben een grote emotionele impact. Woorden die vanuit een ‘jij-perspectief’ komen, zijn als een grote vinger die recht in iemands gezicht wijst en dat roept onmiddellijk emotionele barrières op en creëert bij de ander ook vaak weerbaarheid. Zodra dit gebeurt, gaat het niet langer om het probleem; het gaat over het beschermen van het ego.

Behandel het gedrag in plaats van het individu

Je gesprek rond de specifieke acties van de andere persoon bouwen, helpt ook om weerbaarheid te voorkomen. Nogmaals, als de andere persoon defensief wordt, kan het gesprek al snel tot een einde komen. Dus wanneer je een fout in het gedrag aanpakt, in plaats van het toe te wijzen aan het karakter van de persoon, kan het gemakkelijker voor hen zijn om de fout in te zien.

Bekijk het eens vanuit een ander perspectief. Als mensen ons vertellen hoe slecht we wel niet zijn, kunnen we gemakkelijk defensief, boos en gemeen worden. Dit belast ons karakter! Maar als iemand zegt dat ons gedrag in een specifiek geval ongepast was, heeft dat minder emotionele impact omdat we tenslotte ons gedrag kunnen aanpassen. Het is veel moeilijker om wie we zijn als persoon te veranderen.

Gebruik een sjabloon voor assertiviteit

Deze technieken kunnen worden ontwikkeld tot een sjabloon dat kan worden gebruikt bij assertiviteit. Dit is hoe het werkt:

 • Beschrijf een specifiek gedrag: Het maken van dit driedelige sjabloon, dat je kunt gebruiken om assertiever te zijn, begint met het beschrijven van een specifiek gedrag. Je begint met te zeggen: "Wanneer je dat doet..."en dan voeg je het specifieke gedrag waarmee je iemand wilt confronteren toe. Nogmaals, je wilt het gedrag op een niet-oordelende manier onder de aandacht brengen. Algemene beschrijvingen, het toewijzen van motieven of het beoordelen van de andere persoon kunnen allemaal leiden tot defensiviteit. Maak het specifiek en heb het zonder te oordelen over het gedrag.
 • Personaliseer je gevoelens: Na het beschrijven van het specifieke gedrag, kun je het beste iets zeggen als "Ik voel..."deze personalisatie laat de ander op een niet-bedreigende of niet-veroordelende manier weten hoe jij je voelt over hun gedrag. Je gevoelens zijn legitiem en het is cruciaal dat je ze uitdrukt. Hier kun je het beste een specifiek woord gebruiken, dat nauwkeurig beschrijft hoe je je voelt. Soms kan dit een uitdaging zijn, omdat we niet altijd weten hoe we onze gevoelens moeten uiten en/of definiëren of omdat we niet de juiste woorden om iets te zeggen kunnen vinden. Maar leren hoe je je gevoelens nauwkeurig kunt beschrijven, kan de andere persoon helpen om beter te begrijpen hoe zij bijdragen aan het probleem.
 • Geef een concreet resultaat: Beschrijf tenslotte een concreet resultaat van het gedrag van de ander. Vertel hen hoe hun gedrag negatieve gevolgen heeft. Zorg ervoor dat het concrete resultaat niet veroordelend is of motieven aan hun gedrag toevoegt. Misschien is dit wel ongemakkelijk. Misschien zorgt dit ervoor dat je de volle lading krijgt. Wat het ook is, zorg ervoor dat je het ze vertelt zodat ze kunnen begrijpen wat hun gedrag met je doet. Ze hebben er misschien niet eens over nagedacht.
 • Laat ze reageren: Nadat je iemand een assertieve boodschap hebt gegeven, zwijg dan en laat ze reageren op wat je hen vertelt. Dit stelt hen in staat verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en kan een dialoog die hopelijk tot een oplossing zal leiden teweegbrengen. Het kan ook een basis bieden om het probleem opnieuw aan te pakken als het niet wordt opgelost.

Negen extra tips om assertiever te worden

 1. Sneller beslissingen nemen

Het is belangrijk dat wanneer je een vraag wordt gesteld, je die snel beantwoordt. Als je dit doet, voorkom je dat je te veel erover nadenkt en verandert wat je instinct je zegt. Je hebt bijvoorbeeld nog veel te doen en wilt ook nog gaan sporten. Als een vriend je dan mee uit vraagt, zeg dan meteen ‘nee’ want dat is op dat moment hoe je erover denkt.

 1. Weet wat je wilt

Veel mensen die vinden dat ze door anderen niet goed worden behandeld, weten vaak niet wat ze willen dus is het ook moeilijk om voor zichzelf op te komen. Het is belangrijk dat je een visie hebt van wat je wilt, zodat je dat kunt nastreven. Je kunt bijvoorbeeld promotie maken en dat is ook wat je wilt. Probeer je baas dan te laten zien dat jij degene bent die al het werk doet en die positie verdient.

 1. Stel duidelijke verwachtingen

Om assertiever te kunnen zijn, moet je duidelijk weten wat je van jezelf en anderen kunt verwachten. Als je iemand bent die altijd wat terughoudend is, verwacht dan niet dat je meteen naar de top stijgt. Stel duidelijke doelen en verwacht om deze in een gestaag tempo na te streven zodat je zult bereiken wat je verdient.

 1. Overwin je angsten

Het is mogelijk dat een van de redenen waarom je over het hoofd wordt gezien is dat je liever in de schaduw staat. Als het gaat om een ​​presentatie op het werk waarvoor je al het nodige hebt gedaan, laat dan niemand anders je presentatie geven. Overwin je 'plankenkoorts' en ga bij die presentatie vooraan zitten. Vergeet niet dat moed je kan redden.

 1. Gebruik lichaamstaal om vertrouwen te wekken

Ook al bevind je je in een situatie waarin je je niet zelfverzekerd voelt, laat dat dan aan niemand merken. Gebruik lichaamstaal om je ware angsten te maskeren en een zelfverzekerde sfeer te kweken. Sta rechtop, kin omhoog, schouders naar achteren en friemel niet aan kleding etc...

9 tips om assertiever te worden

 1. Kom goed uit je woorden

Wanneer mensen nerveus zijn en geen zelfvertrouwen hebben, hebben ze de neiging om snel te gaan praten en te gaan mompelen en soms maken ze veel fouten met zelfs de eenvoudigste woorden. Het is veel beter dat je zelfverzekerd en duidelijk spreekt, zodat mensen kunnen horen wat je zegt. Vermijd snel praten, want dat laat echt je gebrek aan zelfvertrouwen zien.

 1. Draag kleding die indruk maakt

Eigenlijk mag uiterlijk er niet toe doen, maar de waarheid is dat het dat wel doet. Het is voor succes belangrijk dat je je op de juiste manier kleedt. Zorg ervoor dat je kleding goed past, schoon is en in sommige gevallen gestreken wordt. Je wilt er zelfverzekerder uitzien, waardoor je ook van binnen meer zelfvertrouwen krijgt.

 1. Stel grenzen

Als je het gevoel hebt dat je altijd buiten de boot valt, kan je dit een rot gevoel geven. Ik weet het, ik heb het ook meegemaakt. Het eerste dat je moet doen, is je grenzen bepalen en deze ook bewaken. Je moet regels opstellen voor wat acceptabel is en waar je de grens wilt trekken. Overweeg deze grenzen met familie, vrienden, collega's en ook je baas. Als je opeens je grens aangeeft, kan het zo zijn dat dat mensen verrast. Dat is goed. Blijf volhouden en doe je best om consistent te zijn. Het helpt als je zelf kunt beslissen wat wel en niet acceptabel voor je is. Als je bijvoorbeeld een collega hebt, die je altijd vertelt wat je moet doen maar het maar gewoon een collega is en niet je baas of een leidingevende, dan is het tijd om je daar eens tegen te verzetten. Natuurlijk moet je in een team kunnen functioneren maar het is iets anders om steeds maar de bevelen van een ander op te volgen (als je begrijpt wat ik bedoel).

 1. Verander de manier waarop je denkt

De belangrijkste factor om assertiever te worden, is om de manier waarop je denkt te veranderen. Sta jezelf toe op te komen voor waarin je gelooft, wat je denkt dat goed is en denk niet na over wat anderen denken. Wanneer iemand bijvoorbeeld probeert je presentatie over te nemen of zegt dat hij het werk dat je hebt gedaan heeft gedaan, sta dat dan niet toe. Verander het feit dat je anderen over je heen laat lopen en kom voor jezelf op!

Tot slot...

We willen allemaal aardig zijn, maar het is beter om echt goed te zijn. Assertiviteit kan hierin de sleutel zijn. Assertiviteit kan je helpen meer zelfvertrouwen te krijgen. Het kan je ook helpen om echt te laten zien hoeveel je om andere mensen geeft. Ook kan het je geweldige kansen bieden om je moed te versterken wanneer je dingen in het leven onder ogen ziet, die misschien een beetje eng zijn. Assertiviteit is de vaardigheid die ‘aardige’ mensen tot 'echt goede' mensen maakt.


Bronnen

psychcentral.com/lib/5-tips-to-increase-your-assertiveness/

agileleanlife.com/how-to-become-more-assertive/

lifehacker.com/how-to-be-more-assertive-and-communicate-more-effective-1586157331

Afvallen kan ook makkelijk zijn!

Ontdek het geheim om 5-10 kilo puur overtollig buikvet kwijt te raken in minder dan 28 dagen tijd


OVER DE AUTEUR:

Robert Jan Hendriks

Robert Jan Hendriks (RJ) is de oprichter en drijvende kracht achter OptimaleGezondheid. Zijn missie is om Nederland gezonder te maken door middel van kleine slimme aanpassingen in je leefstijl! Hij heeft zelf jarenlang te kampen gehad met gezondheidsklachten en helpt mensen naar een gezonder leven via de blog, trainingen, workshops en boeken.


Aanbevolen artikelen voor jou: 


Laat hieronder een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Anderen bekeken ook: 

1 Shares
Tweet
Pin1
Share