Acne behandelen

Laatste Update: 23 oktober 2017

Blackhead Killer - werkt het echt?

Blackhead Killer: Een populair product om mee-eters te verwijderen. Voordat we gaan kijken of het echt helpt, eerst even uitleg over wat mee eters nu precies zijn.

Verderop in dit artikel alle informatie over Blackhead Killer: Hoe te gebruiken, inclusief mijn persoonlijke ervaringen.

Wat is een mee-eter en waarom ontstaan mee-eters?

Mee-eters zijn minuscule bultjes die op de huid kunnen zitten en die verschijnen wanneer een haarfollikel verstopt raakt met talg, vet en afval. Mee-eters zijn een milde vorm van acne die over het hele lichaam kunnen verschijnen. Meestal vind je de mee-eters in de huid van het gezicht, maar ze kunnen dus ook op de rug, de schouders, in de nek, op de borst en op de armen worden gezien.

Mee-eters ontstaan ​​wanneer de poriën verstopt raken. Elke porie van je huid - medisch ook wel aangeduid als pilosebaceous - bevat een haarfollikel en een talgklier. Deze talgklier heeft als taak om talg te produceren, wat een olieachtige stof is die je lichaam aanmaakt om de huid te hydrateren en zacht te houden. De productie van te veel talg kan leiden tot een verstopping in het bovenste gedeelte van de porie en wanneer dit talg zich maar blijft ophopen zal het vuil en vet aantrekken en zullen ook de doden huidcellen en bacteriën zich daar ophopen. Dit kan resulteren in een puistje of een mee-eter en deze kan zowel open als gesloten zijn.

Mee-eters zijn dus één van de twee soorten puistjes. Een mee-eter is open en omdat het open is, staat de verstopte porie open voor de lucht op het oppervlak van de huid waardoor het vuil kan binnendringen. In tegenstelling tot puistjes zijn mee-eters meestal niet pijnlijk omdat er minder ontsteking voorkomt.

Mee-eters danken hun naam door het zwarte puntje dat de bovenkant van het puistje kenmerkt. De naam kan best wel misleidend zijn want mee-eters kunnen zich in een reeks van kleuren, waaronder grijs, geel, bruin en zwart ontwikkelen. Veel mensen denken dat deze zwarte kleur door de aanwezigheid van vuil in de porie ontstaat, maar eigenlijk komt het door oxidatie. Wanneer het melaninepigment, dat wordt gevonden in het talg, in aanraking komt met de lucht aan de bovenzijde van de open mee-eter wordt het geoxideerd. Hierdoor wordt de mee-eter donker van kleur. Als er geen oxidatie plaatsvindt, zullen de mee-eters geler van kleur zijn.

Soorten mee-eters

Terwijl mee-eters veel voorkomen en vooral voorkomen bij mensen die ook last van acné hebben, zijn er ook bijzondere waarnemingen van mee-eters die zeldzamer zijn en dan met name de gigantische mee-eter en een aandoening die bekend staat als Nevus Comedonicus.

De gigantische mee-eter

Een gigantische mee-eter is een abnormaal grote mee-eter, die ook goed zichtbaar is. De grootte van deze mee-eter kunnen het gevolg zijn van een verhoogde productie van corneocyten dat het talg tot harde stukjes maakt. Het wordt ook geassocieerd met de verminderde snelheid waarbij deze ductale corneocyten zich scheiden. Helaas heeft nog geen enkel onderzoek deze suggesties kunnen bevestigen. Deze reusachtige mee-eters zijn op verschillende delen van het lichaam te vinden, maar komen het meest voor op het gezicht, op de borst en op de rug. Ze worden af en toe ook gevonden in gebieden die apocriene klieren bevatten zoals bijvoorbeeld de lies en het schrotum. Deze mee-eters komen vaker voor bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen.

Nevus Comedonicus

Nevus Comedonicus is een zeldzame aandoening die in 1895 voor het eerst werd waargenomen. Deze huidaandoening manifesteert zich in groepen van gedilateerde folliculaire openingen, die gekenmerkt worden door donkere keratoses. Dit lijkt op massieve puistjes of mee-eters. Deze aandoening kan verband houden met anomalieën van het centrale zenuwstelsel, kutane defecten en oculaire afwijkingen. Deze aandoening wijst op de aanwezigheid van folliculaire structuren die geen talgkliertje en haarzakje kunnen vormen, waardoor ze alleen zachte keratine kunnen produceren.

Deze keratine hoopt zich op in de porie wat dan resulteert in donkere, gekleurde puistjes. Hoewel er nog niet voldoende onderzoek is gedaan om de zeldzaamheid of de frequentie van deze aandoening aan te geven, kwam ik na onderzoek 12 gevallen van Nevus Comedonicus tegen op de 100.000 huidbiopsies die werden uitgevoerd, terwijl tijdens een ander onderzoek slechts één geval op elke 45.000 dermatologische gevallen werd waargenomen. Het komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen en het komt vooral in de vroege stadia van het leven voor, alhoewel er ook ouderen met deze aandoening zijn gezien.

Gelukkig erg zeldzaam, maar er is nog wel meer onderzoek nodig.

Waar verschijnen mee-eters?

Mee-eters komen vaak voor in het gezicht omdat de huid hier een hogere concentratie van talg- en olieklieren bevat. De meeste mensen hebben vooral mee-eters in de T-Zone, die verwijst naar het voorhoofd, de neus en de kin. Deze open puistjes kunnen echter op verschillende delen van het lichaam verschijnen, met inbegrip van de borst, de nek, de rug, de billen en andere gebieden waar vet en talgklieren zitten.

Het verschil tussen een mee-eter en een puistje

Een puistje kan op of dicht op het oppervlak van de huid liggen en dit onderscheidt de mee-eters van de puistjes. Mee-eters zijn poriën die open staan en aan lucht worden blootgesteld, terwijl puistjes door een dunne laag van de huid bedekt zijn. Beide zijn poriën die zijn verstopt met talg, dode huidcellen en bacteriën, maar puistjes zijn afgesloten en komen dus niet in aanraking met lucht waardoor de inhoud niet kan verharden en verkleuren zoals de inhoud van mee-eters. Zowel mee-eters als puistjes worden beschouwd als vormen van niet-inflammatoire acné. Terwijl deze soorten uitbraken over het algemeen vanzelf weer overgaan met behulp van de juiste verzorging is het toch belangrijk dat je informatie leest over mee-eters en puistjes en dat je je huid ook op de juiste manier verzorgt.

Wat veroorzaakt mee-eters?

Hoe krijg je een mee-eter? Mee-eters kunnen door een aantal factoren, waaronder hormonen, genetica, stress, zweet en levensstijl worden veroorzaakt en worden verergerd.

Hormonen

Het simpele antwoord op hoe een mee-eter ontstaat is door hormonen. De meest voorkomende oorzaak van mee-eters en andere soorten acné laesies is de overmatige talgproductie, die als gevolg van hormonale veranderingen optreedt. Terwijl het grootste deel van de acné veroorzakende hormonale veranderingen optreedt tijdens de puberteit, zijn er ook andere gebeurtenissen in het leven die de productie van overmatige talg kunnen katalyseren.

Puberteit

De hormonale veranderingen die zich tijdens de puberteit voordoen, zijn de meest voorkomende trigger voor een overmatige productie van talg (de olie die in de talgkliertjes onder het oppervlak van de huid voorkomt). Wanneer kinderen de puberteit bereiken, begint het lichaam hogere gehalten van hormonen te produceren. Deze verandering in de hormonen kan leiden tot een toename van de talgproductie in de talgkliertjes. Als overmatige talg wordt gecombineerd met de ophoping van dode huidcellen en bacteriën in de porie, kan er een mee-eter ontstaan. Mocht de talgproductie doorgaan, dan kan de porie een zichtbare puist of een mee-eter vormen en dit kan dan dus een puistje met een zwart puntje (mee-eter) of een wit puntje (puistje) zijn. Deze soorten mee-eters of puistjes kunnen door een slechte verzorging verergeren en afhankelijk van de aanwezige bacteriën ernstige acné of puisten worden.

Menstruatie

Veel vrouwen merken dat hun acné of de verschijning van mee-eters tijdens of voor hun menstruatie zal verergeren. Dit komt doordat het lichaam in deze tijd veel hormonale schommelingen ondervindt. Wanneer de oestrogeengehalten dalen, stijgen de progesterongehalten. Wanneer de progesteron toeneemt, produceren de olieklieren in de huid meer talg. Menstruatie-gerelateerde acné begint meestal tussen de twee en zeven dagen voor de menstruatie van een vrouw en eindigt zodra de menstruatie begint want dan zullen de progesterongehalten zich namelijk herstellen.

Anticonceptie

Terwijl sommige vrouwen zullen merken dat na het begin van het gebruik van de pil hun acné zal verminderen, kunnen sommige van deze medicijnen ook daadwerkelijk acné bevorderen. Van sommige pillen is bewezen dat ze acné kunnen verwijderen. In 2012 is er een onderzoek uitgevoerd waarbij 31 proeven, waarbij meer dan 12.000 deelnemers betrokken waren, werden bekeken om te onderzoeken of orale anticonceptie de bijwerkingen van acné daadwerkelijk kan verminderen. Er bleek uit dit onderzoek dat sommige merken de open en de gesloten puistjes en de verschijning van mee-eters en acné inderdaad kan verminderen. Dit komt waarschijnlijk omdat deze pillen de androgeengehalten verlagen, de productie van talg verlagen en de porien in de huid zullen verkleinen. De anticonceptiepillen die androgene-gebaseerde progestine bevatten, kunnen eigenlijk juist resulteren in de bevordering van acné en vrouwen die dit hebben gebruikt, hadden ook meer last van mee-eters.

Zwangerschap

Veel vrouwen merken dat hun acné verslechtert of zelfs voor het eerst verschijnt tijdens de zwangerschap. Dit gebeurt over het algemeen ongeveer meestal na zes weken zwangerschap. De verandering van de hormonen tijdens de zwangerschap kan leiden tot een toename van androgeen, wat dan vervolgens weer de productie van talg stimuleert. Het lichaam houdt ook meer vocht vast gedurende deze tijd, die toxinen kunnen bevatten en waarvan je puistjes en mee-eters kunt krijgen.

Hevig zweten en warmte

Zweet veroorzaakt niet noodzakelijkerwijs Acné Vulgaris, maar het kan wel resulteren in een subtype van acné, wat kan leiden tot een toename van de huidirritatie en de vorming van puistjes en mee-eters. Dit soort acné staat bekend als Pityrosporum Folliculitis en wordt veroorzaakt door de productie van gist, die optreedt bij het zweten. Dit type van acné kan ook op de borst en op de rug worden gevonden en wordt gekenmerkt door acné laesies en kleine, witte bultjes, die kunnen jeuken en vaak de grootte van een speldenknop hebben. Deze aandoening wordt meestal waargenomen bij mensen die een intensief trainingsschema hebben of zwaar werk verrichten.

Spanning en stress

Hoewel er niet door onderzoek helemaal duidelijk is aangetoond dat stress ook daadwerkelijk acné veroorzaakt, hebben in verschillende onderzoeken zowel onderzoekers als dermatologen wel een verband gevonden tussen hoge stress en de incidentie van acné uitbraken bij patiënten. Stress is geen oorzaak maar het lijkt de prevalentie ervan wel te verergeren. Aangezien er tijdens stress meer cortisol en androgenen worden vrijgegeven, reageert het lichaam hierop door de olieproductie te verhogen. Omdat vrouwen een hoger percentage androgenen produceren, zal deze zogenaamde stress acné dus vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen.

Dieet

We zijn ons er al lang van bewust dat vettig voedsel slecht is en wetenschappers en artsen blijven ons maar vertellen om uit de buurt te blijven van fastfood en chips. Er is eigenlijk geen solide bewijsmateriaal om de claim dat het dieet de acné direct beïnvloedt te ondersteunen, maar er zijn wel mensen die een speciaal dieet volgen om hun acné te bestrijden en preventieve maatregelen nemen en die zeggen baat te hebben wat betreft hun acné. Hoewel er zeker een verband is gelegd tussen dieetkeuzes en de prevalentie van acné, is wat er naar voren is gekomen uit onderzoek onvoldoende om een ​​significante link te kunnen claimen. De meest gestelde vragen zoals "Zorgt het eten van chocolade voor acné?" of "Verergert het alcoholgebruik mijn acné?" zijn inderdaad onderzocht, maar de antwoorden zijn nog niet duidelijk.

Hoe kun je een mee-eter verwijderen?

Als je mee-eter een klein zwart puntje is, kun je reinigingsstrips gebruiken. Deze worden vochtig geplaatst op de meest getroffen gebieden (voorhoofd, zijkant van de neus, kin) en na een paar minuten weer verwijderd om zo de onzuiverheden van de huid, die de poriën verstoppen, te verwijderen.

Om een ​​ mee-eter te kunnen verwijderen, moet deze al gerijpt zijn. Als het zwarte kopje duidelijk zichtbaar is maar nog niet rijp, kun je proberen om de groei te versnellen door er gedurende de nacht wat tandpasta op te smeren.

Bereid je huid voor op de extractie. Doe een handdoek met warm water (niet te heet) op je gezicht of gebruik stoom om de poriën met de hitte gedurende ongeveer 15 minuten te openen. Droog vervolgens voordat je met de extractie begint het gezicht goed af.

Knijp je mee-eter nooit met je nagels uit de porie. Je moet met je vingertoppen drukken of je vingers met gaas of een stukje stof omwikkelen om zo te voorkomen dat je nagels de huid beschadigen. Knijp totdat alle onzuiverheden naar buiten komen. Als het je pijn doet of als het niet naar buiten komt, forceer dan niets en probeer het dan de volgende dag gewoon opnieuw als de mee-eter wat meer gerijpt is.

Nadat je de mee-eter hebt verwijderd, kun je wat waterstofperoxide, alcohol of een ander antiseptisch product op het gebied aanbrengen. Raak het gebied niet aan en gebruik een schoon watje, laat het gewoon vanzelf drogen en probeer geen make-up of crèmes te gebruiken. Daarom is het waarschijnlijk beter om ’s avonds je puistjes en mee-eters te verwijderen.

Het populaire alternatief: Blackhead Killer

Een andere, op dit moment populaire, methode voor het verwijderen van de mee-eters is door gebruik te maken van het Blackhead Killer masker.

Ik heb Blackhead Killer zelf uitgeprobeerd. Zo nu en dan heb ik last van een paar mee-eters, en wil deze dus graag met Blackhead Killer verwijderen. In ieder geval proberen om te ervaren hoe het product werkt, voelt, en natuurlijk wat de resultaten zijn.

Het gebruik van Blakchead Killer is vrij simpel. In de eerste plaats is het nodig om het gebied waar het masker wordt aangebracht te reinigen. Ik heb een natte doek gebruikt en ik heb gewacht totdat mijn gezicht volledig droog was voordat ik het masker heb aangebracht. Omdat ik het lastig vindt om zoiets bij mezelf te doen omdat ik het niet zo goed zie, heb ik iemand gevraagd om mij te helpen. Als je het wel bij jezelf kunt aanbrengen, zorg er dan tenminste voor dat je een spiegel bij de hand hebt.

Hoe breng je BlackHead Killer aan?

Het is een zeer donkere stof, bijna zwart, met een vrij hoge dichtheid, heel dik. Het lijkt zelfs wel een beetje op dikke, ruwe, olie. Het is makkelijk om aan te brengen en zal zich, hoewel het zijn vloeibare toestand behoudt, gemakkelijk aan het gezicht hechten. Daarom is het raadzaam om de eerste paar minuten met je gezicht naar boven te kijken zodat het niet druppelt en zodat er ook niets in je mond loopt. Breng het overal gelijk aan en zorg ook dat je het gebied rond de neus, op je jukbeen en rond de wenkbrauwen en het voorhoofd goed hebt ingesmeerd.

Als je deze vloeistof over je gezicht verspreidt, kan het eerst wat gek en koud aanvoelen. Na de eerste vijf minuten moet het goed aan de huid zijn gehecht en zal het waarschijnlijk niet meer druppelen. Nu moet je een tijdje wachten totdat het goed is opgedroogd en kun je ondertussen wel even wat anders gaan doen, want het duurt ongeveer 30 minuten wat trouwens ook op de verpakking staat.

Wat moet je doen na het aanbrengen van de Blackhead Killer?

De tijd is om en als het goed is, is het nu bijna droog. Nu zul je het gevoel hebben alsof er iets op je huid ligt. Ik voelde me alsof er iets aan mijn neus hing; het had een zwaar gevoel. Als de 30 minuten voorbij zijn en het masker mooi is opgedroogd, is het tijd om de Blackhead Killer te verwijderen maar je moet dus wel eerst even controleren of dit echt goed stevig is geworden.

De Blackhead Killer verwijderen

Controleer met je vingers of het overal op het gezicht mooi is opgedroogd want je kunt het masker nog niet verwijderen als het nog wat vochtig is. Als je er zeker van bent dat de Blackhead Killer droog is, verwijder je het. Aangezien de instructies op de verpakking niet zo heel duidelijk zijn, heb ik het maar zachtjes aan een kant los gemaakt en langzaam het masker van het hele gezicht afgetrokken. Op een gegeven moment kon ik het zo van mijn gezicht tillen. Het moet gezegd worden dat het echt vrij makkelijk loskomt maar dat er soms stukjes achterblijven. Na het verwijderen van het geheel heb ik mijn gezicht opnieuw met water gereinigd en ook de stukjes verwijderd die niet meteen los waren gekomen.

BELANGRIJK! Ik heb gezien dat sommige gebruikers het te veel verspreiden, waardoor de pasta te dun en bijna transparant is. Zo werkt het niet. Het idee is dat er genoeg masker op de huid ligt, zodat het geconcentreerd opdroogt, omdat het masker er dan in een keer afkomt wat de poriën beter opent. Ook is het makkelijker te verwijderen als je het op deze manier doet.

En...? Werkt Blackhead Killer echt?

Na het verwijderen voelde ik veel irritatie in mijn huid. Eigenlijk logisch, want met het afpellen van de zwarte smurrie, heb ik al mijn haartjes meegetrokken.

Mijn huid was een beetje rood, wat gelukkig snel weer wegtrok. En de mee-eters? Daarin was ik een beetje teleurgesteld. De kleine mee-eteres die ik had, zaten er nog steeds.

Wel een ander positief punt: Mijn huid was na een paar uren heel zacht en ontdaan van allerlei vuil. Maar daar deed ik het niet voor.

Blackhead Killer

Nee, geef mij maar gewoon de natuurlijke middeltjes. Misschien wat minder snel dan Blackhead Killer je laat geloven, maar wel met een zeker resultaat.

Natuurlijke methodes voor het verwijderen van mee-eters:

  1. Verwijder mee-eters met eiwit

Hoe doe ik dit? Neem een ​​vers ei en breek dat open en vang het eiwit op in een bakje. Meng dan vervolgens dat eiwit met 1 theelepel honing. Breng dit mengsel aan op het gezicht en laat het gedurende 20-30 minuten opdrogen, was het gezicht dan schoon met warm water. Dit is een goede maatregel om de verschijning van bestaande mee-eters te verminderen en om te helpen voorkomen dat er nieuwe mee-eters ontstaan.

  1. Verwijder mee-eters met Aloe vera

Hoe doe ik dit? Neem een stukje van de plant en wrijf het Aloë vera slijm op het gebied waar de mee-eters zitten. De Aloë Vera kan ook het genezingsproces van de huid versnellen en kan de huid helpen vernieuwen. Als gevolg hiervan wordt de huid fris en gladder en zul je minder last van mee-eters hebben.

  1. Verwijder mee-eters met keukenzout

Hoe gebruik ik tafelzout om mee-eters te verwijderen? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Was een keer per dag je gezicht met warm water dat gemengd is met wat zout. Maar wat doet het zout voor de mee-eters? Zout zal de overtollige olie op het gezicht verminderen en zout helpt, als je het regelmatig gebruikt, om de mee-eters te verwijderen.

  1. Verwijder mee-eters met water

De voordelen van water zijn opmerkelijk en naast dat het zeer goed is voor de organen zoals de nieren en je stofwisselingsysteem, zal het drinken van veel water ook je lichaam reinigen, waardoor de huid glad en stralend wordt.

  1. Verwijder mee-eters met ijsblokjes

Hoe doe ik dit? Het verwijderen van je mee-eters met behulp van ijsblokjes is redelijk makkelijk te doen. Wrijf ongeveer 10 minuten met het ijsblokje over het stukje huid met de mee-eters. Door de koude van de ijsblokjes zullen de poriën van de huis sluiten waardoor er minder snel nieuwe mee-eters ontstaan.

  1. Verwijder mee-eters met limoen

Het sap van verse limoenen kan enorme voordelen voor de gezondheid leveren en naast dat het je kan helpen om het hoesten te verlichten, het vet kan elimineren en bijvoorbeeld een visachtige geur kan verwijderen, kan het ook gebruikt worden voor het verwijderen van mee-eters. Maar hoe? Om de mee-eters te verwijderen met limoen, meng je het met wat amandelolie en glycerine en maak je een soort masker, wat je dan een paar minuten op de aangetaste gezichtshuid laat intrekken. Dit masker kan je helpen om de verschijning van mee-eters te verminderen en het kan ook de acné littekens vervagen en voorkomen dat er nieuwe mee-eters ontstaan.

  1. Verwijder mee-eters met honing

Honing is zeer effectief in het behandelen van allerlei kwaaltjes en het is wetenschappelijk bewezen dat honing het vermogen heeft om ziekten te genezen en mee-eters te verwijderen. Maar hoe behandel je mee-eters met behulp van honing?

Verwarm een beetje honing en smeer dit op het gezicht op de gebieden met de mee-eters. Was je gezicht dan na 10 minuten schoon. Honing kan functioneren als een natuurlijke hydraterende crème en kan de mee-eters van het gezicht verwijderen.

Naast de bovenstaande tips is het ook belangrijks om mee-eters te behandelen en dit kun je doen door het verbeteren van je gezichtsverzorging. Was je gezicht elke dag grondig met een zachte zeep of gebruik een milde scrub om je te helpen bij het verwijderen van het overmatige talg en de dode huidcellen, want als dit zich niet in de porien kan ophopen, zullen er ook geen mee-eters ontstaan. Als je een gevoelige huid hebt en als je snel last van mee-eters hebt, kun je het beste het gebruik van make-up op een olie-basis vermijden omdat dit de poriën zal verstoppen.

Tot slot…

Natuurlijk is er voor het natuurlijke genezingsproces ook een beetje geduld nodig, want soms kan het wel enkele weken duren voordat de huid zich herstelt. Vergeet ook niet de effectiviteit van de toewijding. Want toewijding kan ervoor zorgen dat de behandelingen, die we hierboven hebben genoemd, beter zullen werken.

Heb jij veel last van mee-eters en/of puistjes? En wil je toch een stap verder gaan dan Blackhead Killer en de eerder genoemde huismiddeltjes?

Dan heb ik de juiste oplossing voor je in de vorm van een eBook met zeer effectieve tips om voor eens en voor altijd gedag te zeggen tegen deze vervelende puistjes en mee-eters.

Een methode die je nergens anders op internet kunt vinden!

Nieuwsgierig geworden?

Hier kun je het eBook over het bestrijden van acne GRATIS downloaden!

 

Als je hierover nog vragen of opmerkingen hebt, dan hoor ik dat graag van je!

En heb jij ervaringen met Blackhead Killer?

 

Bronnen

dismoiceline.com/blackhead-killer-masque-noir-plus-grosse-deception-de-debut-dannee/

www.journeysaremydiary.com/2014/05/style-lux-blackhead-killer-face-mask.html

www.slimhealthstore.com/skin-care/blackhead-killer

Afvallen kan ook makkelijk zijn!

Ontdek het geheim om 5-10 kilo puur overtollig buikvet kwijt te raken in minder dan 28 dagen tijd


OVER DE AUTEUR:

Robert Jan Hendriks

Robert Jan Hendriks (RJ) is de oprichter en drijvende kracht achter OptimaleGezondheid. Zijn missie is om Nederland gezonder te maken door middel van kleine slimme aanpassingen in je leefstijl! Hij heeft zelf jarenlang te kampen gehad met gezondheidsklachten en helpt mensen naar een gezonder leven via de blog, trainingen, workshops en boeken.


Aanbevolen artikelen voor jou: 


Laat hieronder een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Anderen bekeken ook: 

0 Shares
Tweet
Pin
Share