Algemeen

Laatste Update: 12 oktober 2017

Hyperventilatie: de 11 beste tips!

Bij hyperventilatie neem je meer adem in, dan wat het lichaam nodig heeft. De naam betekent letterlijk ‘té veel ademen’. Een snelle of een diepe ademhaling wordt soms bij zeer ernstige omstandigheden zoals bijvoorbeeld een infectie, een bloeding of een hartaanval gezien.

Het hyperventilatie-syndroom is meer specifiek en heeft ook betrekking op een patroon van over-ademen dat onder bepaalde omstandigheden gebeurt. Dit over-ademen (te veel adem binnenkrijgen) resulteert in een aantal symptomen.

Hoewel het hyperventilatie-syndroom in vele opzichten lijkt op paniekaanvallen, zijn de twee aandoeningen toch verschillend:

 • Mensen met een paniekstoornis hebben vaak emotionele klachten (bijvoorbeeld angst voor de dood of angst voor afgesloten ruimten) die deze aanvallen begeleiden.
 • Als een persoon het hyperventilatie-syndroom heeft, zal hij of zij bepaalde symptomen ervaren maar deze emotionele klachten niet hebben (soms kan de persoon nog steeds angstig zijn).

Twee vormen van hyperventilatie

Het hyperventilatie-syndroom komt in twee vormen voor:

Het acute hyperventilatie-syndroom

Patiënten met een acuut hyperventilatie-syndroom hebben vaak last van kortademigheid dat zo ernstig kan zijn dat het lijkt alsof ze stikken. Het gaat gepaard met een zeer onrustig gevoel en een gevoel van angst of met symptomen zoals pijn op de borst, paresthesieën (spierkrampen), perifere tetanus (bijvoorbeeld stijfheid van de vingers of de armen) en presyncope of syncope (flauwvallen of het verlies van bewustzijn) of soms door een combinatie van al deze klachten. Het verkrampen van de spieren ontstaat omdat de ademhalingsalkalose zowel hypofosfatemie als hypocalcemie veroorzaakt. Bij een onderzoek kunnen patiënten zeer angstig, kortademig of beide zijn; een longonderzoek is daarom onmiskenbaar.

Het chronisch hyperventilatie-syndroom

Patiënten met het chronisch hyperventilatie-syndroom hebben vaak veel minder enstige klachten en kunnen het ook beter onder controle houden; ze ademen diep en regelmatig en hebben vaak niet-specifieke somatische symptomen in het kader van stemming en angststoornissen en emotionele stress.

Oorzaken van hyperventilatie

Hyperventilatie kan ook direct worden veroorzaakt door een medische aandoening of een ziekte. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Astma en chronische obstructieve longziekte (COPD).
 • Een bloedstolsel, zoals diepveneuze trombose (DVT) of pulmonale embolus.
 • Vloeistof in de longen, zoals bijvoorbeeld een longoedeem.
 • Infectie, zoals een longontsteking.
 • Littekens zoals bij longfibrose.
 • Een longziekte.
 • Een angststoornis.
 • Schildklierproblemen, zoals de ziekte van Graves en hyperthyreoïdie.
 • Je op flinke hoogte bevinden.
 • Het doen van oefeningen.
 • Koorts of griep.
 • Het innemen of een overdosering van medicijnen, waaronder amfetamine, aspirine, astma medicijnen, cocaïne, ijzer, LSD of methamphetamine.
 • Problemen met het zenuwstelsel, zoals hoofdletsel, encefalitis, meningitis of een beroerte.
 • Fysische problemen die druk in of op de borst veroorzaken, zoals:
 • Letsel aan de borstwand.
 • Ingesloten long (pneumothorax) of klaplong.
 • Ernstige buikkrampen (ascites).

Kan sporten een oorzaak van hyperventilatie zijn?

Bij het doen van aerobische oefeningen heeft het lichaam extra zuurstof nodig omdat de spieren hard werken en omdat er extra kooldioxide wordt geproduceerd. Dit leidt tot een stijging van de kooldioxide. Kooldioxide werkt op de hersenen om de ademhaling te stimuleren. Als gevolg hiervan heeft een persoon die flink aan het trainen is vaak een versnelde ademhaling. Dit proces helpt bij het behoud van een adequate zuurstofverdeling in het bloed en helpt het lichaam om zicht te ontdoen van de extra kooldioxide.

En hoe zit het met grote hoogten?

Als iemand op een flinke hoogte komt dan valt de atmosferische druk weg. Op zeeniveau is de luchtdruk 760 millimeter kwik, op 18.000 voet boven zeeniveau is dit nog maar 380 millimeter kwik. Als gevolg daarvan neemt ook de hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer af. De rol van zuurstof bij het regelen van de ademhaling is maar klein, maar als het zuurstofniveau enorm verlaagt heeft dit toch invloed op de ademhaling. De verhoogde ademhalingstoestand handhaaft de zuurstofgehalten maar veroorzaakt een daling van de kooldioxide.

Bij het bereiken van een hoge hoogte zal een milde toestand van alkalose ontstaan. Deze staat kan een ziekte, die ook wel de hoge bergziekte wordt genoemd, veroorzaken. Mensen met deze aandoening hebben last van misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid. Dit verdwijnt meestal na enkele dagen, aangezien de nieren zich langzaam compenseren door de verandering in de pH-waarde van het bloed.

Symptomen van hyperventilatie

De twee vormen van het hyperventilatie-syndroom zijn dus de acute en de chronische vorm. Bij de chronische vorm kan het over-ademen moeilijk op te merken zijn. Bij de acute vorm komt de hyperventilatie snel op en zorgt dan voor intense symptomen. Mensen met dit syndroom kunnen maag-, borst- en emotionele klachten ervaren of problemen met hun zenuwstelsel hebben.

Het hyperventilatie-syndroom kan resulteren in het overmatig inslikken van lucht. Dit resulteert in de volgende abdominale symptomen:

Ook kunnen angst en het versnelde ademen voor een droge mond of keel zorgen.

Bij het hyperventileren kunnen er ook chemische veranderingen ontstaan. Hyperventilatie zorgt ervoor dat het niveau van kooldioxide in het bloed afneemt. Dit lagere gehalte aan kooldioxide vermindert de bloedstroom naar de hersenen, wat kan leiden tot het volgende emotionele symptomen of klachten aan het zenuwstelsel:

 • Zwakheid
 • flauwte
 • Duizeligheid
 • Verwarring
 • Agitatie
 • Een gevoel dat alles langs je heen gaat
 • Beelden zien die er niet zijn
 • Voelen alsof je niet kunt ademen

Het over-ademen kan er ook voor zorgen dat de calciumniveaus in je bloed dalen, wat kan leiden tot de volgende symptomen aan het zenuwstelsel:

 • Gevoelloosheid en tinteling (meestal in beide armen of rond de mond)
 • Spasmen of krampen van de handen en voeten
 • Spiertrekkingen

Veel verschillende factoren kunnen ook symptomen op de borst veroorzaken. Gewoonlijk zorgt ademhaling voor een ontspannen gevoel. Als iemand te snel en te veel ademt, raken de longen overbelast. Zonder te denken, kan de persoon de borstspieren gebruiken om de ademhaling te verbeteren. Deze extra spierinspanning zal als kortademigheid voelen en de persoon heeft dan ook moeite om diep adem te halen. De borstspieren raken vermoeid wat kan voelen als een verzuring in je benen na een lange training. De verlaagde kooldioxide in het bloed kan ertoe leiden dat de luchtwegen samen knijpen, waardoor de stoornis in de ademhaling optreedt.

Het hyperventilatie-syndroom kan de volgende borstklachten veroorzaken:

 • Pijn of gevoeligheid op de borst
 • Kortademigheid
 • Een piepend geluid

De arts zal eerst willen uitsluiten dat de persoon geen hartaanval heeft door het volgende te overwegen:

 • De symptomen van hyperventilatie duren meestal langer (uren in tegenstelling tot minuten).
 • De symptomen van hyperventilatie komen gewoonlijk voor bij jongere mensen.
 • De symptomen van hyperventilatie verbeteren vaak door het doen van oefeningen.
 • De hyperventilatie pijn gaat niet over bij het gebruik van hartmedicatie.

In zeer zeldzame gevallen kunnen mensen die hyperventileren ook lage bloeddioxide-niveaus hebben wat voor een spasme (het samentrekken) van de bloedvaten kan zorgen en wat pijn rond het hart veroorzaakt. Als een persoon al een hartziekte heeft, kan deze samentrekking wel genoeg zijn om een ​​hartaanval te veroorzaken.

Wanneer moet je je hyperventilatie verder laten onderzoeken?

Iemand die symptomen van het hyperventilatie-syndroom ondervindt, moet echt dringende medische hulp krijgen omdat er onderliggende oorzaken kunnen zijn die het te snel ademen veroorzaken.

De diagnose van hyperventilatie

De arts zal de patiënt en dan vooral de ademhaling en de circulatie van het bloed en de lucht snel onderzoeken. Als de dokter niets vindt dat onmiddellijk levensbedreigend is, zal de dokter naar je medische geschiedenis vragen en een lichaamelijk onderzoek uitvoeren.

Om andere oorzaken van de symptomen van de patiënt te onderzoeken kan het nodig zijn dat de arts een aantal onderzoeken in het laboratorium wil laten uitvoeren. Deze onderzoeken worden vaak gedaan omdat het de enige manier is om te bevestigen dat iemand het hyperventilatie-syndroom heeft omdat andere zaken dan al zijn uitgesloten. De patiënt kan een IV-onderzoek krijgen en kan tijdens de evaluatie aan een monitor worden aangesloten.

De arts kan om de volgende onderzoeken vragen:

 • Arteriële bloedmonsters
 • Andere bloedonderzoeken
 • Rontgenfoto van de borst
 • Ventilatie-/perfusie scan
 • CT-scan van de borst
 • Elektrocardiogram (ECG, EKG)

Als de dokter vermoedt, dat de patiënt een aandoening heeft die ernstiger is dan het hyperventilatie-syndroom, kan de arts de patiënt laten opnemen in het ziekenhuis voor het uitvoeren van verdere onderzoeken en voor betere observaties. Levensbedreigende aandoeningen, die soms ook gepaard gaan met een snelle of een diepe ademhaling, zijn onder meer:

 • Hartproblemen
 • Longproblemen
 • Problemen met het zenuwstelsel
 • Drugreacties en een vergiftiging
 • Een infectie
 • Zwangerschap
 • Leveraandoeningen

Huismiddeltjes tegen hyperventilatie

Aangezien hyperventilatie kan leiden tot een verstoring in de balans van de zuurstof- en kooldioxide-niveaus (belangrijk voor het normaal functioneren van je lichaam), kunnen de complicaties bedreigend worden wanneer ze genegeerd worden. Het leren van het weer reguleren van de ademhaling is belangrijk en de volgende huismiddeltjes tegen hyperventilatie kunnen je goed van pas komen:

Een papieren zak

hyperventilatie

Eén van de meest populaire remedies tegen hyperventilatie is de bruine papieren zak. Bij het ademen in een papieren zak vervang je de kooldioxide "bij het uitgeblazen" tijdens de hyperventilatie. Je kunt deze methode niet alleen gebruiken om aanvallen te verlichten maar ook om ze te voorkomen. Het enige wat je hoeft te doen is 6 tot 12 keer goed adem te halen terwijl je een kleine papieren zak over je mond en neus vasthoudt. Verwijder de zak daarna en probeer op een natuurlijke manier te ademen.

Word rustig

Als je moet hyperventileren, moet je gaan zitten, jezelf kalmeren en je proberen te ontspannen. Je ademhaling vertragen is echt een must omdat je als je sneller ademt ook veel meer gespannen bent. Bepaalde ademhalingsoefeningen kunnen je bijvoorbeeld helpen om je te ontspannen. Je moet tijdens het ademen proberen om in plaats van alleen je borstwand ook je middenrif en je buik te gebruiken.

Leer wat een ‘normale’ ademhaling is

Er zijn manieren van ademen die de symptomen van de hyperventilatie kunnen vergemakkelijken. Je doel is om natuurlijk te ademen zonder dat je te diep of juist te oppervlakkig ademt. Een normale ademhaling wordt beschouwd als een adem in zes seconden of tien ademhalingen per minuut. Het is aan te bevelen om twee keer per dag gedurende 10 minuten te oefenen. De manier waarop je ademt, kan ook de niveaus van kooldioxide verhogen omdat je dan minder zuurstof inademt. Een manier om dit te bereiken, is om je mond en een neusgat te bedekken en dan door je andere neusgat te ademen.

Gebruik een boek

De technieken 'om via je buik te ademen' zorgen ervoor dat de longen zich helemaal vullen met lucht, wat kan leiden tot ontspanning. Probeer met een boek bovenop je buik op je rug te gaan liggen. Je doel is om bij iedere ademhaling het boek te verhogen.

Kom in beweging

Met de kracht om angst te verminderen en mensen te helpen om hun problemen beter te verwerken, is lichaamsbeweging een goede manier om je hartslag te verhogen en te verbeteren en om een gezondere ademhaling te bevorderen.

Yoga

Sommige van de diepe ademhalingstechnieken, die worden gebruikt bij yoga-bewegingen, kunnen helpen bij het voorkomen van het over-ademen in verband met hyperventilatie.

Vermijd triggers

Probeer er achter te komen wat bij jou de hyperventilatie triggert. Zodra je er achter bent wat je angsten veroorzaakt, moet je de bronnen vermijden, verminderen of zelfs helemaal elimineren. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld doodsbang voor honden en moeten dan bijvoorbeeld niet op bezoek gaan bij vrienden die een hond hebben, tenzij de hond apart wordt gezet en ze een veilig gevoel hebben.

Beperk de inname van cafeïne

Aangezien cafeïne een stimulerend middel is, wordt het geadviseerd om als je aan hyperventilatie leidt je inname te beperken. Enkele triggers kunnen chocolade, thee, koffie en cola zijn.

Niet roken

Als je rookt, moet je daar echt mee stoppen omdat nicotine een stimulerend middel is, dat de symptomen flink kan verergeren.

Muziek

Luisteren naar rustgevende muziek (zoals een opname van de oceaan of van golven) of liedjes van je favoriete artiest kunnen je ademhaling kalmeren.

Houd je adem in

Een snelle oplossing tegen hyperventilatie is om je adem een ​​paar keer op rij in te houden, mits je hier natuurlijk tegen kunt. Je kunt dan 10 tot 15 seconden proberen om je adem in te houden. Deze actie voorkomt tijdelijk de verspreiding van kooldioxide die je aderen nodig hebben. De symptomen, die worden geassocieerd met hyperventilatie, zullen direct nadat je je adem hebt ingehouden verminderen.

Het 7:11 adempatroon - het tegenovergestelde van hyperventilatie

Als laatste kun je ook nog een speciaal soort ademhaling oefenen waarbij je niet via je borst, maar diep in je buik of je middenrif dat onder je borst ligt ademt. Het belangrijkste waaraan je hier moet denken is dat de tijd die je uitademt langer moet zijn dan de tijd die je inademt. Dit zorgt voor de stimulatie van het deel van je zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor ontspanning. Dit is een basiswet van de biologie en als je op deze manier ademt, dan heeft je lichaam geen andere keuze dan om zich te ontspannen.

Het kan enkele minuten duren, maar het lichaam zal, ongeacht wat je ook voelt of denkt, reageren. Probeer het eens. Ga zitten en sluit je ogen. Wees je bewust van je ademhaling en adem in op zeven ( je telt tot 7) en adem uit op elf ( je telt door tot 11). Je kunt als dat comfortabel voor je is, proberen om bij het uitademen de laatste adem wat langer vast te houden.

Het kan in het begin misschien moeilijk zijn, maar als je dit regelmatig doet zal dat ervoor zorgen dat veel minder een gevoel van angst zult ervaren. Als je ervoor zorg dat je lichaam zich regelmatig kan ontspannen, zal de productie van de stresshormonen in het lichaam minder worden, zodat het eigenlijk steeds moeilijker wordt om in paniek te raken. Als je jezelf dit kunt aanleren, zul je merken dat het eigenlijk zelfs steeds moeilijker wordt om stress te krijgen!

Deze techniek is echt heel geschikt tegen hyperventilatie. Als je dit dagelijks oefent, zal de hyperventilatie steeds minder een probleem worden. Het kan je ook veel meer controle over paniekaanvallen geven.

De behandeling van hyperventilatie

Zodra de arts er zeker van is dat de patiënt het hyperventilatie-syndroom heeft en dat er dus niets ernstigers aan de hand is, zal de arts doorverwijzen naar een psychiater of een huisarts. Deze artsen zullen je leren hoe je met het syndroom kunt omgaan en welke technieken je kunt gebruiken om de aanvallen onder controle te houden. Meestal kan een van die artsen dan ook bepaalde medicijnen voorschrijven. Als de toestand van de patiënt na het bezoeken van een van de artsen verslechtert, moet hij of zij terugkeren voor een nieuw onderzoek.

Tot slot…

Met een passende training kun je gebruikmaken van stress-reductie technieken, ademhalingsoefeningen en bepaalde medicijnen om het aantal en de ernst van de hyperventilatie-aanvallen te verminderen. Bovendien kan een therapie voor angstproblemen ook helpen bij het verminderen van het aantal aanvallen en hun ernst.

Bronnen

3pnqyl1x5xc33i3yxr1z3uti.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/gpsiteweb/T2T-Hyperventilation_help_sheet-+5-AssetID=334033&type=full&servicetype=Attachment.pdf

www.annallergy.org/article/S1081-1206(10)60466-8/pdf

Afvallen kan ook makkelijk zijn!

Ontdek het geheim om 5-10 kilo puur overtollig buikvet kwijt te raken in minder dan 28 dagen tijd


OVER DE AUTEUR:

Robert Jan Hendriks

Robert Jan Hendriks (RJ) is de oprichter en drijvende kracht achter OptimaleGezondheid. Zijn missie is om Nederland gezonder te maken door middel van kleine slimme aanpassingen in je leefstijl! Hij heeft zelf jarenlang te kampen gehad met gezondheidsklachten en helpt mensen naar een gezonder leven via de blog, trainingen, workshops en boeken.


Aanbevolen artikelen voor jou: 


Laat hieronder een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

 1. Ik heb daar enorm last van ga enkele keren naar kini om op juiste manier te ademen maar enkele dagen nadien heb ik het terug en pijn tussen borstkas wel eng gevoel denk steeds dat ik doodga

 2. Al kijkende naar de foto van de meneer....Wat heeft een hoog cholesterol te maken met de bruine papieren zak.??

  1. Je hebt gelijk. Er staat een verkeerde tekst in het plaatje.
   Ik zal het binnenkort even veranderen.

   In ieder geval bedankt voor je oplettendheid!

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Anderen bekeken ook: 

0 Shares
Tweet
Pin
Share