Gezondheid Algemeen

Laatste Update: 14 september 2018

Welke bloedgroepen zijn er?

Het menselijk lichaam bevat, afhankelijk van de grootte van het individu ongeveer 5 liter bloed. De samenstelling van het bloed is echter niet bij iedereen hetzelfde. Daarom heeft iedereen een andere bloedgroep.

De bloedgroep van een individu hangt af van welke genen er zijn doorgegeven door hun moeder of vader.

De bekendste manier van de groepering van bloedgroepen is middels het ABO-systeem, hoewel er ook nog andere groepen zijn.

Binnen de ABO-groep zijn er vier hoofdcategorieën verdeeld in acht gebruikelijke bloedgroepen: A, B, O en AB.

Wat is eigenlijk een bloedgroep?

Het ABO-systeem is de meest bekende manier om menselijke bloedgroepen te groeperen.

Bloed bestaat uit cellen en een gele waterige vloeistof dat ook wel bekend staat als plasma. De bloedgroep is afhankelijk van wat elk deel van het bloed bevat.

De twee belangrijkste bloedgroepsystemen zijn ABO-antigenen en Rhesus-antigenen (inclusief RhD-antigeen). Deze twee antigenen worden gebruikt om de bloedgroepen te classificeren.

Bacteriën en virussen dragen normaal gesproken een antigeen. Tijdens een infectie markeert hun antigeen ze als iets dat vreemd is in het lichaam of als iets dat meestal niet in het lichaam wordt aangetroffen.

De meeste rode bloedcelantigenen zijn eiwitmoleculen, die op het oppervlak van de rode bloedcellen worden aangetroffen.

Witte bloedcellen produceren als een immuunafweer antilichamen. Deze antilichamen zullen zich richten op de antigenen en het vreemde voorwerp, bijvoorbeeld de bacteriën, aanvallen.

Cross-matching van bloedgroepen is van vitaal belang. Als een persoon bijvoorbeeld rode bloedcellen ontvangt met antigenen die normaal niet in hun systeem aanwezig zijn, zal hun lichaam de nieuwe rode bloedcellen afkeuren en aanvallen.

Dit kan een ernstige en mogelijk levensbedreigende reactie veroorzaken.

ABO en de meest voorkomende bloedgroepen

Het ABO-bloedgroepsysteem wordt gebruikt om de verschillende typen antigenen in de rode bloedcellen en antilichamen in het plasma te kunnen bepalen.

Dit systeem en de RhD-antigeenstatus bepalen welk bloedtype er overeenkomen om zo voor een veilige rode bloedceltransfusie te kunnen zorgen.

Er zijn vier ABO-groepen:

 • Groep A: het oppervlak van de rode bloedcellen bevat A-antigeen en het plasma heeft een anti-B-antilichaam dat elk vreemd B-antigeen dat rode bloedcellen bevat, zou aanvallen.
 • Groep B: het oppervlak van de rode bloedcellen bevat B-antigeen en het plasma heeft een anti-A-antilichaam dat elk vreemd A-antigeen dat rode bloedcellen bevat, zou aanvallen.
 • Groep AB: de rode bloedcellen hebben zowel A- als B-antigenen, maar het plasma bevat geen anti-A/anti-B-antilichamen. Personen met type AB kunnen elk ABO-bloedtype krijgen.
 • Groep O: het plasma bevat beide soorten anti-A/anti-B-antilichamen, maar het oppervlak van de rode bloedcellen bevat geen A/B-antigenen. Als geen van deze A/B-antigenen aanwezig is, betekent dit dat ze kunnen worden gedoneerd aan een persoon met een ABO-bloedgroep.

Sommige rode bloedcellen hebben de Rh-factor, die ook wel RhD-antigeen wordt genoemd.

Rhesus-groepering voegt een andere dimensie toe.

Als de rode bloedcellen het RhD-antigeen bevatten, zijn ze RhD-positief. Als ze dat niet doen, zijn ze RhD-negatief.

Dit betekent dat er acht belangrijkste bloedgroepen in het ABO / RhD-bloedgroepsysteem zijn. Sommige hiervan komen vaker voor dan anderen.

De acht belangrijkste bloedgroepen zijn A, B, O of AB en elk type kan positief of negatief zijn.

 • A-positief (A+) komt voor bij 30% van de mensen
 • A-negatief (A-) komt voor bij 6% van de mensen
 • B-positief (B+) komt voor bij 9% van de mensen
 • B-negatief (B-) komt voor bij 2% van de mensen
 • AB-positief (AB+) komt voor bij 4% van de mensen
 • AB-negatief (AB-) komt voor bij 1% van de mensen
 • O-positief (O+) komt voor bij 39% van de mensen
 • O-negatief (O-) komt voor bij 9% van de mensen

Ongeveer 82% van de bevolking heeft RhD-positief bloed. Het zeldzaamste bloedtype is AB-negatief.

Universele donor en universele ontvanger

O negatief bloed bevat geen A- of B- of RhD-antigenen. Deze rode bloedcellen kunnen worden getransfuseerd naar bijna alle patiënten van welke bloedgroep dan ook. Groep O-negatief staat bekend als het type ‘universele donor’.

AB-positief bloed bevat daarentegen geen anti-A/anti-B/RhD-antilichamen, dus patiënten met dit bloedtype kunnen daarom bijna elk type rode bloedceltransfusie ontvangen. Dit type wordt daarom het type "universele ontvanger" genoemd.

Wanneer is de bloedgroep belangrijk?

Het is belangrijk om de bloedgroep van een persoon te bevestigen wanneer deze bloed doneert of een transfusie ontvangt.

Als iemand met groep B-antigeen rode bloedcellen ontvangt van iemand met antigeen uit groep A, zal hun lichaam de transfusie weigeren.

Dit komt omdat patiënten met B-antigeen op hun rode bloedcellen een anti-A-antilichaam in hun plasma hebben. Het anti-A-antilichaam in het plasma valt vervolgens de rode bloedcellen van de A-antigeendonor aan en vernietigt deze. Dit kan fataal zijn.

Bloedgroepen tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap kan een moeder een ander RhD-type hebben dan haar foetus omdat een foetus door de genen van de vader een ander bloedtype kan erven. Er is enig risico aan verbonden als de moeder RhD-negatief is en de foetus RhD-positief is.

Bloedonderzoek is belangrijk tijdens de zwangerschap en essentieel bij het doneren of het ontvangen van een transfusie.

Een klein aantal rode bloedcellen van de foetus kan in de bloedbaan van de moeder terechtkomen. Dit kan leiden tot het creëren van anti-RhD-antilichaam in het plasma door de moeder. Dit proces staat bekend als sensibilisatie.

Er kan een probleem ontstaan als dit antilichaam vervolgens ‘vreemd’ antigeen in de bloedcellen van de foetus detecteert en als ze vervolgens de rode bloedcellen van de foetus als een verdedigingsmechanisme aanvallen.

Dit kan als dit niet wordt opgemerkt leiden tot ernstige geelzucht en hersenbeschadiging.

Een injectie met anti-D-immunoglobine G helpt om de eigen productie van dit antilichaam door de moeder te voorkomen en de impact van een sensibiliserende gebeurtenis op de foetus te verminderen.

Anti-D IgG-dosering wordt meestal na 28 weken gegeven en soms zelfs pas na 34 weken zwangerschap. Het effect van Anti-D duurt maximaal 12 weken.

Als een sensibiliserende gebeurtenis de moeder ertoe brengt om anti-Rh antilichaam te vormen, blijft, zelfs als anti-Digg wordt toegediend haar eigen antilichaam in het plasma achter.

Als de RhD-negatieve vrouw weer zwanger wordt en de volgende foetus ook een RhD-positieve bloedgroep heeft, is er een groter risico dat het antilichaam van de moeder de rode bloedcellen van deze volgende foetus zal aanvallen.

Bloedonderzoek kan van te voren mogelijke risico's voor de gezondheid van de foetus detecteren, door te controleren of de bloedgroep van de foetus compatibel is met die van de moeder.

Je bloedgroep beïnvloed je gezondheid

Als het om medische noodsituaties en het doneren van bloed gaat, is het belangrijk om je bloedgroep te kennen. Maar ken je dan ook de gezondheidsrisico's en de voordelen van je bloedgroep? Hoewel wetenschappers al jarenlang geïnteresseerd zijn in de relatie tussen de bloedgroep en de gezondheid, heeft recent onderzoek belangrijke doorbraken opgeleverd, wat aangeeft dat je bloedgroep een belangrijke invloed heeft op meerdere aspecten van je gezondheid en welzijn. Onderzoeken over de hele wereld hebben een sterke correlatie gevonden tussen verschillende bloedgroepen en alles, van onvruchtbaarheid tot een verhoogde hartziekte. Mensen met type O kunnen bijvoorbeeld een verlaagd risico op kanker hebben, maar uit onderzoeken blijkt dat ze ook gevoeliger zijn voor het norovirus.

Hoewel geen van de onderzoeken overtuigend is over de oorzaak en het gevolg, benadrukken ze verder wel het belang van het kennen van je bloedgroep. Je kunt je bloedgroep niet veranderen, maar het je bewust zijn van bepaalde risico's kan je wel helpen om waakzaam te blijven. Dus hoe werkt het nu eigenlijk allemaal?

 1. Bloedproppen

Risico: Type AB

In een recent onderzoek analyseerden wetenschappers ongeveer 66.000 mensen gedurende meer dan 30 jaar om de relatie tussen de bloedgroep en diep-veneuze trombose (DVT) of bloedstolsels die zich vormen in je onderbenen en kunnen reizen naar je longen, hart of zelfs hersenen om levensbedreigend te worden te onderzoeken. Onderzoekers ontdekten dat mensen met type AB een 4% hoger risico op DVT hadden dan mensen met type O.

Dit lijkt misschien een kleine hoeveelheid, maar bij het verder analyseren van de gegevens, ontdekten de onderzoekers dat mensen met bloedgroep AB, die geen andere risicofactoren presenteerden, ongeveer 20% meer bloedstolsels vormden. Vergelijk dit met andere risicofactoren zoals overgewicht, dat goed was voor 16% en roken, dat slechts 6% vertegenwoordigde en het maakt bloedgroep AB de belangrijkste risicofactor voor DVT.

 1. Cognitieve problemen

Risico: Type AB

Er is helaas nog meer slecht nieuws voor type AB. Wetenschappers bestudeerden meer dan 30.000 mensen en ontdekten dat mensen met bloedgroep AB 82% meer kans hebben om denk- en geheugenproblemen te ontwikkelen die kunnen leiden tot dementie dan mensen met andere bloedgroepen. Dit was zelfs na rekening te houden met ras, geslacht en geografie. Oudere mensen met type AB hadden meer specifieke problemen met het leren of herinneren van lijsten met items.

Dit zou verband kunnen houden met de eerder besproken problemen met de bloedstolling, omdat deze vasculaire aandoeningen de hersenfunctie kunnen beïnvloeden. De onderzoekers veronderstelden echter ook dat het te maken kan hebben met verschillende bloedtypen die zich aan elkaar of aan bloedvatwanden kunnen hechten, wat ook de hersenfunctie kan beïnvloeden.

 1. Vruchtbaarheid

Risico: Type O

Hoewel leeftijd nog steeds de belangrijkste risicofactor is bij het overwegen van vruchtbaarheidsproblemen, hebben meerdere onderzoeken een verband gevonden tussen het bloedtype van een vrouw en het voortplantingssysteem. Een onderzoek toonde aan dat vrouwen met bloedgroep O twee keer zoveel kans hebben op een verminderde eisprong en een slechtere kwaliteit van de eitjes hebben dan andere bloedgroepen.

Het onderzoek volgde meer dan 560 vrouwen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergingen en het bleek ook dat vrouwen met bloedgroep A beter beschermd waren tegen het verminderen van het aantal eitjes in de loop van de tijd. De onderzoekers maten het niveau van het reproductief hormoon FSH bij de vrouwen en hielden ook rekening met andere vruchtbaarheidsfactoren, zoals leeftijd en BMI. Vrouwen met bloedgroep O hadden meer kans op hogere FSH-waarden, wat wijst op een lage ovariële reserve.

 1. Maagkanker

Risico: Type AB en A

De risico's blijven voor type AB maar doorgaan. Een onderzoek wees uit dat mensen met bloedgroep AB ongeveer 26% meer kans hebben om maagkanker te krijgen dan mensen met type B of O. Mensen met type A hebben 20% meer kans op het krijgen van kanker dan mensen met type B of O. Het onderzoek volgde meer dan een miljoen mensen voor een periode van 35 jaar en het bleek dat mensen met type A of AB ook meer kwetsbaar zijn voor de risico's van andere factoren zoals roken en alcoholgebruik.

Dit komt door een bacterie genaamd H. pylori, die in de darmen woont van ruwweg tweederde van de wereldbevolking. Edgren gelooft dat mensen met type A of AB gevoeliger zijn voor de bacteriën en een verhoogde reactie van het immuunsysteem kan leiden tot een sterker risico op maagkanker.

 1. Hartziekte

Risico: Type AB, A en B

Mensen met bloedgroep O lopen minder risico op het krijgen van hartaandoeningen dan mensen met de andere bloedgroepen. Aan de andere kant hebben mensen met bloedgroep AB een 23% verhoogd risico op het krijgen van hartziekten, terwijl type B 11% en type A 5% verhoogd risico heeft. Onderzoekers denken dat dit te wijten kan zijn aan de correlatie tussen bloedgroep AB en bloedstolsels, evenals aan hogere ontstekingssnelheden die ook zijn gekoppeld aan type AB- en B-bloedgroepen.

Tijdens het onderzoek werden meer dan 77.000 mensen gedurende twee decennia geanalyseerd en werd er aangetoond dat het geluk van type O kan worden geassocieerd met een specifieke chemische stof die het bevat, die de bloedstroom stimuleert en helpt bij het voorkomen van bloedstolsels.

 1. Alvleesklierkanker

Risico: Type AB, A en B

Meer goed nieuws voor de mensen met O omdat ze ontdekten dat mensen met bloedgroep O 37% minder kans hebben om pancreaskanker te krijgen dan mensen met de andere bloedgroepen. Net als bij het verband met maagkanker geloven onderzoekers dat dit te wijten kan zijn aan de darmbacterie H. pylori. Het onderzoek wees uit dat de antigenen A en B van het bloedtype de bacteriën daadwerkelijk helpen te overleven. Omdat mensen met type O geen antigenen dragen, hebben ze een verminderd risico voor deze groeiende bacteriën.

 1. Stress

Risico: Type A & O

De bloedgroepantigenen bepalen ook hoeveel van het stresshormoon cortisol er wordt vrijgegeven. Dit betekent dat de bloedgroep bepaalt hoe mensen reageren op stress. Mensen met bloedgroep A geven bijvoorbeeld van nature hogere cortisolgehaltes af en produceren ook meer in reactie op stressvolle situaties dan de andere bloedgroepen. Terwijl mensen met bloedgroep O minder cortisol kunnen produceren dan type A, ze wel gevoelig voor de overproductie van adrenaline in tijden van stress zijn, waardoor een ‘vecht- of vluchtreactie’ ontstaat. Dit maakt het moeilijker voor mensen met type O om de cortisol uit hun systeem te verwijderen.

Welke bloedgroepen zijn er?

Daarom is de manier waarop je met stress omgaat ontzettend belangrijk. Als het gaat om lichaamsbeweging, moeten mensen met bloedgroep A op zoek gaan naar kalmte-activiteiten met een lage intensiteit, zoals bijvoorbeeld yoga of Tai Chi. Vanwege hun hoge niveaus van adrenaline, profiteren mensen met type O meer van intensieve training zoals rennen of kickboksen.

Tot slot: Bestaat er blauw bloed?

Koning Alexander en Koningin Maxima, en zelfs hun kinderen, hebben gewoon rood bloed. En net als mensen, hebben de meeste dieren ook gewoon rood bloed. Maar er zijn echter een paar uitzonderingen:

Sommige soorten zoals de octopus, de inktvis en schaaldieren hebben blauw bloed. Hun bloed bevat een hoge concentratie koper. Wanneer koper zich vermengt met zuurstof, krijgt hun bloed een blauwe kleur.

Blauw en rood zijn niet de enige mogelijke kleuren bloed - sommige dieren bloeden groen.

De skink, een soort hagedis, heeft door een opeenhoping van biliverdin, groen bloed. Biliverdin en bilirubine zijn bijproducten van de lever. Mensen produceren ook deze twee bijproducten.

Het menselijk lichaam stuurt biliverdin en bilirubine naar de darmen en zo kan het via het spijsverteringsstelsel worden uitgescheiden. Skinks scheiden biliverdin niet uit, waardoor het zich ophoopt in het bloed en dit groen wordt.


Bronnen

www.bswhealth.com/patient-tools/blood-center/Pages/blood-type-genetics-and-compatibility.aspx

www.healthline.com/health/rarest-blood-type

Afvallen kan ook makkelijk zijn!

Ontdek het geheim om 5-10 kilo puur overtollig buikvet kwijt te raken in minder dan 28 dagen tijd


OVER DE AUTEUR:

Robert Jan Hendriks

Robert Jan Hendriks (RJ) is de oprichter en drijvende kracht achter OptimaleGezondheid. Zijn missie is om Nederland gezonder te maken door middel van kleine slimme aanpassingen in je leefstijl! Hij heeft zelf jarenlang te kampen gehad met gezondheidsklachten en helpt mensen naar een gezonder leven via de blog, trainingen, workshops en boeken.


Aanbevolen artikelen voor jou: 


Laat hieronder een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

 1. Inderdaad blijken bloedgroepen anders dan O meer risico te hebben op o.a. hart- en vaatziekten, hetgeen ik in mijn familie meegemaakt heb n.l. op middelbare leeftijd een ernstig hartinfarct en vaak niet bekend is niet en niet meegenomen wordt in o.a. preventie van hart- en vaatziekten.

  Complimenten voor dit artikel

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Anderen bekeken ook: 

0 Shares
Tweet
Pin
Share