• Alles over borderline

Alles over borderline

2018-05-23T17:50:04+01:00mei 27th, 2018|Mentale Gezondheid|0 Reacties

Een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een ernstige psychische aandoening, die wordt gekenmerkt door een diepgaande instabiliteit van stemmingen, interpersoonlijke relaties, het zelfbeeld en gedrag. Deze instabiliteit verstoort vaak het gezins- en het beroepsleven, de langetermijnplanning en het individuele identiteitsgevoel. Oorspronkelijk werd gedacht dat mensen met BPS op de ‘grens’ van psychose verkeerden en dat mensen met een borderline-stoornis lijden aan een aandoening van emotieregulatie. Hoewel minder bekend dan schizofrenie of een bipolaire stoornis (een manisch-depressieve stoornis) komt BPS vaker voor en treft het 2% van de volwassenen, vooral jonge vrouwen. Er is een hoge mate van zelfverwonding zonder zelfmoordgedrag, evenals een aanzienlijk aantal zelfmoordpogingen en in ernstige gevallen zelfmoord. Patiënten hebben vaak behoefte aan uitgebreide geestelijke gezondheidsdiensten en maken 20% van de psychiatrische ziekenhuisopnames uit. Toch verbeteren ze met hulp in de loop van de tijd en kunnen ze uiteindelijk een productief leven leiden.

De symptomen van een borderline persoonlijkheidsstoornis

De symptomen van een borderline persoonlijkheidsstoornis omvatten: een zich herhalend patroon van instabiliteit in relaties, inspanningen om verlating te voorkomen, een identiteitsverstoring, impulsiviteit, emotionele instabiliteit en naast andere symptomen chronische gevoelens van leegte.

Het belangrijkste kenmerk van een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een wijdverspreid patroon van instabiliteit in interpersoonlijke relaties, het zelfbeeld en de emoties. Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn meestal ook erg impulsief en vertonen vaak zelfverwondend gedrag (bijvoorbeeld riskant seksueel gedrag, snijoperaties of zelfmoordpogingen).

Een borderline persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt zich bij de meeste mensen tijdens de vroege volwassenheid. Het onstabiele patroon van interactie met anderen in deze toestand is al jaren aan de gang en hangt meestal nauw samen met het zelfbeeld van de persoon en de vroege sociale interacties. Het gedragspatroon is in verschillende omgevingen aanwezig (bijvoorbeeld niet alleen op het werk of thuis) en gaat vaak gepaard met een vergelijkbare labiliteit (heen en weer fluctueren, soms op een snelle manier) van de emoties en de gevoelens van een persoon.

Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn voor omgevingsfactoren meestal gevoeliger dan de meeste mensen. De perceptie van een dreigende scheiding, een afwijzing of het verlies van externe structuur kan leiden tot diepgaande veranderingen in het zelfbeeld, de affectie, de cognitie en het gedrag.

Ze ervaren, zelfs wanneer ze worden geconfronteerd met een realistische tijdsgebonden scheiding of wanneer er onvermijdelijke veranderingen in plannen zijn, intense verlatingsangsten en ongepaste woede (bijv. een plotselinge wanhoop als reactie op een clinicus die het einde van het uur aankondigt, paniek of woede wanneer iemand die belangrijk voor ze is maar een paar minuten te laat komt of een afspraak moet annuleren). Ze kunnen geloven dat deze ‘verlating’ impliceert dat ze ‘slecht’ zijn. Deze verlatingsangsten houden verband met een intolerantie om alleen te zijn en een behoefte om andere mensen bij zich te hebben. Hun panische pogingen om verlating te voorkomen, kunnen impulsieve acties zoals zelfverminking of zelfmoordgedrag omvatten. Deze verlatingsangsten houden verband met een intolerantie om alleen te zijn en een behoefte om andere mensen bij zich te hebben. Relaties en de emoties van de persoon kunnen soms door anderen als oppervlakkig worden gezien of worden gekenmerkt.

Een persoonlijkheidsstoornis is een duurzaam patroon van innerlijke ervaring en gedrag dat afwijkt van de norm van de individuele cultuur. Om een ​​persoonlijkheidsstoornis te kunnen diagnosticeren, moet het gedragspatroon in twee of meer van de volgende gebieden worden gezien: cognitie (denken), affectie (gevoel), interpersoonlijk functioneren of impulscontrole.

Bij persoonlijkheidsstoornissen is dit duurzame gedragspatroon inflexibel en dringt door in een breed scala van persoonlijke en sociale situaties. Het leidt meestal tot grote problemen of beperkingen op sociaal, werk- of andere gebieden van het functioneren. Het patroon is stabiel en van lange duur en het begin kan worden teruggevoerd tot de vroege volwassenheid of de adolescentie.

Een persoon met borderline vertoont vaak ook impulsief gedrag en heeft voor het merendeel de volgende symptomen:

  • Verwoede pogingen om verlating te voorko