LAATSTE UPDATE: 14 maart 2020

Hoge Bloeddruk Verlagen?

Ontdek hoe je binnen 30 dagen je bloeddruk naar de veilige waarden verlaagd.

Hoge Bloeddruk

De gevaren van hoge bloeddruk voor je hersenen

Hoge bloeddruk en je hersenenHypertensie is een ziekte aan de bloedvaten. Veel patiënten met een hoge bloeddruk ontwikkelen coronaire hartziekten of hartfalen en velen sterven ook als gevolg hiervan. Maar alle lichaamsdelen die afhankelijk zijn van de circulatie van bloed en vele organen lijden onder de impact van onbehandelde hypertensie. Eén van de organen die het grootste risico loopt, zijn de hersenen.

Wat is bloeddruk

De bloeddruk is de kracht die zuurstofrijk bloed naar alle delen van je lichaam voortstuwt. Je hart is de pomp die de kracht genereert en je bloedvaten zijn de kanalen die het vervoer en de distributie van het bloed regelen.

De hoogte van je bloeddruk wordt bepaald door hoe krachtig de belangrijkste pompkamer van je hart , de linker hartkamer, samentrekt en door de diameter en de stijfheid van je slagaders. Je hart en bloedvaten worden beïnvloed door een groot aantal genetische, hormonale, metabole, neurologische, psychologische en leefstijlfactoren, die samen je bloeddruk bepalen. Omdat deze invloeden zo talrijk en complex zijn, kan je bloeddruk in de loop van de dag van minuut tot minuut en van uur tot uur variëren. Natuurlijk is dit ook afhankelijk van je levensstijl op dat moment.

De bloeddruk bestaat uit twee componenten. Je systolische bloeddruk is het hogere getal en wordt gemeten terwijl je hart je bloed door je aderen pompt; je diastolische bloeddruk is het lagere getal, gemeten als je hart ontspannen is en zich tussen de slagen door opnieuw vult met bloed. Beide getallen worden gekalibreerd in millimeter kwik (mmHg), een overblijfsel van de kwikkolom, die meer dan 100 jaar geleden gebruikt werd bij de eerste drukmanometers. Volgens afspraak wordt het hogere getal eerst geregistreerd; een systolische druk van 110mmHg en diastolische druk van 70mmHg wordt geschreven als 110/70 en uitgesproken als "110 over 70."

Bij volwassenen liggen de normale waarden onder de 120/80; hypertensie wordt gediagnosticeerd bij een niveau van 140/90 en hoger, terwijl meetwaarden tussen 120/80 en 139/89 worden geclassificeerd als prehypertensie.

Hypertensie komt enorm veel voor. Ongeveer 74 miljoen Amerikanen - bijna één op de drie volwassenen - heeft een hoge bloeddruk en ongeveer 54 miljoen mensen hebben prehypertensie. Hypertensie veroorzaakt ook enorme gevolgschade; in feite is het verantwoordelijk voor één van de zes sterfgevallen onder Amerikaanse volwassenen. Omdat het het hart en de bloedvaten betreft, wordt hypertensie geclassificeerd als een cardiovasculaire ziekte. Maar aangezien slagaders essentieel zijn voor de gezondheid van alle organen, is hypertensie eigenlijk een multisysteemziekte. In veel gevallen veroorzaakt hypertensie niet alleen schade aan het hart, maar ook aan de ogen, de nieren en met name aan de hersenen.

Verschillende soorten beroertes

Er zijn twee belangrijke soorten beroertes, ischemische en hemorragische (bekijk de afbeelding). Hemorragische beroertes komen minder vaak voor, maar zijn meer cataclysmisch; ze ontstaan wanneer een bloedvat in de hersenen knapt en bloed wordt gemorst in de hersenen of de vloeistof eromheen.

Ischemische beroertes zijn goed zijn voor ongeveer 87% van alle beroertes en ontstaan wanneer een slagader, die bloed naar de hersenen brengt, wordt geblokkeerd door een stolsel. Dit kan op twee manieren gebeuren. Bij een trombotische beroerte wordt er een stolsel in een zieke slagader in de hersenen zelf gevormd. Bij een embolische beroerte wordt het stolsel gevormd buiten de hersenen en breekt zich dan een weg naar de hersenen, waar het stolsel terechtkomt in een normale slagader. Emboli ontstaan op atherosclerotische plaques in de halsslagader, de aorta of in het hart zelf.

Elk van deze belangrijke soorten beroertes heeft een mildere tegenhanger. Hoewel grote hemorragische beroertes niet te overzien zijn, tonen MRI-onderzoeken aan dat kleine micro bloedingen veel vaker voorkomen. Ook hebben veel mensen kleine ischemische beroertes, die vanwege hun kleine omvang worden ingedeeld als lacunaire beroertes. Hoewel een eenvoudige micro bloeding of lacunaire beroerte waarschijnlijk geen symptomen vertoont, kan een reeks van deze gebeurtenissen grote problemen veroorzaken zoals geheugenverlies of een cognitieve disfunctie (zie hieronder).

Soorten beroertes

Hemorragische beroerte

 • 13% van de beroertes;
 • wordt veroorzaakt door gescheurde bloedvaten, gevolgd door lekkend bloed in het weefsel;
 • meestal ernstiger dan een ischemische beroerte.

Subarachnoïdale bloeding

 • bloeding in de ruimte tussen de hersenen en de schedel;
 • ontstaat meestal door een aneurysma, een verzwakt, explosief gebied in de wand van een slagader;
 • Ernstige hoofdpijn is vaak het eerste symptoom.

Hersenbloeding

 • bloeding in een bloedvat in de hersenen;
 • vaak veroorzaakt door hoge bloeddruk en de schade die dit veroorzaakt aan de slagaders.

Ischemische beroerte

 • 87% van de beroertes;
 • veroorzaakt door blokkades in de bloedvaten van de hersenen;
 • hersenweefsel sterft af wanneer de bloedstroom wordt geblokkeerd.

Embolische beroerte

 • veroorzaakt door embolieën, bloedstolsels die van elders in het lichaam naar de bloedvaten in de hersenen komen;
 • 60% van alle beroertes onder Amerikanen zijn embolische beroertes; 25% van de embolische beroertes zijn gerelateerd aan boezemfibrilleren (een onregelmatig hartritme).

Trombotische beroerte

 • veroorzaakt door tromben, bloedstolsels die zich vormen wanneer een slagader door atherosclerose is verkleind;
 • ook wel bekend als een atherotrombotische beroerte.

Een hoge bloeddruk kan vervelende gevolgen hebben voor je gezondheid, het is dan ook belangrijk dat je zo snel mogelijk actie neemt om je bloeddruk te verlagen. Om je hierbij te helpen, heb ik het boek ‘29 Tips Om Je Bloeddruk Te Verlagen’ geschreven. Dit staat vol met tips en advies over hoe je op een natuurlijke wijze je bloeddruk kunt verlagen.

Begin direct! Download mijn e-book hier!

Hoge bloeddruk geeft een hoger risico

Hoge bloeddruk is de belangrijkste oorzaak van zowel symptomatische als stille beroertes. Zowel de systolische als de diastolische bloeddruk dragen bij tot het risico; hoe hoger de bloeddruk, hoe hoger het risico is, dat iemand loopt. Volgens een onderzoek van Harvard verhoogt een hoge bloeddruk iemands risico op een beroerte met 220%; volgens een ander onderzoek verhoogt elke stijging van 10mmHg in de systolische druk, het risico op een ischemische beroerte met 28% en het risico op een hemorragische beroerte met 38%.

Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat de behandeling van hypertensie zeer beschermend is; in ronde getallen: als je de systolische bloeddruk met 10mmHg verlaagt, verlaagt ook je risico op een beroerte met maar liefst 44%.

Even de kluts kwijt

Mentale achteruitgang is één van de meest gevreesde gevolgen van veroudering. Maar hoewel veel senioren een aantal veranderingen ervaren in het geheugen als ze ouder worden, blijven de meeste mensen tot op late leeftijd op een hoog niveau functioneren. Ze leren kleine veranderingen in de snelheid van het terugroepen van het geheugen te compenseren en de wijsheid die ze in de loop der jaren hebben opgedaan, geeft hen het vermogen om te redeneren en creatief te denken.

Helaas blijven veel mannen niet gezond en ontwikkelen een cognitieve disfunctie. Een verscheidenheid aan ziekten en medicijnen kunnen een bijdrage leveren aan cognitieve stoornissen en omdat onderzoek blijft doorgaan, wordt het steeds duidelijker dat hypertensie zijn tol eist op de ouder wordende hersenen.

Een milde cognitieve stoornis kan een probleem zijn, maar het is meestal vrij beheersbaar. Maar ernstig geheugenverlies is een ramp; je kunt hierbij denken aan wat vroeger ook wel seniliteit werd genoemd, maar nu gebruiken artsen vaker de term dementie om deze ernstige verstoringen van het geheugen, het redeneren en het kunnen oordelen te kenmerken. Hoewel tientallen neurologische aandoeningen dementie kunnen veroorzaken, zijn er maar twee goed voor het merendeel namelijk een multi-infarct of vasculaire dementie en de ziekte van Alzheimer.

Multi-infarct dementie ontstaat wanneer kleine bloedvaten in de hersenen ziek worden of worden geblokkeerd en de hersencellen het zuurstof en glucose, die ze nodig hebben, ontnemen. Als er genoeg zenuwcellen beschadigd of gedood zijn, kan het geheugen niet worden hersteld.

Bij de ziekte van Alzheimer is dit anders. Het probleem begint met de accumulatie van beta-amyloïde, een kleine plakkerige proteïne die interfereert met de functie van zenuwcellen en uiteindelijk cellen doodt en waardoor het neuritische plaques achterlaat. Naarmate de ziekte vordert, raken hersencellen verstopt door klitten bestaande uit een eiwit genaamd Tau. In de meeste gevallen wordt het deel van de hersenen, dat verantwoordelijk is voor het geheugen (de hippocampus) het zwaarst getroffen.

Hoge bloeddruk, kort geheugen

Aangezien hypertensie schade veroorzaakt aan de bloedvaten, is het gemakkelijk om te begrijpen hoe het ook bijdraagt aan vasculaire dementie. Hoewel de link naar de ziekte van Alzheimer minder voor de hand ligt, suggereert onderzoek dat vasculaire schade en ontsteking aan het weefsel, letsel kunnen versnellen.

De details verschillen van onderzoek tot onderzoek, maar bewijs suggereert nu dat een hoge bloeddruk het risico op een milde cognitieve stoornis, vasculaire dementie en zelfs de ziekte van Alzheimer verhoogt. Zowel de systolische als de diastolische bloeddruk spelen hierbij een rol; in het algemeen geldt dat hoe hoger de druk is en hoe langer dit zonder behandeling aanhoudt, hoe groter het risico is, dat je loopt.

De meeste onderzoeken richten zich op oudere volwassenen. Uit een onderzoek onder 2505 mannen tussen de 71 en 93 jaar bleek bijvoorbeeld dat mannen met een systolische druk van 140mmHg of hoger 77% meer kans op dementie hadden dan mannen met een systolische druk van 120mmHg of lager. En uit een onderzoek over de bloeddruk en de cognitieve functie bij mensen tussen de 18-46 jaar en tussen de 47-83 jaar bleek dat in beide leeftijdsgroepen een hoge systolische en diastolische druk werd gekoppeld aan cognitieve achteruitgang.

Artsen zijn in staat zijn om de last van dementie te verlichten, maar de schade en invaliditeit kan niet worden hersteld. Dat maakt preventie dus dubbel zo belangrijk.

Kan de behandeling van hypertensie dementie helpen voorkomen?

Ja. Europese wetenschappers hebben gemeld dat langdurige antihypertensieve therapie het risico op dementie met 55% verminderde. Verschillende Amerikaanse onderzoeken zijn iets minder optimistisch. Een onderzoek koppelde de therapie aan een 38% lager risico. Een andere onderzoek meldde dat elk jaar behandeling werd geassocieerd met een afname van 6% op het risico van dementie; in het bijzonder bij mannen die 12 jaar of langer werden behandeld, hadden 65% lager risico op de ziekte van Alzheimer dan mannen met onbehandelde hypertensie.

Een ander onderzoek onder Amerikaanse mannen en vrouwen koppelde therapie aan een vermindering van 36% op het risico op de ziekte van Alzheimer; diuretica bleek de meest gunstige medicatie. En een team van onderzoekers van Harvard en de University of Boston meldde dat zes maanden gebruik van antihypertensiva daadwerkelijk de bloedtoevoer naar de hersenen verbeterde, wat een goede verklaring is voor de voordelen die zijn waargenomen in klinische onderzoeken.

Het is nooit te laat

Het is goed om te weten dat het onder controle houden van de bloeddruk, het risico op cognitieve disfunctie kan verminderen. Maar hoe zit het met de mensen die al last hebben van licht geheugenverlies?

Kan de behandeling van hypertensie helpen om verdere schade te voorkomen?

Misschien. Italiaanse wetenschappers bestudeerden 80 patiënten met een milde cognitieve stoornis. Over een periode van twee jaar hadden de patiënten die bloeddrukverlagende medicatie kregen 80% minder kans om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen dan onbehandelde patiënten. Dit is slechts één onderzoek en ook nog eens een kleine op dat gebied. En laten we hopen dat de wetenschappers niet vergeten om een follow-up met aanvullend onderzoek uit te voeren.

29 tips downloaden?

Heb jij last van een te hoge bloeddruk en wil je hier het liefst zo snel mogelijk vanaf? Ben je het zat om medicijnen te slikken die je nog ergere bijwerkingen geven? In mijn boek ‘29 Tips Om Je Bloeddruk Te Verlagen’ leg ik je uit hoe je op een natuurlijke en eenvoudige manier je bloeddruk kunt controleren!

Ga dus direct aan de slag en download mijn ebook hier!

Je bloeddruk weer onder controle krijgen

Zowel voor je hoofd als voor je hart is het belangrijk dat je je bloeddruk naar beneden krijgt. En zelfs als je vergeet dat hypertensie slecht is voor je hersenen, bedenk dan dat mannen met een normale bloeddruk ongeveer vijf jaar langer leven dan mannen met hypertensie.

De eerste stap is om je bloeddruk te leren kennen. Het lijkt vanzelfsprekend, maar meer dan 20% van de mensen met hypertensie weten niet dat ze de ziekte hebben.

De tweede stap is om je doel te bepalen. Zelfs als je een gewoon bereik hebt, moet je proberen om je druk rond de 120/80 te houden. Mensen met een hoge bloeddruk kunnen enigszins minder strenge doelen hebben; als je gezond bent, is rond de 140/90 redelijk. Maar voor patiënten met diabetes, een chronische nierziekte, een kransslagaderziekte, een perifere slagaderziekte, halsslagader of abdominale aorta aneurysma moet het doel lager dan 130/80 zijn.

De derde stap is leef gezond. Veranderingen in je leefstijl kunnen je bloeddruk echt verlagen. Het is een essentieel onderdeel van de behandeling voor iedereen met hypertensie en omdat het beter is voor de algehele gezondheid, is het een uitstekend plan voor iedereen met een druk van boven de 115/70.

Hier zijn een paar tips die je kunnen helpen:

Hoge bloeddruk 1: Vermijd zout

Zout is niet persé het probleem, als het gaat om een hoge bloeddruk, maar vooral de chemische component natrium is de boosdoener. Een beetje is prima, maar te veel natrium verstoort de balans van het vocht in het lichaam. Om het te veel aan zout uit je systeem te kunnen ‘spoelen’, wordt er vocht onttrokken uit de omliggende weefsels. Hoe groter deze vloeistofvolume is, hoe harder het hart moet werken om het bloed rond te kunnen pompen. Iedereen gebruikt keukenzout op zijn voedsel, maar die hoeveelheid is niet genoeg om de bloeddruk te laten stijgen.

Eigenlijk komt slechts 6% van onze zoutinname uit het zoutvaatje op tafel. De enorme hoeveelheden zout die we dagelijks consumeren (gemiddeld 1-2 royale theelepels) krijgen we niet alleen binnen door het zout dat we over ons voedsel strooien. Nee, je moet de verpakkingen maar eens bekijken van de voedingsmiddelen die we binnenkrijgen. Een buitengewone hoeveelheid overtollig zout wordt toegevoegd aan bewerkte voedingsmiddelen, waardoor we met gemak de gezonde grens van inname van natrium dagelijks overschrijden. Een specifiek voorbeeld is een kant-en-klare magnetronmaaltijd met ‘gebraden kalkoen’ die bij elkaar opgeteld zout in het vlees, het aroma, de saus, de vulling en de aardappelen bevat, waardoor dit kan oplopen tot maar liefst 5.400 milligram natrium.

Hoge bloeddruk en je hersenen

De maximale dagelijkse hoeveelheid is beperkt tot 2.300 milligram per dag en nog minder voor Afro-Amerikanen, mannen en iedereen boven de leeftijd van 51 jaar. Als je in één van deze categorieën valt, moet je minder dan een ½ theelepel zout per dag gebruiken. Zelfs voedingsmiddelen die zijn gelabeld als vetvrij of weinig suiker kunnen nog steeds een heleboel natrium bevatten. Voedselfabrikanten doen dit om de smaak en de houdbaarheid van hun producten te verbeteren. We raken verslaafd aan de smaak. Aan alle smaken trouwens (zoet, zuur enz.) en het is steeds moeilijker voor ons om zonder te leven. Hoe doe je dat dan als je je bloeddruk moet verlagen?

Je hebt nodig…

 • wilskracht

Aanwijzingen

Voeg langzaamaan steeds minder zout toe tijdens het koken. En natuurlijk, lees de etiketten op het voedsel voordat je het koopt. Onthoud dat de hoeveelheid 2.300mg is voor de dagelijkse inname van natrium en alles daarboven is absoluut slecht. Je zult merken dat je steeds meer zelfgemaakte maaltijden in plaats van bewerkte voedingsmiddelen gaat bereiden, waarbij je de hoeveelheid zout die je toevoegt zelf kunt controleren. Houd je hieraan vast en je zult merken dat je smaakpapillen steeds minder behoefte hebben aan dat overmatige zout en dat je gevoel voor smaak ook weer begint te verbeteren.

Intensief onderzoek heeft aangetoond dat hoe meer zout je eet, hoe meer je ook nodig hebt. Als je minder zout eet, zul je steeds maar minder toevoegen aan je eten en tevreden zijn met een kleinere hoeveelheid. Een zoute smaak kennen we niet vanaf de geboorte. Een baby zal blij worden van een druppel suikerwater, maar tot zes maanden is er geen enkele behoefte aan zout. Uit een onderzoek bleek dat de kinderen, die tijdens het onderzoek werden gevoed met zoute voedingsmiddelen versus de kinderen die meer groenten en fruit aten, veel meer last kregen van hunkeren naar voedsel. Dit had zelfs jaren later nog invloed op hun. Ze raakten verslaafd aan soepen, chips, crackers, pizza's, sauzen, patat enz. Het is zelfs mogelijk voor jonge kinderen om verslaafd te raken aan zout, dus let hier goed op!

Hoge bloeddruk 2: Neem een slokje hibiscus

Culturen over de hele wereld maken al eeuwenlang gebruik van hibiscus om op natuurlijke wijze de bloeddruk te beheren, maar pas in de afgelopen tien jaar hebben onderzoeken daadwerkelijk aangetoond dat dit ook echt helpt. Hibiscus fungeert als een diureticum, waardoor de druk op de vaatwanden afneemt.

Nog interessanter is hoe het de ACE-remmers kan nabootsen. ACE-remmers zijn een gemeenschappelijke groep van farmaceutische geneesmiddelen, die worden gebruikt voor de behandeling van een te hoge bloeddruk. Zij werken door het belemmeren van het vrijkomen van een angiotensine omzettend enzym, dat een cruciale rol speelt bij het verhogen van de bloeddruk. Door deze remming zullen de bloedvaten zich ontspannen en wordt het bloedvolume verlaagd, waardoor dus ook de bloeddruk zal verlagen. Hoewel dit zeker niet zo krachtig is als de voorgeschreven ACE-geneesmiddelen, kan het wel effectief zijn.

Je hebt nodig…

 • 1-2 theelepels gedroogde hibiscus
 • 1 mok gloeiend heet water
 • Honing, citroen of 1-2 kaneelstokjes (optioneel)

Bereidingswijze

Breng het water aan de kook en voeg vervolgens de hibiscus en de kaneelstokjes (indien je die gebruikt) toe en laat het 5 minuten trekken. Voeg eventueel wat honing of citroen toe voor de smaak en drink dit 2-3 keer per dag. Je kunt hier ook een lekker ijsthee van maken voor op warme zomerdagen.

Hoge bloeddruk 3: Drink kokoswater

Kokoswater wordt gewonnen uit de schil van groene, onrijpe kokosnoten. Het bevat kalium en magnesium, die beide betrekking hebben op een regelmatige spierfunctie en zoals je inmiddels weet is het hart een hele grote spier. Hoewel er maar weinig onderzoeken zijn over het effect van kokoswater op hypertensie, zijn er veel mensen die melden dat het hen heeft geholpen om een lagere bloeddruk te krijgen. Tijdens de onderzoeken leek het vooral invloed te hebben op de systolische bloeddruk. Als je het drinken van kokoswater lekker vindt, kan dit een goede remedie voor je zijn.

Je hebt nodig…

 • 250ml vers, biologisch kokoswater

Aanwijzingen

Drink 1-2 keer per dag 250ml kokoswater. Als je het één keer per dag wilt drinken, doe dit dan in de ochtend als je het twee keer per dag wilt drinken, doe dit dat in de ochtend en in de avond.

Hoge bloeddruk 4: Visolie

Natuurlijk vind je dit in dit rijtje! Je zult vast niet verbaasd zijn omdat je dit overal tegenkomt, maar visolie en de overvloedige omega-3 vetzuren zijn echt geweldig als het gaat om je hart. Terwijl er nog maar weinig onderzoek is gedaan naar de vraag of het daadwerkelijk het risico op hartaanvallen of beroertes vermindert, is het echt succesvol gebleken als het gaat om het verlagen van de bloeddruk, terwijl het ook de triglyceriden vermindert en het HDL (‘goede’) cholesterol verhoogt. Patiënten die een harttransplantatie hebben ondergaan, krijgen visolie om het risico op hypertensie na een transplantatie te beperken.

Je hebt nodig…

 • hoge kwaliteit visolie of visoliesupplementen

Gebruiksaanwijzing

Ik geef de voorkeur aan vloeibare visolie die je kunt oplossen in sinaasappelsap omdat de supplementen vervelende bijwerkingen kunnen geven. Neem de hoeveelheid die op de achterzijde van de fles wordt aanbevolen.

Hoge bloeddruk 5: Meidoorn voor een gezond hart

Meidoorn is, als het gaat om de gezondheid van het hart, een fantastisch kruid. Meidoorn is namelijk rijk aan flavonoïden, oligomere procyandins (OPC) en querecitine. Flavonoïden hebben vele voordelen, maar enkele van de meest intensief bestudeerde aandoeningen waar het invloed op heeft, zijn de verschillende vormen van hart- en vaatziekten.

Dit omvat aritmie, hartkloppingen, het verbeteren van de functie van de haarvaten, het reguleren van het glucosemetabolisme en natuurlijk het verlagen van de bloeddruk en het risico op hypertensie.

Er zijn verschillende functies van flavonoïden in het bloed, maar ze kunnen een belangrijke rol spelen bij de verwijding van de bloedvaten, wat uiteindelijk de druk van het bloed vermindert.

Je kunt meidoorn in de vorm van thee nemen. De thee smaakt nog beter met kaneel en gember, die tevens de bloedcirculatie stimuleren. Een andere optie is een soort van balletje, zoals in onderstaand recept.

Je hebt nodig…

 • 4 eetlepels meidoornbessenpoeder
 • 1/2-1 theelepels kaneelpoeder
 • rauwe honing
 • water
 • cacao- of carobepoeder

Bereidingswijze

Plaats het kaneel en de meidoornbessen in een kom en mix dit tot een poeder. Voeg net genoeg honing en water toe zodat het een pasta wordt. Maak het mengsel dikker met cacaopoeder totdat het een deeg wordt zodat je er kleine balletjes, niet groter dan je wijsvinger, van kunt rollen.

Leg ze op een bakplaat en laat ze in een oven bij een zeer lage temperatuur liggen todat ze helemaal droog zijn. Bewaar deze balletjes in een glazen afgesloten pot op een droge plek.

Hoge bloeddruk 6: Lichaamsbeweging

Samen met een dieet moet meer lichaamsbeweging echt nummer één op de lijst zijn. Niets kan wat bewegen doet voor het lichaam vervangen en in een maatschappij waarin we steeds meer tijd zittend doorbrengen, kan het een beetje lastig zijn om meer beweging te krijgen, maar het is echt de moeite waard, vooral als je een hoge bloeddruk hebt. Het hart is een spier en deze zal net als andere spieren sterker worden door het doen van oefeningen. Het wordt gemakkelijker voor het hart om het bloed rond te pompen en het kost minder inspanning, waardoor de bloeddruk zal verlagen.

Lichaamsbeweging is, in veel gevallen, alles wat je nodig hebt om je bloeddruk weer onder controle te krijgen. Het bovenste getal bij een bloeddrukmeting geeft de systolische bloeddruk aan, die wordt gecreëerd omdat het hart bloed van zich af pompt. Het doen van oefeningen kan dit met gemiddeld 4-9 millimeter kwik (een eenheid van druk) verlagen wat net zo veel is als kan worden bereikt met voorgeschreven bloeddruk medicijnen. Een prettig neveneffect van het doen van oefeningen is gewichtsverlies, dat ook goed is voor je hart- en bloedvaten.

Je hebt nodig…

 • wilskracht!

Aanwijzingen

Probeer minstens 30 minuten lichaamsbeweging per dag te krijgen. Je hoeft echt geen marathon te lopen - zelfs eenvoudige klusjes zoals het schrobben van de vloeren zijn al goed. Alles waarvan je hartslag omhoog gaat, zal je ademhaling verbeteren en je bloeddruk verlagen. Maak hiervan een gewoonte. Je krijgt echt zoveel voordelen van het doen van oefeningen.

Hoge bloeddruk 7: Ga voor knoflook

Knoflook is één van de meest gebruikte huisremedies. Het is rijk aan heilzame stoffen, die een breed scala aan aandoeningen en toevallig ook hypertensie aanpakken. Er is slechts een kleine maar. Allicine, de organo-zwavelverbinding die verantwoordelijk is voor de verschillende voordelen van de knoflook, kan niet zo goed door het lichaam worden opgenomen als de knoflook rauw wordt gegeten.

Allicine is relatief onstabiel en wordt meestal gedeactiveerd wanneer het in contact komt met een stof met een pH lager dan 3, zoals bijvoorbeeld ons maagzuur. Wanneer het echter wordt ingenomen in de vorm van tabletten, kun je er zeker van zijn dat je de juiste hoeveelheid binnenkrijgt om goede resultaten te bereiken als het gaat om het verlagen van de bloeddruk. Let er wel op dat als je de tabletten aanschaft, dat deze allicine bevatten en dan het liefst 1,8 milligram per dosis, zodat de bloeddruk binnen 12 weken met 10% kan worden verlaagd.

Je hebt nodig…

 • goede kwaliteit knoflooktabletten

Gebruiksaanwijzing

Lees de aanwijzingen op de achterzijde van de fles.

Hoge bloeddruk 8: Meloen in de ochtend

Eet elke ochtend trouw watermeloen. Vaak wordt watermeloen gezien als een zomervrucht en is vooral bekend van meloenzaad-spuugwedstrijden en barbecues, maar het kan ook helpen om je bloeddruk te verlagen. Een organische verbinding genaamd citrulline, een a-aminozuur, werd voor het eerst in 1914 in watermeloen ontdekt. Eenmaal ingenomen, kan het lichaam de citrulline converteren naar het aminozuur L-arginine, een voorloper van stikstofmonoxide.

Dus eigenlijk wordt de citrulline in de watermeloen omgezet in arginine, een chemische bouwsteen, wat leidt tot de productie van stikstofoxide. Stikstofmonoxide communiceert met verschillende cellen en systemen in je lichaam over hoe snel je het bloed door je lichaam zal worden gepompt. Het zal de bloedvaten verwijden waardoor dus uiteindelijk de bloeddruk verlaagt. Stel je voor dat je probeert om een bepaalde hoeveelheid vloeistof door een kleine opening te pompen en daarna door een grotere opening. De grotere opening zal gemakkelijker en sneller vloeistof doorlaten en dit is hetzelfde met je bloedcellen!

Je hebt nodig…

 • 400 gram verse watermeloen

Gebruiksaanwijzing

Iedere ochtend eet je de meloen op een lege maag. Als je thuis een bloeddrukapparaat hebt, probeer dan om de veranderingen te observeren.

Hoge bloeddruk 9: Gember-kardemom thee

Tijdens een onderzoek, uitgevoerd in december 2009 en gepubliceerd in het Indian Journal of Biochemistry & Biophysics, kreeg een groep van deelnemers gedurende enkele weken 1 theelepel kardemompoeder per dag. De resultaten toonden een significante verlaging van de bloeddruk. Hoewel er nog verder onderzoek nodig is om vast te stellen hoe dit precies mogelijk is, staat het al lang bekend als huismiddeltje tegen hoge bloeddruk. In combinatie met gember en kaneel, warme kruiden die de bloedsomloop verbeteren, kun je een heerlijke thee zetten die ook nog eens helpt om je hart gezond te houden.

Interessant genoeg lijkt zwarte thee ook gunstig te zijn voor het verbeteren van de bloeddruk. Dit komt waarschijnlijk door de hoge concentratie van flavonoïde, maar als je bloeddruk al aan de lage kant is, kan cafeïne meer kwaad dan goed doen. Dit is vooral een heerlijke warme, kruidige thee voor op koude winterdagen (en als we na de feestdagen weer op de gezonde tour willen gaan!)

Je hebt nodig…

 • 120ml water
 • 2-3 theelepels honing (of naar smaak)
 • 1 theelepel kardemom
 • 1/2 theelepel gemberpoeder of 2 theelepels fijngesneden verse gember
 • 1 theelepel kaneelpoeder
 • 1½ eetlepel zwarte thee of 1 theezakje
 • 120ml melk
 • zeefje

Bereidingswijze

Plet de kardemom, zodat de olie vrijkomt, maar er is geen noodzaak om het fijn te malen. In een steelpan meng je alle ingrediënten, behalve de honing. Breng het mengsel aan de kook en laat het gedurende 6-9 minuten door pruttelen totdat het een rijke karamelbruine kleur krijgt. Roer de honing erdoor heen en zeef het mengsel boven een mok en geniet! Drink 1-2 keer per dag.

Hoge bloeddruk 10: Aftreksel van katteklauw

Katteklauw (Uncaria tomentosa) is een houtachtige klimplant, die vooral wordt gevonden in Zuid- en Midden-Amerika en deze plant wordt het meest gebruikt in het Amazone regenwoud. Het is vernoemd naar de doornen op de plant, die erg lijken op de klauwen van katten. Het wordt in zijn natuurlijke omgeving al lang gebruikt als een traditioneel middel, maar reageerbuisonderzoeken hebben eindelijk duidelijk bewijs geleverd voor de veelbelovende voordelen en één van deze is dat het de bloeddruk kan verlagen.

Dit gebeurt door het verwijden van de bloedvaten (de zogenaamde vasodilatatie) zodat de druk verlaagt en het bloed gemakkelijker kan stromen. Het kan ook fungeren als een mild diureticum, omdat het het onnodige zout en vocht in het lichaam afvoert, wat weer hypertensie kan verminderen. De tannines en flavonoïde zijn het meest waarschijnlijk de belangrijkste bestanddelen die verantwoordelijk zijn voor deze genezende voordelen.

Hieronder vind je de bereidingswijze voor een smaakvol aftreksel dat je al deze voordelen zal geven. Een aftreksel is in wezen een soort thee, maar trekt veel langer aangezien het wordt gemaakt van houtachtige, harde, vezelige plantendelen zoals wortels of (in dit geval) de schors. Er zijn twee dingen die je in gedachten moet houden bij het gebruik van een dergelijk kruid - ten eerste, zorg je ervoor dat de wetenschappelijke naam overeenkomt met de bovenstaande (er zijn verschillende andere planten bekend als katteklauw) en ten tweede zorg je ervoor dat je dit vermijd als je zwanger bent.

Je hebt nodig

 • 1-2 eetlepels gedroogd katteklauwkruid
 • 200ml koud water
 • honing of citroen naar smaak

Bereidingswijze

Doe de kruiden en het water in een kleine steelpan en breng het op een laag vuur langzaam aan de kook en laat het sudderen. Dek af en laat het geheel 40-45 minuten staan. Voeg meer water toe, als het mengsel erg sterk is. Zeef het mengsel en voeg honing of citroen naar smaak toe. Eenmaal daags drinken.

Hoge bloeddruk 11: Heerlijke bosbessensiroop

Siropen zijn zonder twijfel een van mijn meest favoriete manieren van het binnenkrijgen van de voordelen van kruiden en specerijen in het dagelijkse leven. Hoewel je bij het woord ‘siroop’ kunt denken aan iets ziekelijk zoets en dat het het tegenovergestelde is van wat je wilt voor de gezondheid van het hart, is dat hier niet het geval. De ‘siroop’ die je ziet staan op de planken in de supermarkt zijn misschien niet de beste keuze, maar zelfgemaakte siroop is een heerlijke manier om jezelf een natuurlijke boost te geven.

En als we heel eerlijk zijn, is het met een bittere thee best wel moeilijk om deze remedie vol te houden. Bosbessen zijn rijk aan de flavonoïde quercetine, de voordelen daarvan worden toegelicht in remedie 5 en deze voordelen kun je ook krijgen van meidoorn. Je kunt voor de afwisseling ook wat vlierbessen gebruiken en zeker tijdens de winter zijn deze geweldig voor het afweren van verkoudheid en griep!

Je hebt nodig…

 • 8 eetlepels gedroogde bosbessen of 4 eetlepels gedroogde bosbessen en 4 eetlepels vlierbessen
 • 1 liter water
 • 240ml honing
 • Een zeef en een glazen kan met een luchtdicht deksel

Bereidingswijze

Voeg de gedroogde bessen toe aan het water en breng het op een laag vuurtje aan de kook. Laat het rustig inkoken totdat de vloeistof met de helft verminderd is. Zeef het mengsel en druk de bessen uit om alle sappen te kunnen gebruiken en giet de vloeistof terug in de pan. Roer de honing door het mengsel en verwarm het zodat je zeker weet dat alles goed vermengd is. Nu zijn er twee dingen die je kunt doen. Voor dikkere siroop verwarm je de honing en de bessensap gedurende 20 minuten op een matig vuur. Als je liever de siroop dunner houdt, moet je deze niet aan de kook brengen. Eenmaal gemengd, kun je het in een afgesloten fles of kan 3-4 weken in de koelkast bewaren. Neem tweemaal daags 1 eetlepel.

Tot slot…

Vraag je familie en vrienden om hulp om je levensstijl te verbeteren en overleg met je arts om de juiste medicatie voor je bloeddruk te kunnen vinden. Het zal geduld en volharding eisen, maar het is echt het allerbeste wat je kunt doen.

Bronnen

www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/in-depth/high-blood-pressure/art-20045868

www.bloodpressureuk.org/BloodPressureandyou/Yourbody

www.psychologytoday.com/articles/200306/blood-pressure-and-the-brain

static.berkeleywellness.com/healthy-mind/mind-body/article/high-blood-pressure-and-your-brain

www.healthline.com/health/high-blood-pressure-hypertension/effect-on-body

www.yourbrainmatters.org.au/brain_health/evidence/blood_pressure

Nieuwe Doorbraak!

Veilig en snel je bloeddruk verlagenLees hieronder verder:

Ontspannen tegen een hoge bloeddruk

Ontspannen tegen een hoge bloeddruk

Wat is hoge bloeddruk?

Wat is hoge bloeddruk?

Over de auteur:

Robert Jan Hendriks

Robert Jan Hendriks (RJ) is de oprichter en drijvende kracht achter OptimaleGezondheid. Zijn missie is om Nederland gezonder te maken door middel van kleine slimme aanpassingen in je leefstijl! Hij heeft zelf jarenlang te kampen gehad met gezondheidsklachten en helpt mensen naar een gezonder leven via de blog, trainingen, workshops en boeken.

Lees verder.

Laat van je horen door hieronder een reactie te geven:

Your email address will not be published. Required fields are marked

 1. Hoi Robert Jan,

  Ik ben 53 nu en vorig jaar heb ik een hersenbloeding gehad. Ik had een heel hoge bloeddruk zonder dat ik dat wist. Volgens mij is dat inderdaad door stress gekomen. Het gekke is dat ik daarvoor altijd een heel lage bloeddruk had en daarom heb ik er nooit aan gedacht om mijn bloeddruk te controleren. Ik ben overal bijzonder goed door heen gekomen. Het is gewoon een wonder dat ik nu weer precies zo functioneer als voorheen. Maar nu let ik op mijn bloeddruk. Hoge bloeddruk is inderdaad een stille moordenaar en omdat ik het overleefd heb en het nu weet, probeer ik zoveel mogelijk mensen daarop te wijzen!

  1. Dankjewel voor het delen van jouw ervaringen, Joyce.
   Ontzettend blij voor je dat je er goed doorheen gekomen bent. Ik hoop dat dit inspirerend werkt voor anderen, zodat ook zij een verhoogde bloeddruk serieus nemen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
0 Shares
Tweet
Pin
Share