WiFi: Een zegen of een straf?

Is wifi schadelijk

We kunnen er inmiddels niet meer zonder. We moeten gewoon in iedere ruimte van ons huis WiFi hebben, tot en met het toilet. Ook moeten we buitenshuis altijd bereikbaar zijn, waardoor ook daar steeds meer WiFi netwerken ontstaan. De klant vraagt, de provider stelt het beschikbaar. Tegen betaling uiteraard… Maar is dit allemaal wel een stap in de goede richting? Natuurlijk, mobiliteit is het toverwoord, en daar doen we alles voor. Alles? Nou, in mijn optiek zijn er grenzen. Zodra het een aanslag op mijn gezondheid is, is bij mij de grens getrokken. Lees in dit artikel over mijn zoektocht naar de schadelijke effecten van WiFi op je gezondheid, en wat je er tegen kunt doen.

WiFi is letterlijk overal!

Zoals gezegd, kunnen we er niet meer zonder. We moeten overal bereikbaar zijn, dus wordt het WiFi netwerk continue uitgebreid. Niet alleen steeds sterkere routers in het huis, maar vooral ook WiFi-hotspots buiten. Maar dat is nog niet alles: Google is met een project bezig om slecht bereikbare gebieden te voorzien van WiFi via een systeem van ballonnen. Operatie ‘Loom’ heet dit. Deze ballonnen zweven boven de aarde en vormen met elkaar een groot netwerk, en zenden constant WiFi-signalen uit naar de aarde.

Inmiddels hullen we onszelf in een nooit stoppende zee van deze elektromagnetische signalen wat WiFi heet. En het zijn juist deze stralen die zoveel problemen op kunnen leveren.

WiFi, mobiele telefoons en zendmasten

Al onze mobiele telefoons maken gebruik van WiFi. Het signaal waar hier gebruik van gemaakt wordt bestaat uit een hoogfrequent elektromagnetisch veld. Door dit magnetische veld loopt nog eens een laagfrequent veld. Deze combinatie is slecht voor je lichaam. Met name het laagfrequente veld wordt door het lichaam ervaren als een soort mitrailleurkogels: steeds herhalende pulserende signalen. We noemen deze combinatie een gepulste straling. Er zijn heel veel aanwijzingen en voorlopige conclusies dat gepulste straling vele malen schadelijker is dan ongepulste straling.

Zendmasten, mobiele telefoons en WiFi maken allemaal gebruik van het zelfde soort magnetische veld, en dan ook nog eens in frequenties die vlak bij elkaar liggen. Vandaar dat we de effecten van WiFi, die we later in dit artikel gaan bekijken, ook afkomstig kunnen zijn van zendmasten en mobiele telefoons.

Onderzoeken naar de gezondheidsschade door mobiele telefoons

WiFi is nog relatief nieuw, en het is daarom dat er nog relatief weinig wetenschappelijke onderzoeken gedaan zijn naar de effecten op de langere termijn. Aan de andere kant zijn er wel ontzettend veel onderzoeken gedaan naar de mogelijk schadelijke effecten van mobiele telefoons en zendmasten. Omdat we eerder al vastgesteld hadden dat deze signalen voor het grootste deel vergelijkbaar zijn, wil ik even de conclusies aanhalen die in het grootste deel van de rapportages steeds weer terugkomen:

 • Beschadiging van de voortplantingscellen (sperma én eicellen)
 • Kan doordringen in de hersenen
 • Verandert sommige functionaliteiten van hersencellen
 • Negatieve effecten op lichaamscellen in het algemeen, en daardoor een oorzaak voor tumoren en kanker
 • Negatieve effecten op het DNA en de genen


Ondanks al deze resultaten, die toch wel zorgwekkend zijn, is het gebruik van mobiele telefoons alléén maar toegenomen. Ik heb persoonlijk nog niet iemand gehoord die niet een mobiele telefoon had om deze redenen. Ik kan me vorstellen dat je dit natuurlijk nooit kunt vermijden, maar er zijn wel manieren om direct contact zoveel mogelijk te vermijden, zonder dat je je mobiele telefoon en de handige functionaliteiten hoeft te missen. Maar daarover later meer.

Onderzoeken naar de gezondheidsschade door WiFi

Omdat WiFi pas sinds kort op grote schaal wordt gebruikt, zijn er nog relatief weinig goede onderzoeken voorhanden. Maar de onderzoeken die reeds afgerond zijn, in combinatie met de onderzoeken die nog gaande zijn, geven weinig opbeurende resultaten. Laten we even een paar resultaten nader bekijken:

 • Uit een onderzoek, gepubliceerd in juni 2012, is gebleken dat WiFi wel degelijk een invloed heeft op de hersenactiviteit bij jongeren. Met hersenscans hebben de onderzoekers bepaald dat jongeren die blootgesteld worden aan WiFi-straling een lager werkgeheugen hebben dan jongeren die niet bloot stonden hieraan. Het werkgeheugen is continue nodig voor alle soorten activiteiten zoals het waarnemen, het redeneren, het plannen, de besluitvorming en het oplossen van allerlei problemen.
 • De universiteit in Wageningen heeft in 2012 een onderzoek gedaan naar de effecten van WiFi op de flora. In het onderzoek werden bomen (essen in dit geval) blootgesteld aan totaal 6 bronnen van WiFi. 3 stuks op 3 meter afstand en 3 stuks op 50 centimeter afstand. De bladeren die het dichtst bij de bronnen groeiden, lieten na een periode van drie maanden een loodachtige glans zien, een duidelijk teken dat de opperhuid van de bladeren aan het afsterven is. De bladeren die verder van de bronnen verwijderd waren, vertoonden deze effecten ook, maar in veel lichtere mate.
 • Nog een mooi voorbeeld dat ook de flora te lijden heeft van de WiFi-straling. Deense scholieren wilden proeven doen om aan te tonen of er een verband bestond tussen de WiFi-straling en concentratieproblemen. Ze deden deze proef met waterkers. Om eerlijk te zijn, ontgaat mij het verband tussen concentratieproblemen en de groei van de waterkers mij, maar de resultaten zijn in ieder geval erg indrukwekkend. Er werden 12 bakjes met waterkers gezaaid. 6 bakjes kwamen te staan in een lokaal waar een WiFi-netwerk aanwezig was. De andere 6 bakjes kwamen in een WiFi-vrije omgeving te staan. De beide ruimtes hadden dezelfde temperatuur, luchtvochtigheid en alle 12 bakjes kregen dezelfde verzorging. De waterkerszaadjes die in de WiFi-kamer stonden groeiden niet erg snel, en gingen uiteindelijk dood. De 6 bakjes in de WiFi-vrije kamer groeiden daarentegen zeer voortvarend en waren na 12 dagen normaal eetbaar.
 • WiFi is nog erg nieuw, en de effecten op de hele lange termijn zijn nog niet bekend. Maar boze tongen beweren dat bijna 60% van de jonge meisjes, die nu blootgesteld worden aan WiFi, later een fors hogere kans hebben op het krijgen van een doodgeboren baby, genetisch beschadigde kinderen of een zwangerschap hebben met afwijkingen in de foetus. Dit is uiteraard niet onderbouwd met een onderzoek, maar het zijn schattingen van wetenschappers die inzicht hebben in de effecten van WiFi op het menselijk lichaam.
 • Ook de mannen moeten er aan geloven, en dat is inmiddels wel bewezen. De effecten van WiFi op het sperma is vrij snel zichtbaar te maken. Dit bleek uit een proef (uit 2011) met het sperma van 29 normale, jonge en gezonde spermadonoren. Het sperma werd in potjes gedaan, waarvan een deel gedurende 4 uren blootgesteld werd aan normale, standaard, WiFi-straling. Het andere deel van de potjes werd buiten het bereik van de WiFi gehouden. Het sperma wat blootgesteld was aan WiFi was duidelijk minder beweeglijk terwijl ook de genetische code van de spermacellen was gewijzigd. Toch wel iets om over na te denken als je volgende keer je telefoon in je broekzak stopt.

Wat kun je doen om deze straling te vermijden?

Eigenlijk vrij weinig. Op het moment dat je op straat loopt, wordt je al blootgesteld aan WiFi. Daar kun je vrij weinig aan doen. Maar met name in de manier waarop je je mobiel gebruikt, en je eigen WiFi-netwerk in huis, is er nog wel wat winst te halen.

Gebruik je mobiel verstandig

Het mag duidelijk zijn dat een mobiel die tegen je oor aan gehouden wordt, potentieel schadelijker is. Voer dus daarom telefoongesprekken met oordopjes. Op deze manier kun je je mobiel in je tas houden en breng je je mobiel niet op een paar centimeter afstand van je hersenen. Gebruik hiervoor normale ‘ouderwetse’ oordopjes met een microfoontje in de kabel. Op het moment dat je draadloze apparaten gebruikt, op basis van Bluetooth, sta je toch nog weer bloot aan straling. Bluetooth is minder sterk, maar toch…

Eco WiFi-router

We hebben allemaal minimaal één router in huis staan. Soms is deze geïntegreerd in je modem, soms is er sprake van een losse router. De routers worden steeds sterker en sterker want het bereik moet natuurlijk el goed zijn. Maar in veel gevallen is dat helemaal niet nodig, en hoeft het allemaal niet zo sterk. Maar je kunt weinig tot niets aan de instellingen veranderen.

Sinds kort is er de Eco-router op de markt. Een router die dezelfde prestaties geeft als een ‘normale’ router, maar met veel minder straling. Hoe kan dat dan?

 • Een normale router zend 10 x per seconde een puls uit om te controleren of iedereen nog wel binnen bereik is, of om nieuwe apparaten te detecteren. De Eco-router doet dit ‘maar’ 1 x per twee seconden. In het ergste geval duurt het dus 2 seconden voordat je contact hebt met je router als je je huis binnenstapt. Och, er zijn erger dingen in het leven. Overigens blijft de snelheid en de stabiliteit gelijk.
 • De Eco-router kan zo ingesteld worden dat deze zichzelf uitschakelt, bijvoorbeeld tijdens de nacht of tijdens werkuren.
 • Je kunt het zendvermogen lager zetten, tot wel 95%. Dit is vooral nuttig als je een klein huis hebt. Een groot zendvermogen in een klein huis heeft helemaal geen zin. Je kunt dan prima het zendvermogen lager zetten, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van de verbinding.
 • Als er geen WiFi-verbindingen zijn, dus geen apparaten in de omgeving, schakelt de router op ‘stand-by’ status. Als er dan iemand binnenkomt met een telefoon, maakt de router zichzelf wakker en zal gewoon voor verbinding zorgen, net als voorheen.

Beschermende onderkleding

Jazeker, het bestaat! Voor het geval je nu de indruk krijgt dat deze onderkleding op een beschermend, metalen harnas lijkt: Niets is minder waar. het is gewoon kwaliteitskleding waar een ragfijne, metalen draad doorheen geweven is. Deze draad werkt dan volgens hetzelfde principe als de ‘kooi van Faraday’, wat alle schadelijke straling tegen zal houden. Op deze manier kun je dus gewoon je telefoon in je broekzak doen, zonder bang te zijn dat de straling je testikels kan bereiken en het sperma kan beschadigen.