Algemeen

Laatste Update: 29 mei 2018

Trillende handen - oorzaken en tips!

Trillende handen worden ook wel een tremor van de hand genoemd. Een tremor (trilling) van de hand is niet levensbedreigend, maar kan dagelijkse taken wel bemoeilijken. Het kan ook een vroeg waarschuwingssignaal zijn voor sommige neurologische en degeneratieve aandoeningen. Je moet als je handtrillingen ervaart contact opnemen met je arts.

Veel mensen associëren trillende handen met de ziekte van Parkinson, maar de meest voorkomende oorzaak van trillende handen is eigenlijk essentiële tremor (ET).

Essentiële tremor is ook de meest voorkomende neurologische aandoening bij volwassenen, maar het is nog niet helemaal duidelijk waardoor het wordt veroorzaakt. Het wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een verstoring van de normale werking van het cerebellum. Onderzoekers zijn er nog niet helemaal zeker van wat de oorzaak van de onderbreking is en hoe dit te stoppen valt. Het is ook nog onduidelijk of dit een degeneratief proces is.

Mensen met essentiële tremor ervaren regelmatig dit trillen. Het schudden of trillen kan niet worden gecontroleerd en komt meestal voor bij de handen, de armen, het hoofd en de stembanden.

Ter vergelijking: mensen met de ziekte van Parkinson ervaren meestal een handtremor wanneer hun spieren in rust zijn en zien een vermindering van de tremor wanneer hun spieren in gebruik zijn. Bij mensen, die last hebben van trillende handen, kan dit ook worden veroorzaakt door:

 • een beroerte
 • een overactieve schildklier
 • cerebellaire ziekte
 • de ziekte van Huntington
 • bijwerkingen van medicatie
 • een overdosis cafeïne
 • alcoholmisbruik of verslaving
 • angst
 • lage bloedsuikerspiegel

Welke medicijnen behandelen trillende handen?

Niet iedereen met trillende handen zal een behandeling nodig hebben maar als je arts beslist dat wel wel noodzakelijk is, zul je beginnen met het innemen van voorgeschreven medicijnen.

Specifieke medicijnen

De meest voorgeschreven medicijnen voor essentiële tremor of trillende handen zijn:

 • propranolol (Inderal)
 • primidon (Mysoline)
 • langwerkende propranolol (Inderal LA)

Propranolol is een bètablokker, die is ontworpen is om aritmie en hypertensie te behandelen, terwijl primidon een medicijn tegen epilepsie is.

Als deze medicijnen niet werken, kan je arts ook nog andere medicijnen aanbevelen.

Bètablokkers

Sotalol (Betapace) en Atenolol (Tenormin) zijn ook bètablokkers, die kunnen worden gebruikt om essentiële tremor mee te behandelen. Je arts kan als de andere medicijnen de tremor niet verhelpen één van deze medicijnen voorschrijven.

Medicijnen tegen epilepsie

Gabapentine (Neurontin) en topiramaat (Topamax) zijn andere medicijnen, die voornamelijk worden gebruikt om aanvallen van epilepsie te behandelen. Ze kunnen nuttig zijn voor mensen met essentiële tremor.

Angst medicatie

Alprazolam (Xanax) wordt gebruikt voor de behandeling van angst- en paniekstoornissen, maar onderzoek wijst uit dat het ook een effectieve behandeling voor essentiële tremor kan zijn. Dit medicijn moet, omdat bekend is dat het verslavend is, met grote voorzichtigheid worden ingenomen.

Botox

Botulinumtoxine type A (Botox) is veelbelovend als een behandeling voor essentiële tremor in de handen. Dit geneesmiddel kan, als het wordt geïnjecteerd, permanente spierzwakte veroorzaken. Neem daarom contact op met je arts over de mogelijke risico's en de voordelen. De voordelen van een succesvolle injectie kunnen tot drie maanden duren. Daarna is er weer een nieuwe injectie nodig.

Welke operaties behandelen trillende handen?

Het is onwaarschijnlijk dat je arts een operatie als eerste behandelingsoptie aanbeveelt. Chirurgische behandelingen worden meestal aanbevolen aan mensen met een ernstig invaliderende tremor. Chirurgie kan naarmate je ouder wordt of als de tremor verergert wel een optie worden.

Diepe hersenstimulatie (DBS)

Diepe hersenstimulatie (DBS) is een chirurgische ingreep die wordt gebruikt om een ​​tremor te behandelen. Tijdens een DBS-procedure plaatst een chirurg een elektronisch apparaat dat ook wel een elektrode in de hersenen wordt genoemd. Eenmaal in de hersenen geeft het apparaat een elektronisch signaal af aan het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor de beving, waardoor die wordt verstoord. DBS wordt momenteel alleen aanbevolen voor mensen met gevorderde of ernstige bevingen in de armen of in de benen.

Thalamotomie

Thalamotomie is een andere chirurgische optie. Tijdens deze procedure snijdt de chirurg een kleine laesie in de thalamus van de hersenen. Dit onderbreekt de normale elektrische activiteit van de hersenen en vermindert of stopt de tremor.

Oorzaken van trillende handen

 1. Een overdreven fysiologische tremor

Alle normale personen vertonen een fysiologische tremor maar dit is met het blote oog niet zichtbaar.

De fysiologische tremor is het meest duidelijk te zien in de handen, maar kan ook in de benen, het hoofd, de romp, de kaak en de lippen worden gedetecteerd.

Versterkte fysiologische tremor kan worden veroorzaakt door medische aandoeningen zoals thyreotoxicose (een overactieve schildklier), hypoglykemie (een lage bloedsuikerspiegel), het gebruik van bepaalde medicijnen of ontwenning van alcohol, opioïden of benzodiazepines. Het wordt meestal zodra de oorzaak is verholpen minder.

Bètablokkers, ook wel bekend als bèta-adrenerge blokkers, zijn medicijnen die kunnen worden gebruikt om de amplitude van trillen tijdens fijn handwerk te verminderen. Bètablokkers werken door de effecten van het hormoon epinefrine, ook wel bekend als adrenaline, te blokkeren. Ze worden vaak gebruikt voor de behandeling van een hoge bloeddruk, hartkloppingen en tremor als gevolg van een overactieve schildklier.

 1. Essentiële tremor

Essentiële tremor is de meest voorkomende neurologische aandoening die posturale of actie-tremor veroorzaakt. Het is wereldwijd ook de meest voorkomende bewegingsstoornis.

De prevalentie neemt met de leeftijd aanzienlijk toe en varieert van 4,1 tot 39,2 gevallen per 1.000 personen tot wel 50,5 per 1.000 personen bij personen ouder dan 60 jaar. Deze cijfers kunnen de werkelijke prevalentie echter onderschatten omdat tot 50% van de personen met milde essentiële tremor zich hiervan niet bewust zijn.

Meer dan de helft van de patiënten met essentiële tremor heeft een familiegeschiedenis van de aandoening.

Essentiële tremor ontwikkelt zich meestal sluipend en verloopt langzaam. Het komt vaak eerst in handen en in de onderarmen voor en kan aan één kant van het lichaam prominenter zijn en met doelgerichte activiteit (bijv. bij het drinken van een glas water of schrijven) toenemen.

Essentiële tremor kan ook het hoofd, de stem, de kaak, de lippen en het gezicht beïnvloeden. Het kan een knikkende of een schuddende beweging van het hoofd veroorzaken.

Het schudden neemt meestal toe bij stress, vermoeidheid en bepaalde medicijnen zoals stimulerende middelen voor het centrale zenuwstelsel. Het kan ook toenemen bij specifieke inspanningen zoals het vasthouden van een lepel of een kopje.

Interessant is dat er vaak een zekere mate van vrijwillige controle is. Vandaar dat het trillen door bekwame handmatige taken uit te voeren kan worden onderdrukt.

Hoewel het soms invaliderend kan zijn, is essentiële tremor op zichzelf een goedaardige aandoening en niet levensbedreigend.

Rust, bètablokkers, primidon (Mysoline) en het verminderen van de alcoholinname verminderen het trillen.

Primidon en propranolol zijn de meest gebruikte behandelingen voor essentiële tremor. Deze medicijnen bieden bij ongeveer 50-70% van de patiënten klinisch voordeel.

 1. De ziekte van Parkinson

Hoewel de ziekte van Parkinson waarschijnlijk 20 keer minder vaak voorkomt dan essentiële tremor, lijden toch ongeveer een miljoen Amerikanen aan de ziekte.

Tremor is een veel voorkomend symptoom van de ziekte van Parkinson en andere Parkinson-syndromen. Het wordt echter niet door alle patiënten met de ziekte van Parkinson ervaren.

De beving omvat het trillen van één of beide handen in rust. Het kan ook de kin, de lippen, het gezicht en de benen aantasten. Het schudden kan aanvankelijk in slechts één ledemaat of aan slechts één kant van het lichaam verschijnen. Het wordt vaak verergerd door stress, sterke emoties en na het sporten.

Soms beïnvloedt het trillen ook alleen de hand of de vingers. Dit soort trillen wordt vaak gezien bij mensen met de ziekte van Parkinson. Hoewel het trillen van de ziekte van Parkinson meestal wordt gedefinieerd als een rusttremor, heeft meer dan 25% van de mensen met de ziekte van Parkinson ook een bijbehorende tremor.

Het trillen bij de ziekte van Parkinson verschilt op drie fundamentele manieren van essentiële tremor:

 • Essentiële tremor komt vaker voor tijdens activiteiten van de handen, terwijl het trillen van de ziekte van Parkinson meer prominent aanwezig is in rust.
 • De ziekte van Parkinson wordt meestal geassocieerd met een gebogen houding, een langzame beweging en schuifelend lopen.
 • Essentiële tremor heeft vooral betrekking op de handen, het hoofd en de stem. De tremoren van de ziekte van Parkinson beginnen meestal in de handen en in de armen, maar hebben ook invloed op de benen, de kin en andere delen van het lichaam.

Hoewel de ziekte van Parkinson niet kan worden genezen, kunnen medicijnen de symptomen wel aanzienlijk verbeteren.

 1. Intentie tremor (cerebellaire tremor)

Intentietrillingof een intentie tremor, ook wel bekend als cerebellaire tremor, ontstaat vaak als een eenzijdige of bilaterale trilling die meestal wordt veroorzaakt door een beroerte, een hersentumor of multiple sclerose. Andere symptomen zijn afwijkingen in het lopen, spraak en oculaire bewegingen en het onvermogen om snelle, afwisselende handbewegingen uit te voeren.

Dat het trillen gewoonlijk naarmate de hand dichter aan het einde van de beweging komt ernstiger wordt, staat in contrast met posturale en actie-tremor (zoals essentiële tremor), die ofwel gedurende het gehele bewegingsbereik constant blijft of abrupt toeneemt bij terminale fixatie.

Ataxia, een gebrek aan vrijwillige coördinatie van spierbewegingen in het geval van een loopafwijking, wordt meestal geassocieerd met cerebellaire tremor.

 1. De ziekte van Wilson

De ziekte van Wilson is een zeldzame autosomaal recessieve erfelijke aandoening van het kopermetabolisme, die wordt gekenmerkt door overmatige afzetting van koper in de lever, de hersenen en in andere weefsels. De ziekte van Wilson is als het niet wordt herkend en behandeld wanneer het symptomatisch is vaak dodelijk.

Leverfunctiestoornissen komt ook bij meer dan de helft van de patiënten voor.

De ziekte van Wilson kan ook worden geassocieerd met moeilijk spreken, overmatige speekselafscheiding, ataxie, onhandigheid met de handen en persoonlijkheidsveranderingen.

 1. Rubrale tremor

Rubrale tremor, ook wel bekend als Holmes tremor, is een zeldzame symptomatische bewegingsstoornis, die wordt gekenmerkt door een combinatie van rust-, houdings- en actietrillingen.

Het wordt meestal veroorzaakt door laesies waarbij de hersenstam, thalamus en het cerebellum betrokken zijn.

De aandoening is vaak moeilijk te behandelen. Veel medicijnen zijn met wisselend succes gebruikt.

 1. Primaire schrijftremor

Trillen dat uitsluitend gebeurt tijdens het schrijven en niet tijdens andere vrijwillige motorische activiteiten wordt primaire schrijftremor genoemd. Daarom is het een taakspecifieke tremor, die het handschrift verstoort.

De oorzaak en pathofysiologie van deze aandoening zijn nog onbekend. Het wordt geclassificeerd als een focale vorm van essentiële tremor en als een trillende vorm van schrijfkramp.

Botulinumtoxine-injecties en diepe hersenstimulatie kunnen behandelingskeuzes zijn in het geval van primaire schrijftremor.

 1. Orthostatische tremor

Orthostatische tremor is een zeldzame aandoening, die wordt gekenmerkt door een snel trillen dat is beperkt tot de benen en de romp. Het komt vooral tijdens het staan voor.

De aandoening wordt vaak geassocieerd met extreme inspanning van beide benen, vermoeidheid, onvastheid en een angst voor vallen. Rechtop staan ​​ kan al moeilijk zijn.

Het trillen kan wanneer een getroffen persoon loopt of zit gedeeltelijk of volledig verdwijnen.

Er is controverse in de medische literatuur over de vraag of orthostatische tremor, een overdreven fysiologische reactie op stilstand of een afzonderlijke klinische entiteit een variant is van essentiële tremor.

De stoornis kan reageren op de behandeling met clonazepam of gabapentine (neuruarine).

 1. Functionele tremor (psychogene tremor)

Functionele tremor, ook wel bekend als psychogene tremor, is een variabele tremor die kan afnemen of verdwijnen.

Functionele tremor wordt geclassificeerd als een functionele bewegingsstoornis, een term die wordt toegepast op aandoeningen die zich manifesteren met fysieke symptomen, met name abnormale bewegingen (loopstoornissen, tremor, dystonie enz.) maar die niet kan worden toegeschreven aan een van de bekende onderliggende aandoeningen.

Elk lichaamsdeel kan hierbij betrokken zijn, maar opmerkelijk genoeg worden de vingers vaak gespaard en komt het trillen vooral voor in de arm en de pols.

Patiënten met functionele tremor hebben vaak meer dan één bewegingsstoornis, wat een nuttige aanwijzing kan zijn voor de diagnose.

 1. Door medicijnen geïnduceerde tremor

Verschillende medicijnen kunnen tremor (trillingen) veroorzaken of verergeren.

Voorbeelden zijn amiodaron, atorvastatine, beta-adrenerge agonisten (albuterol, terbutaline, salbutamol) carbamazepine, corticosteroïden, fluoxetine, haloperidol, lithium, methylfenidaat, synthetische schildklierhormonen, tricyclische antidepressiva, valproïnezuur en verapamil.

Het schudden of het trillen kan de handen, de armen, het hoofd of de oogleden aantasten. Het beïnvloedt het onderlichaam zelden en is mogelijk niet altijd van invloed op beide zijden van het lichaam.

Door medicijnen geïnduceerde tremor zal meestal wanneer de medicatie, die de symptomen veroorzaakt, wordt gestopt weer verdwijnen.

Als het voordeel van het geneesmiddel groter is dan de problemen die worden veroorzaakt door het trillen, kan het verlagen van de dosis soms nuttig zijn.

Wat kun je doen om trillende handen te voorkomen?

Oncontroleerbare handbewegingen kunnen het gevolg zijn van vele verschillende oorzaken. Het kan een symptoom zijn van verschillende medische aandoeningen, maar ook van veroudering en angstgevoelens.

Bepaalde medicijnen kunnen ook tremor in de hand veroorzaken, terwijl sommige mensen er zelfs genetisch vatbaar voor zijn. In de meeste gevallen kan een tremor in de hand echter gemakkelijk worden behandeld en daardoor worden verminderd of zelfs worden gestopt. Hieronder vind je enkele nuttige tips om te voorkomen dat je handen trillen en waarmee je de controle over hen kunt terugwinnen.

 1. Stop met cafeïne

Allereerst moet je je cafeïne-inname tot het minimum beperken of zelfs volledig stoppen. Cafeïne stimuleert het centrale zenuwstelsel en overmatige consumptie van cafeïne kan één van de hoofdoorzaken zijn van trillende handen. In meer ernstige gevallen kan cafeïne ook leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, angst en ernstige hartkloppingen.

Vermijd daarom koffie en alle cafeïnehoudende dranken en voedingsmiddelen.

Trillende handen - oorzaken en tips!

 1. Stoppen met roken

Te veel nicotine kan ook trillende handen veroorzaken of de bestaande tremor in de hand nog verder verslechteren. Dus als je wilt voorkomen dat je handen trillen, moet je absoluut stoppen met roken.

 1. De alcohol-inname verminderen of elimineren

Het consumeren van overmatige hoeveelheden alcohol kan van invloed zijn op je zenuwstelsel en erstig trillen veroorzaken. Als je denkt dat je te veel drinkt, moet je onmiddellijk professionele hulp zoeken.

 1. Bekijk al je medicijnen

Bepaalde medicijnen kunnen een breed scala aan ongewenste effecten, waaronder tremor in de hand veroorzaken. Overleg dit met je arts en vraag hem of sommige van de medicijnen die je op dit moment gebruikt trillingen in de handen kunnen veroorzaken. Hij kan dan de dosering verlagen of een ander medicijn voorschrijven.

 1. Controleer je bloedsuikerwaarden

Wanneer je lage bloedsuikerspiegels hebt, wordt je lichaam beroofd van energie en dit kan ook tremor en trillende handen veroorzaken.

Veel suikers eten veroorzaakt een plotselinge piek in je bloedsuikerspiegel, maar ze vallen ook snel weer terug. Dit kan leiden tot trillende handen en het kan andere symptomen zoals zwakte en prikkelbaarheid veroorzaken.

Om te voorkomen dat je handen gaan trillen, moet je langzamere koolhydraten zoals zoete granen en fruit eten.

 1. Stress verminderen, sporten en voldoende slapen

Stress, angst en nervositeit zijn een veelvoorkomende oorzaak van trillende handen. Probeer je daarom, zoveel als je kunt, je te ontspannen en stress en spanning in je leven te verminderen.

Er zijn veel vormen van ontspanningstechnieken zoals meditatie, yoga en ademhaling die je zenuwstelsel ten goede kunnen komen en ontspanning kunnen veroorzaken.

Maar voldoende slaap krijgen is ook erg belangrijk! Slapeloze nachten en vermoeidheid kunnen ook bijdragen aan het gaan trillen van de handen.

 1. Raadpleeg je (huis)arts

Overleg met je arts of er eventuele behandelingen zijn, die kunnen voorkomen dat je handen trillen. Er zijn veel medicijnen voor trillingen in de handen, die erg nuttig kunnen zijn. Als je ze regelmatig gebruikt, vermindert of stopt het trillen.

 1. Stop trillende handen met vitaminen en mineralen

Hieronder staan ​​enkele van de belangrijkste vitaminen en mineralen waarvan een tekort ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken en wat voor tremor in de hand kan zorgen. Zorg ervoor dat je ze in je dieet opneemt en consumeer voedingsmiddelen of voedingssupplementen die deze bevatten. Overleg wel atijd voordat je een vitaminesupplement inneemt even met je arts.

Vitaminen

 • Vitamine B 12 is essentieel voor het behoud van gezonde zenuwen en kan tremor in de hand helpen voorkomen en behandelen.
 • Een vitamine B12-tekort kan zorgen voor tremoren in de armen en in de benen, spierzwakte, verlies van evenwicht, geheugenverlies en andere problemen met de hersenen.
 • Vitamine B1 voedt de zenuwen en beschermt ze tegen beschadiging en het kan ook helpen om het trillen van de hand te voorkomen.
 • Extreem lage niveaus van vitamine B 1 kunnen trillingen, zenuwbeschadiging, verwardheid, verlies van coördinatie, spierzwakte, dementie enz. veroorzaken.
 • Vitamine B 6 ondersteunt veel activiteiten in het zenuwstelsel en het tekort kan ook leiden tot tremor in de hand.
 • Vitamine E-tekort kan een andere oorzaak van het trillen zijn. Deze vitamine is belangrijk voor de algemene gezondheid van ons zenuwstelsel en een tekort kan leiden tot een verlies van coördinatie en evenwicht, gevoelloosheid in de ledematen, verlies van reflexen en spierzwakte.

Mineralen

Elektrolyten geven elektrische impulsen door van de zenuwen naar de spieren. Wanneer ons lichaam geen elektrolyten meer heeft, kunnen we ernstige gezondheidsproblemen, waaronder trillende handen ervaren.

 • Magnesiumtekort kan leiden tot spierspasmen en convulsies, die op hun beurt trillingen in de handen kunnen veroorzaken.
 • Kalium regelt de activiteit van onze spier- en zenuwcellen en na verloop van tijd kan het tekort ook leiden tot trillende handen.
 • Calcium is een zeer belangrijk mineraal. 99% van calcium wordt gevonden in de botten en de tanden, terwijl de resterende 1% in het bloed circuleert. Deze 1% calcium zorgt ervoor dat onze spieren correct samentrekken, bevordert de bloedstolling en helpt onze zenuwen boodschappen door het hele lichaam te verzenden. Extreem lage calciumgehaltes kunnen frequente tremoren, beverigheid, spierzwakte en vele andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

Tot slot...

Al met al zijn er vele manieren om de oorzaak van het trillen van de handen aan te pakken. Als je nog andere nuttige informatie hebt, deel deze dan in de commentaarsectie hieronder. Het zal zeker veel andere lezers helpen bij het oplossen van het gênante en irritante probleem!


Bronnen

health.clevelandclinic.org/are-you-bound-to-get-shaky-ands-as-you-age/

www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/whats_the_problem/health/011105_health_shakeyhands.shtml

www.epainassist.com/hands/shaking-of-hands-or-hand-tremors

Afvallen kan ook makkelijk zijn!

Ontdek het geheim om 5-10 kilo puur overtollig buikvet kwijt te raken in minder dan 28 dagen tijd


OVER DE AUTEUR:

Robert Jan Hendriks

Robert Jan Hendriks (RJ) is de oprichter en drijvende kracht achter OptimaleGezondheid. Zijn missie is om Nederland gezonder te maken door middel van kleine slimme aanpassingen in je leefstijl! Hij heeft zelf jarenlang te kampen gehad met gezondheidsklachten en helpt mensen naar een gezonder leven via de blog, trainingen, workshops en boeken.


Aanbevolen artikelen voor jou: 


Laat hieronder een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

 1. Ik dank jullie voor zoveel goede raad en uitleg! Ik maak voor mezelf een nieuw voedingsschema op en geloof in yoga sport ademkunde en vitaminerijke kuren! Ik heb er zin in! Ik beef al bij mijn weten sedert mijn 16de( familiaal)! Het wordt erger en moeilijk om te schrijven. Ik ga voor genezing!

 2. Heb bevende handen. Heb problemen om een tas koffie te dragen of een glas schuimwijn te houden of bij te vullen .
  Collega's hebben er pret in en laggen me soms uit. Ben bijna 50 jaar.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Anderen bekeken ook: 

0 Shares
Tweet
Pin
Share