__CONFIG_group_edit__{"jusilw5x":{"name":"Paragraph","singular":"-- Text %s"},"jusim8ni":{"name":"Quote Title","singular":"-- Text %s"},"jusimmum":{"name":"Quotation Marks","singular":"-- Image %s"},"jusimu0n":{"name":"Author Name","singular":"-- Text %s"},"jusin0tq":{"name":"Author Image","singular":"-- Content Box %s"},"jusin92w":{"name":"Quote Box","singular":"-- Content Box %s"},"jusinfv3":{"name":"Quote Block","singular":"-- Content Box %s"}}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors__{"colors":{"b0430":"Accent Color"},"gradients":{}}__CONFIG_local_colors__

Tijdelijk Gratis!

Het Koolhydraatarm 7 dagen menu. Download het receptenboek meteen.

Mentale Gezondheid

Laatste Update: 11 april 2018

Alles over hooggevoeligheid + 10 tips + zelftest!

5
(2)

Heb je het gevoel dat je meer over dingen nadenkt dan anderen? Merk je weleens dat je je zorgen maakt over hoe andere mensen zich voelen? Geef je liever de voorkeur aan stillere, minder chaotische omgevingen?

Als het bovenstaande je bekend in de oren klinkt, kan het zomaar zijn dat je last hebt van hooggevoeligheid.

Definitie van hooggevoeligheid

Mensen die hoog gevoelig zijn, zijn mensen die extra prikkels opvangen of mensen die hoog sensitief zijn, zijn gewoon net als normale mensen maar hebben de ongewone eigenschap om extreem gevoelig te zijn voor zowel interne als externe stimuli.

Overgevoeligheid kan een aanwinst zijn, maar vaker wel dan niet is het ook een handicap, omdat zeer gevoelige personen, zoals ze ook wel genoemd worden, zich meestal onvoldoende bewust zijn van hun eigen aard en dus de neiging hebben om in stilte te lijden. Sterker nog, zeer gevoelige personen worden vaak geplaagd door fysieke en gezondheidsproblemen, met als gevolg als ze hier niets aan doen soms verzwakkende lichamelijke handicaps.

Wat is hooggevoeligheid?

Zeer gevoelige mensen zijn doorgaans empathisch en dit maakt hun leven nog ingewikkelder. Empatische mensen zijn degenen, die de emotionele energie van anderen heel diep voelen en voor de patiënt, die niet getraind is in het herkennen en begrijpen van de conditie om te kunnen leren hoe je jezelf kunt beschermen en beschermen tegen de chaotische en onevenwichtige energieën van andere mensen, kan het leven, simpelweg als gevolg van de mensen met wie ze omringd zijn, een hel zijn.

Het lijkt erop dat een groeiend percentage van de bevolking overgevoelig wordt. Sommige schattingen stellen de verhouding zelfs op 15-20% van alle mensen. Over het algemeen is overgevoeligheid een genetisch beïnvloed kenmerk, hoewel omgevingsfactoren ook een belangrijke rol spelen in de expressie en in de beleving van de aandoening. De toenemende energetische chaos van het moderne leven, versterkt door de technologische ontwikkeling, lijkt het optreden van overgevoeligheid bij mensen te vergroten.

Typische kenmerken van een hooggevoelig persoon (HSP)

Het is belangrijk om erop te wijzen dat zeer gevoelig zijn geen psychische stoornis of een psychologisch probleem is. Het is een normale, temperamentvolle eigenschap, waarmee mensen worden geboren. Maar deel uitmaken van een minderheid in de samenleving is nooit gemakkelijk en het kan je wel kwetsbaarder maken voor het ontwikkelen van psychische problemen, zoals angst, sociale angst of een depressie.

Zeer gevoelige mensen hebben mogelijk geen last van mentale gezondheidsproblemen, maar kunnen wel worstelen met het functioneren in een maatschappij, die sensorische overstimulatie en een snelle levensstijl waardeert. Ze kunnen het werken in een omgeving omringd door mensen die niet hooggevoelig zijn en bijvoorbeeld op een kantoor met TL-verlichting, geluid en tijdsdruk erg ongemakkelijk vinden. Andere zeer gevoelige mensen kunnen moeite hebben om in een relatie te zitten met een partner die niet erg gevoelig is. Een andere groep van hooggevoelige mensen kan het moeilijk vinden om hun gevoeligheid te accepteren, omdat ze zich daarvoor schamen of zich waardeloos voelen.

Een veelvoorkomende oplossing voor hooggevoelige mensen is door veranderingen in de levensstijl aan te brengen hun optimale stimulatieniveau te kunnen vinden. Opgroeien met een meer verfijnd afgestemd zenuwstelsel en daarom een ​​'scherpere' perceptie van de wereld ervaren, kan met zijn eigen moeilijkheden komen. Met andere woorden, de eigenschap zelf is niet problematisch maar het kan wel psychotherapeutische ondersteuning vereisen. Gemeenschappelijke kenmerken, gedragingen en kenmerken van hooggevoelige mensen zijn onder andere:

 • Mensen die hooggevoelig zijn, zijn zich vaak meer bewust van subtiliteiten in hun omgeving en raken sneller overprikkeld dan anderen.
 • Mensen die hooggevoelig zijn, zijn vaak gevoeliger voor fysieke pijn of het effect van stimulerende stoffen (bijv. cafeïne).
 • Mensen die hooggevoelig zijn, reageren vaak op lagere doses medicijnen dan de meeste mensen.
 • Mensen die hooggevoelig zijn, hebben de neiging om gemakkelijk te schrikken en voelen zich vaak overweldigd door een luide sensorische input, gewelddadige films of grote menigten
 • Mensen die hooggevoelig zijn, hebben de neiging om voorzichtiger te zijn wanneer ze met nieuwe situaties worden geconfronteerd
 • Mensen die hooggevoelig zijn, zijn vaak zeer consciëntieus en hebben de neiging om perfectionistisch te zijn.
 • Mensen die hooggevoelig zijn, kunnen gemakkelijk in paniek en overstuur raken door verandering. Ze doen het ook minder goed in 'multitasking'-situaties
 • Mensen die hooggevoelig zijn, zijn vaak gevoelig voor harde geluiden, sterke geuren, ruwe stoffen of felle lichten (sirenes, vliegtuigen, wollen truien, TL-verlichting enz.)
 • Mensen die hooggevoelig zijn, hebben de neiging om in plaats van 'concurrerend' 'coöperatief' te zijn en presteren vaak minder goed in zeer competitieve omgevingen.
 • Mensen die hooggevoelig zijn, raken in stressvolle situaties en onder tijdsdruk gemakkelijk van slag.
 • Mensen die hooggevoelig zijn, zijn zeer empathisch en nemen vaak 'de stemmingen' van andere mensen over.
 • Ongeveer 70% van de mensen, die hooggevoelig zijn, is introvert terwijl ongeveer 30% extravert is. Allemaal hebben ze de neiging een rijk innerlijk leven te leiden en hebben de neiging diep na te denken over de wereld, anderen en hun leven.
 • Mensen die hooggevoelig zijn, hebben meestal om hun overstimulatie te verminderen meer tijd voor zichzelf nodig en geven er vaak de voorkeur aan om in de natuur te zijn of in een rustige, minder stimulerende omgeving.
 • Mensen die hooggevoelig zijn, worden vaak aangetrokken door kunst, muziek, natuur en spiritualiteit en reageren snel op emoties van schoonheid, maar ook op geweld of horror.
 • Mensen die hooggevoelig zijn, presteren vaak slecht wanneer ze door anderen worden geobserveerd of ‘geëvalueerd’.

Deze lijst met typische kenmerken is eigenlijk nog véél langer, maar dit zijn de meest belangrijke. Sommige mensen, die zeer gevoelig zijn, kunnen slechts enkele van die kenmerken vertonen. Anderen kunnen ze allemaal tot op zekere hoogte vertonen en zelfs nog andere kenmerken vertonen, dan die hierboven zijn genoemd.

De gevaren van hooggevoeligheid

Overgevoeligheid, die niet op de juiste manier wordt behandeld en beheerd, kan leiden tot zelfs slopende gevolgen, die echt elk aspect van iemands leven beïnvloeden. Hier zijn enkele van de mogelijke gevolgen van het niet begrijpen en het aanpakken van je unieke behoeften.

 • Slechte lichamelijke gezondheid. Een hele reeks lichamelijke aandoeningen kunnen zeer gevoelige mensen treffen en deze aandoeningen zijn variërend van milde tot ernstige voedsel overgevoeligheden, allergieën en gewrichts- en spierpijn. Als de aandoening niet in de gaten wordt gehouden en verergerd, kan deze uiteindelijk leiden tot auto-immuunziekten zoals lupus, fibromyalgie en zelfs kanker. De buitensporige energetische onbalans, waaraan mensen die hooggevoelig zijn worden onderworpen, interfereert met een goede hormoonproductie en kan zelfs in beschadigde en ontstoken organen resulteren waardoor iemands gezondheidsproblemen verder worden gecompliceerd.
 • Emotionele instabiliteit. De zeer gevoelige persoon kan worden omschreven als poreus of onstabiel en als zodanig hebben ze meestal weinig weerstand tegen de energetische toestanden van andere mensen. Vanwege hun open karakter zijn ze bijzonder gevoelig voor woede, conflicten, depressies en verdriet bij anderen. Mensen, die hooggevoelig zijn, neigen ernaar deze onevenwichtige toestanden en emoties te internaliseren alsof ze van henzelf zijn en kunnen daarom vaak in relaties gekwetst worden. Bijgevolg hebben overgevoelige mensen ook de neiging om prikkelbaar en snel boos te worden, maar ze zullen deze emoties niet lang vasthouden. Helaas leidt aanhoudende emotionele instabiliteit meestal tot een vorm van misbruik en kunnen mensen, die hooggevoelig zijn, bezwijken voor het misbruik van voedsel, alcohol en zelfs drugs.
 • Praktische problemen. Vanwege hun toegenomen ervaring met pijn zijn zeer gevoelige mensen vaak overdreven voorzichtig en angstig en dan vooral bij het maken van keuzes. Omdat ze de neiging hebben om diep na te denken, zijn ze zelfs wanneer ze zich bezighouden met triviale zaken over het algemeen onnodig bezwaard door de angst voor consequenties. Ze hebben de neiging om besluiteloos te zijn. En omdat ze zich op een dieper niveau voelen, zijn ze vaak timide, verlegen en zelfs teruggetrokken.
 • Relatieproblemen. Omdat 'normale' mensen de dingen niet zo diep als overgevoelige personen ervaren, begrijpen hun vrienden en metgezellen de extreme gevoeligheid van mensen, die hooggevoelig zijn, vaak niet waardoor ze bijna voortdurend uit onwetendheid worden gekwetst. De systemen van mensen, die niet overgevoelig zijn, zijn verschillend en terwijl een normaal individu meestal een veel dikkere beschermingslaag tegen prikkels en energie heeft, heeft de zeer gevoelige persoon meestal praktisch geen verdediging tegen externe chaos. Dit kan leiden tot extreme complicaties in relaties met normale mensen, die vaak eenvoudigweg niet begrijpen wat mensen, die hooggevoelig zijn, doormaken.

Eigenlijk is het zo, dat een zeer gevoelig iemand een hoog ontwikkeld zelfgevoel of ego heeft en dit vereist een spirituele ontwikkeling. Voor de mensen die hooggevoelig zijn, is mislukking gelijk aan de dood en dus zijn ze door een ernstige faalangst vaak gedoemd tot ongelukkige en onbevredigende omstandigheden en realiseren zich zelden hun unieke begaafde potentieel.

Voordelen van hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid heeft niet alleen maar nadelen. Integendeel! Er zijn ook beslist voordelen!

Zeer gevoelige mensen zijn begaafd met een hoger ontwikkelingspotentieel. Meestal zijn mensen, die hooggevoelig zijn:

 • Creatief van aard. Er wordt gezegd dat alle echt getalenteerde en begaafde mensen zeer gevoelige personen zijn, maar de meeste mensen die hooggevoelig zijn, laten helaas nooit hun ware creatieve geest zien.
 • Bewuster. Vanwege hun open en gevoelige aard, zijn mensen die hooggevoelig zijn meestal van veel meer op de hoogte dan een normaal persoon. Dit geeft hen een veel gevoeliger instrument om te leren, te groeien, te ontwikkelen en te begrijpen.
 • Een groter ontwikkelingspotentieel. Overgevoeligheid is een aanwijzing voor een spiritueel energieveld, dat resoneert op een hogere frequentie en vandaar zijn verhoogde alertheid en dus zijn HSP's met een groot potentieel en een capaciteit voor persoonlijke ontwikkeling en evolutie genetisch voorbestemd.

Alles over hooggevoeligheid + 10 tips + zelftest!

16 eigenschappen van overgevoelige mensen

 1. Ze voelen dieper

Eén van de kenmerkende eigenschappen van zeer gevoelige mensen is het vermogen om dieper te voelen dan hun minder gevoelige leeftijdsgenoten. Ze willen dingen graag op een diep niveau verwerken. Ze zijn heel intuïtief en gaan heel diep naar binnen om dingen uit te zoeken.

 1. Ze zijn emotioneel meer reactief

Mensen die zeer gevoelig zijn, zullen meer reageren in een situatie. Ze zullen bijvoorbeeld meer empathie hebben en zich meer zorgen maken om de problemen van een vriend. Ze kunnen zich ook meer zorgen maken over hoe een andere persoon op een negatieve gebeurtenis reageert.

 1. Ze zijn waarschijnlijk gewend om te horen 'Neem de dingen toch niet zo persoonlijk'en 'Waarom ben je zo gevoelig?'

Afhankelijk van de cultuur kan gevoeligheid als een activum of als een negatief kenmerk worden gezien. Zeer gevoelige mannen uit andere landen - zoals Thailand en India - worden zelden of nooit gepest, terwijl zeer gevoelige mannen uit Europa vaak of altijd worden gepest. Veel ervan is dus erg cultureel bepaald - dezelfde persoon die in bepaalde culturen wordt verteld 'Oh, je bent te gevoelig'wordt in andere culturen juist als een geliefd persoon beschouwd.

 1. Ze doen dingen het liefst alleen

Zeer gevoelige mensen hebben de neiging om teamsporten te vermijden. De meerderheid van zeer gevoelige mensen gaf de voorkeur aan individuele sporten, zoals fietsen, hardlopen en wandelen. Dit is echter geen algemene regel - er zijn enkele zeer gevoelige mensen, die mogelijk ouders hebben gehad die een begripvolle en ondersteunende omgeving hebben geboden, wat het voor hen gemakkelijker zou maken om deel te nemen aan teamsporten.

 1. Het duurt langer voordat ze beslissingen nemen

Zeer gevoelige mensen zijn zich meer bewust van subtiliteiten en details, die het moeilijker kunnen maken om beslissingen te nemen. Zelfs als er geen 'juiste' of 'verkeerde' beslissing is - zoals het bijvoorbeeld onmogelijk is om een ​​‘verkeerde’ smaak van ijs te kiezen - zullen hooggevoelige mensen er nog steeds langer over doen om te kiezen omdat ze elk mogelijk resultaat overwegen.

Neem zo lang de tijd als je nodig hebt en vraag om meer tijd als dat mogelijk is. Hoe voelt dat? Vaak zien de dingen als je ze goed hebt overwogen anders uit en dit geeft je een kans je levendiger voor te stellen dat je er al bent.

Een uitzondering: zodra een zeer gevoelig persoon tot de conclusie is gekomen wat de juiste en wat de verkeerde beslissing in een bepaalde situatie is, zal hij of zij die ‘juiste’ beslissing in de toekomst snel weer opnieuw nemen.

 1. Van streek zijn als ze een 'slechte' of 'foute' beslissing nemen

Ken je dat ongemakkelijke gevoel dat je krijgt nadat je je realiseert dat je een slechte beslissing hebt genomen? Voor zeer gevoelige mensen wordt die emotie versterkt omdat de emotionele reactiviteit hoger is.

 1. Ze zijn extreem gedetailleerd en georiënteerd

Zeer gevoelige mensen zijn de eersten, die details in een kamer, de nieuwe schoenen die je draagt ​​of een verandering in het weer opmerken.

 1. Niet alle zeer gevoelige mensen zijn introverte mensen

In feite is ongeveer 30% van de zeer gevoelige mensen extravert. Vaak groeiden zeer gevoelige mensen, die ook extrovert zijn op in een hechte gemeenschap, een kleine stad of met een ouder die als predikant of rabbijn heeft gewerkt en dus interactie zou hebben met veel mensen.

 1. Ze werken goed in teams

Omdat zeer gevoelige mensen zulke diepgaande denkers zijn, zijn ze waardevolle medewerkers en leden van teams. Ze zijn goed geschikt voor posities in teams waar ze niet de uiteindelijke beslissing hoeven te nemen. Als een zeer gevoelige persoon bijvoorbeeld deel uitmaakt van een medisch team, zal hij of zij bij het analyseren van de voor- en de nadelen voor een patiënt, die een operatie ondergaat, waardevol zijn terwijl iemand anders uiteindelijk zal beslissen of die patiënt de operatie wel of niet krijgt.

 1. Ze zijn vatbaarder voor angst of het krijgen van een depressie

Als je, vooral in het begin van je leven, heel wat slechte ervaringen hebt gehad en je je niet veilig in de wereld of niet veilig thuis of op school hebt gevoeld, is je zenuwstelsel ingesteld op angstig. Maar dat wil niet zeggen dat alle zeer gevoelige mensen angst zullen blijven houden en in feite kan het hebben van een ondersteunende omgeving je hiertegen beschermen. Vooral ouders van zeer gevoelige kinderen moeten zich realiseren dat dit echt geweldige kinderen zijn, maar ze moeten wel op de juiste manier worden behandeld. Je kunt ze niet overbeveiligen, maar je kunt ze ook niet altijd blijven beschermen. Je moet dat, als ze jong zijn, precies goed titreren zodat ze zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen en het goed kunnen doen.

 1. Dat vervelende geluid is waarschijnlijk aanzienlijk storender

Hoewel het moeilijk is om te zeggen dat iemand fan is van vervelende geluiden, zijn zeer gevoelige mensen in het algemeen sneller gevoeliger voor chaos en lawaai. Dat komt omdat ze de neiging hebben om door te veel activiteit gemakkelijker overweldigd en overgestimuleerd te worden.

 1. Gewelddadige films kijken is een slecht idee

Omdat zeer gevoelige mensen zoveel empathie hebben en gemakkelijker te veel prikkels opvangen, zijn films met geweld of horrorthema's misschien niet hun ding.

 1. Ze huilen gemakkelijker

Daarom is het belangrijk voor zeer gevoelige mensen om zichzelf in situaties te plaatsen waarin ze zich niet beschaamd of ‘verkeerd’ voelen omdat ze dan gemakkelijk gaan huilen. Als hun vrienden en familie beseffen dat dat is hoe ze zijn - dat ze gemakkelijk huilen - en die vorm van expressie ondersteunen, dan zal ‘snel gaan huilen’niet als iets beschamends worden gezien.

 1. Ze hebben bovengemiddelde manieren

Zeer gevoelige mensen zijn ook zeer consciëntieuze mensen. Hierdoor zijn ze waarschijnlijk eerder attent en vertonen ze goede manieren en zullen ze ook eerder merken wanneer iemand anders niet gewetensvol is. Zo kunnen zeer gevoelige mensen zich bewuster zijn van waar hun winkelwagentje zich in de supermarkt bevindt - niet omdat ze bang zijn dat iemand er iets uit zal stelen, maar omdat ze met hun wagentje niet onbeleefd willen zijn en iemand anders weg willen blokkeren.

 1. De effecten van kritiek worden met name bij zeer gevoelige mensen versterkt

Zeer gevoelige mensen reageren op kritiek die intenser is dan bij minder gevoelige mensen. Dientengevolge kunnen ze bepaalde tactieken, inclusief het behagen van mensen (zodat er niets meer te bekritiseren is) gebruiken om genoemde kritiek te vermijden. Ze willen het liefst kritiek op zichzelf en de bron van de kritiek helemaal vermijden.

Mensen kunnen soms iets negatiefs zeggen en iemand die niet zeer gevoelig is zal dan zeggen: 'Wat dan nog'en het heeft dan ook geen invloed op hen. Maar een zeer gevoelig persoon zou het veel dieper voelen.

 1. Het liefst alleen taken uitvoeren

Net zoals zeer gevoelige mensen er de voorkeur aan geven om dingen zoals sporten alleen te doen, kunnen ze ook de voorkeur geven aan een werkomgeving waarin ze alleen zijn. Veel zeer gevoelige mensen vinden het prettig om thuis of als een zelfstandige te werken omdat ze dan in hun werkomgeving de prikkels kunnen beheersen. Voor zeer gevoelige mensen zonder de luxe om hun eigen flexibele werkschema's (en omgevingen) te creëren, kan het werken op een plek waar ze alleen zitten en waar ze meer privacy en minder lawaai hebben, beter zijn dan in een open kantoor.

Ben ik hooggevoelig? Doe de zelftest!

​Om hierachter te komen kun je deze zelftest uitvoeren. Als je meer dan veertien vragen positief beantwoordt, is het waarschijnlijk dat je erg gevoelig bent. Voor de zekerheid is een volledige beoordeling echter wel noodzakelijk. Vertrouw daarom niet alleen op de resultaten van de vragenlijst, maar neem ook contact op met een expert op dit gebied.

 • Ik ben gemakkelijk overweldigd door sterke sensorische input
 • Ik schijn me bewust te zijn van subtiliteiten in mijn omgeving
 • De stemming van andere mensen heeft invloed op mij
 • Ik ben meestal erg gevoelig voor pijn
 • Ik merk dat ik me tijdens drukke dagen moet terugtrekken in mijn bed of dat ik naar een verduisterde kamer of een plaats waar ik wat privacy kan hebben moet gaan
 • Ik ben bijzonder gevoelig voor de effecten van cafeïne
 • Ik ben gemakkelijk overweldigd door dingen als felle lichten, sterke geuren, grof textiel of sirenes in de buurt
 • Ik heb een rijk, complex innerlijk leven
 • Ik voel me in de buurt van harde geluiden onprettig
 • Ik wordt door kunst of muziek diep geraakt
 • Ik voel me soms zo verward, dat ik alleen moet zijn
 • Ik ben consciëntieus
 • Ik schrik snel
 • Ik raak als ik in korte tijd veel moet doen in paniek
 • Wanneer mensen zich in een fysieke omgeving ongemakkelijk voelen, weet ik vaak wat ik moet doen om het comfortabeler te maken (zoals het veranderen van de verlichting of de zitplaatsen)
 • Ik ben geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen
 • Ik probeer me best te doen om het maken van fouten te vermijden of dingen te vergeten
 • Ik probeer gewelddadige films en TV-programma's te vermijden
 • Ik word geïriteerd als er veel om me heen gebeurt
 • Als ik erg hongerig ben, krijg ik een sterke reactie en dat verstoort mijn concentratie of stemming
 • Veranderingen in mijn leven maken me van slag
 • Ik merk delicate of fijne geuren, smaken, geluiden, kunstwerken op en geniet hier van
 • Ik vind het vervelend om veel tegelijk te moeten doen
 • Ik maak er een hoge prioriteit aan om mijn leven te ordenen om schokkende of overweldigende situaties te voorkomen
 • Ik word door intense prikkels, zoals harde geluiden of chaotische scènes gehinderd
 • Wanneer ik tijdens het uitvoeren van een taak moet concurreren of geobserveerd moet worden, word ik zo nerveus dat ik het veel slechter doe dan anders
 • Toen ik een kind was, leken mijn ouders of leraren me als gevoelig of verlegen te zien

Jouw score:

Als je meer dan veertien van de vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, ben je waarschijnlijk zeer gevoelig. Maar geen enkele psychologische test is zo accuraat dat een persoon zijn of haar leven erop zou kunnen baseren. Als er minder vragen kloppen, maar wel een aantal waar zijn, zou dat ook kunnen rechtvaardigen dat je je erg gevoelig noemt.

Adviezen voor hooggevoelige mensen om beter te kunnen functioneren

 1. Zorg dat je genoeg slaapt

Het is bekend dat gebrek aan slaap (voor de meeste mensen minder dan zeven uur,) ze geïrriteerd en humeurig maakt en bij de gemiddelde persoon verminderde concentratie en productiviteit kan veroorzaken. Gezien de overgevoeligheid van de zintuigen kan een gebrek aan slaap een zeer gevoelig leven bijna ondraaglijk maken. Het krijgen van voldoende slaap kalmeert je zintuigen en helpt je om om te kunnen gaan met een al overweldigende wereld.

 1. Eet gedurende de dag regelmatig gezonde voeding

Extreme honger kan de stemming of de concentratie van een zeer gevoelig persoon verstoren. Houd jezelf kalm door een constante bloedsuikerspiegel te handhaven door regelmatig gezonde, uitgebalanceerde maaltijden en snacks te eten. Neem ook dagelijks visoliesupplementen (Omega-3) in, omdat de hersenen hiervan houden en omdat veel onderzoeken hun gunstige cognitieve en emotionele effecten ondersteunen.

 1. Draag geluidsisolerende hoofdtelefoons

Gehoorbeschermende hoofdtelefoons (vaak gebruikt door bijvoorbeeld bouwvakkers) kunnen ook helpen. Mensen die zeer gevoelig zijn zijn ook zeer gevoelig voor ruis, vooral het soort dat ze niet kunnen controleren en de koptelefoon geeft hen wel de controle over hun persoonlijke rust in wat maar al te vaak een lawaaierige opdringerige wereld is.

 1. Plan tijd om te ontspannen

Mensen die zeer gevoelig zijn doen het niet goed als ze een overvol schema hebben of te veel tijd in luidruchtige, drukke omgevingen moeten doorbrengen. Als je weet dat je een paar uur in een uitdagende omgeving zult doorbrengen - zoals bij een concert, een parade of een druk winkelcentrum rond de kersttijd - weet dan dat je waarschijnlijk gebroken zult zijn en dat je je ergens rustig moet decomprimeren en je je even moet ontspannen.

 1. Zorg dat je op zijn minst één stille kamer of ruimte hebt om je thuis terug te kunnen trekken

Als je met anderen samenwoont, maak dan een rustige veilige plek waar je je even kunt terugtrekken wanneer je geen zin hebt in mensen en lawaai. Dit kan een slaapkamer, een studeerkamer of zelfs een bad bij kaarslicht zijn (of een douche als je die alleen hebt!). Het helpt vaak ook om naar rustige, ontspannende muziek te luisteren en het kan zelfs externe ruis overstemmen wanneer je dat nodig hebt.

 1. Geef jezelf de tijd en de ruimte om dingen voor elkaar te krijgen

Ik zei hierboven al dat mensen die zeer gevoelig zijn niet goed kunnen werken met een vol schema. Stel je werkleven zo in dat je 's middags /' s avonds werkt. Op deze manier kun je zonder de wekker te zetten je bed uit, rustig je ontbijt eten en voordat je aan de slag gaat even ontspannen. De rust zal je de hele verdere dag helpen. Een andere strategie voor diegenen die 's ochtends werken, is misschien dat ze extra vroeg opstaan ​​(na acht uur slaap natuurlijk) om van de stilte te genieten voordat de rest van het huishouden wakker wordt.

 1. Beperk cafeïne

Mensen die zeer gevoelig zijn zijn ook zeer gevoelig voor cafeïne. Als je een koffiedrinker bent (of een donkere chocoladejunkie) en je jezelf herkent in de beschrijving van de eigenschappen voor zeer gevoelige mensen, is het opgeven van die verslavende lekkernijen een grote stap in de richting van een kalmer gevoel.

 1. Houd de lichten gedimd

Doe 's avonds het licht aan op een lage stand en geef er de voorkeur aan om te winkelen in bepaalde supermarkten met zachte stemmingsverlichting en vermijd de opzichtig verlichte, drukke winkels met grote TL verlichting aan het plafond.

 1. Doe dingen buiten het spitsuur

Vermijd drukte en de bijbehorende ruis en stimulatie. Leer om je leven te leven buiten het schema van de gemiddelde persoon. Doe je boodschappen tijdens de week of op tijden dat bijna niemand naar de winkel gaat, ga op doordeweekse avonden naar de film en maak wandelingen voordat de rest van de wereld het park overspoeld.

Een extra bonus: door de drukte te vermijden, krijg je dingen meestal sneller gedaan en heb je bijna altijd een parkeerplaats!

 1. Omring jezelf met schoonheid en natuur

Omdat de omgeving een grote impact heeft op mensen die zeer gevoelig zijn moet je jezelf als dat kan met schoonheid en kalmte omringen. Decoreer je huis eenvoudig op een manier die heel aangenaam is voor het oog en zorg voor minimale rommel en chaos. Besteed ook zoveel tijd als je kunt aan wandelen in de natuur, genietend van de rust en de van nature helende en kalmerende schoonheid.

Tot slot

Hooggevoeligheid is beslist géén ziekte of een aandoening. Het is ook geen afwijking of iets wat behandelend moet worden. Laten we daar duidelijk in zijn. Hooggevoelige mensen zijn gewoon hooggevoelig. Niks meer en niks minder. Net zoals er ook mensen bestaan die géén empathie hebben, of mensen die introvert of extravert zijn.

Mensen die hooggevoelig zijn hebben er zelf het meeste last van, maar als je bovenstaande tips (deels) in kunt passen in je leven, dan zal het allemaal een stuk gemakkelijker voor je worden.


Bronnen

www.psychologytoday.com/us/blog/communication-success/201711/24-signs-highly-sensitive-person

www.mindtools.com/pages/article/managing-highly-sensitive-people.htm

Waardevol artikel?

Geef ons hieronder dan een 5 sterren beoordeling! Alvast bedankt!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?


OVER DE AUTEUR:

Robert Jan Hendriks

Robert Jan Hendriks (RJ) is de oprichter en drijvende kracht achter OptimaleGezondheid. Zijn missie is om Nederland gezonder te maken door middel van kleine slimme aanpassingen in je leefstijl! Hij heeft zelf jarenlang te kampen gehad met gezondheidsklachten en helpt mensen naar een gezonder leven via de blog, trainingen, workshops en boeken.


Aanbevolen artikelen voor jou: 


Laat hieronder een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
2 Shares
Tweet
Pin1
Share1